Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kohéziós Alap (2007–2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Kohéziós Alap (2007–2013)

Ez a rendelet egy kohéziós alapot hoz létre, amely finanszírozást nyújt a környezetvédelem és a transzeurópai közlekedési hálózatok területén a tíz új tagállamban, valamint Spanyolországban, Görögországban és Portugáliában végrehajtott intézkedésekhez. Az alap a 2007–2013 közötti időszakra szóló, megreformált kohéziós politika „konvergencia” célkitűzésének megvalósítását szolgálja.

JOGI AKTUS

A Tanács 1084/2006/EK rendelete (2006. július 11.) a Kohéziós Alap létrehozásáról és az 1164/94/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről [Hivatalos Lap L 210., 2006.7.31.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések értelmében a Kohéziós Alapnak 2007 és 2013 között a „Konvergencia” célkitűzés keretébe tartozó intézkedéseket kell támogatnia. Ezzel a célkitűzéssel az Unió a legkevésbé fejlett tagállamokat és régiókat szeretné felzárkóztatni a növekedési és foglalkoztatási feltételek javítása révén.

A Kohéziós Alap az egyes tagállamokban a társfinanszírozott kiadások legfeljebb 85%-áig nyújt támogatást.

Feladat

A Kohéziós Alap célja, hogy erősítse az Európai Unió (EU) gazdasági és szociális kohézióját a fenntartható fejlődés elősegítése érdekében.

Tevékenységi területek

A Kohéziós Alap az alábbi tevékenységi területeket támogatja:

  • környezetvédelem (a környezetvédelmi politikai és cselekvési program alapján meghatározott közösségi környezetvédelmi politikai prioritások keretében. Ebben az összefüggésben az Alap beavatkozhat a fenntartható fejlődést és a transzeurópai hálózatokhoz nem kapcsolódó közlekedést érintő területeken is);
  • a transzeurópai közlekedési hálózatok kiépítésére irányuló, európai érdeket képviselő kiemelt projektek.

Feltételesség

Az Alapból nyújtható pénzügyi támogatás feltételekhez kötött, amennyiben a Tanács:

  • úgy határoz, hogy valamely kedvezményezett tagállamban túlzott költségvetési hiány áll fenn;
  • megállapítja, hogy a Tanács valamely ajánlását nem követte eredményes intézkedés az érintett tagállam részéről. A Tanács határozhat úgy, hogy az Alapnak az érintett tagállammal szembeni kötelezettségvállalásait részben vagy egészben felfüggeszti.

Kiadások támogathatósága

Bár a kiadások támogathatóságát nemzeti szinten kell megállapítani, a rendelet kiköti, hogy az Alapból nem támogathatók az alábbiak:

  • visszaigényelhető hozzáadottérték-adó (héa);
  • hitelkamat;
  • földvásárlás az összes támogatható kiadás 10%-át meghaladó összegért;
  • lakhatás;
  • atomerőművek leállítása.

Háttér

A 2007–2013 közötti időszakra szóló kohéziós politikára vonatkozóan további rendelkezések találhatók az alábbi négy témakörben kiadott rendeletekben:

A 2007–2013 időszakra szóló kohéziós politika az intézményközi megállapodáson, valamint a 2007–2013-as pénzügyi kereten alapul.

Ez a rendelet 2006. augusztus 1-jén lép életbe. Ugyanezzel az időponttal az 1164/94/EK rendelet hatályát veszti. Ezt a rendeletet legkésőbb 2013. december 31-ig felül kell vizsgálni.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

1084/2006/EK tanácsi rendelet

2006.8.1.

HL L 210., 2006.7.31.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

TÁMOGATHATÓ RÉGIÓK

A Bizottság 2007/188/EK határozata (2007. március 26.) a Kohéziós Alapból a 2007–2013 közötti időszakra történő finanszírozásra jogosult tagállamok jegyzékének megállapításáról szóló 2006/596/EK bizottsági határozat Bulgária és Románia tekintetében történő módosításáról [Hivatalos Lap L 87., 2007.3.28.].

A Bizottság 2006/596/EK határozata (2006. augusztus 4.) a Kohéziós Alapból a 2007–2013 közötti időszakra történő finanszírozásra jogosult tagállamok jegyzékének megállapításáról [Hivatalos Lap L 243., 2006.9.6.].

A Bizottság 2006/595/EK határozata (2006. augusztus 4.) a strukturális alapokból a konvergencia célkitűzés alapján 2007–2013 között nyújtott támogatásra jogosult régiók jegyzékének felállításáról [Hivatalos Lap L 243., 2006.9.6.].

TAGÁLLAMONKÉNTI INDIKATÍV FELOSZTÁS

A Bizottság 2006/594/EK határozata (2006. augusztus 4.) a konvergencia célkitűzés keretében történő kötelezettségvállalási előirányzatok tagállamonkénti indikatív felosztásának a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra történő rögzítéséről [Hivatalos Lap L 243., 2006.9.6.].

KÖZÖSSÉGI STRATÉGIAI IRÁNYMUTATÁSOK

A Tanács 2006/702/EK határozata (2006. október 6.) a kohézióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokról [Hivatalos Lap L 291., 2006.10.21.].

A kohézióra, a növekedésre és a foglalkoztatásra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatások tervezetét a Tanács 2006. október 6-án fogadta el. Ezek a stratégiai iránymutatások képezik az Alapok kohéziós politikájának és beavatkozásának végrehajtásához tartozó indikatív keretet a 2007–2013 közötti időszakban.

A Bizottság közleménye (2005. július 5.) – Kohéziós politika a növekedés és a foglalkoztatás támogatására: közösségi stratégiai iránymutatások a 2007–2013 közötti időszakra [COM(2005) 299 – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÉVES TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓK

A Bizottság jelentése – A Kohéziós Alapról szóló éves beszámoló (2006) [COM(2007) 678 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A Bizottság jelentése – A Kohéziós Alapról szóló éves beszámoló (2005) [COM(2006) 635 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A Bizottság jelentése – A Kohéziós Alapról szóló éves beszámoló (2004) [COM(2005) 544 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Report from the Commission – Annual Report on the Cohesion Fund (2003) [COM(2004) 766 final – Not published in the Official Journal] (A Bizottság jelentése – A Kohéziós Alapról szóló éves beszámoló [2003] [COM(2004) 766 final – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]).

Report by the Commission – Annual Report of the Cohesion Fund (2002) [COM(2003) 697 final – Not published in the Official Journal] (A Bizottság jelentése – A Kohéziós Alapról szóló éves beszámoló [2002] [COM(2003) 697 final – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]).

Utolsó frissítés: 09.01.2008

Top