Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kohéziós politika – párbeszéd a regionális és a helyi hatóságokkal

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Kohéziós politika – párbeszéd a regionális és a helyi hatóságokkal

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A Bizottság közleménye (COM(2003) 811 végleges) – Párbeszéd a területi önkormányzatok szervezeteivel az Unió politikáinak alakításáról

MI A KÖZLEMÉNY CÉLJA?

  • A közlemény célja a rendszeres párbeszéd* fenntartása az Európai Bizottság és a helyi és regionális hatóságok között az új uniós szakpolitikák előkészítésében.
  • A párbeszéd hangsúlyozza a helyi és regionális hatóságok szerepét és státuszát az Európai Unióban.

FŐBB PONTOK

A közlemény:

További fejlemények

  • 2012-ben a Régiók Bizottsága és az Európai Bizottság aláírtak egy megújított együttműködési megállapodást (jegyzőkönyvet), amely a helyi és regionális hatóságokkal történő területi párbeszédet támogatta a Régiók Bizottságán keresztül, ily módon jobban bevonva azokat az uniós szakpolitikák kialakításának folyamatába.
  • A jegyzőkönyv elismeri a Régiók Bizottságának platformjai és hálózatai által jelentett előnyt, amelyek hozzáférési pontként működnek a helyi és regionális hatóságok számára. Ezek lehetővé teszik a Bizottság számára, hogy – amennyiben szükséges – a hatásvizsgálatok készítése során szélesebb körben vizsgálja a helyi és regionális aspektusokat.
  • 2015-ben a Bizottság közzétette a minőségi jogalkotásról szóló programját*. A program alátámasztja a Bizottság megközelítését az új és meglévő jogszabályokról történő nyitott, átlátható és jobb konzultációhoz szakértői csoportok, a REFIT-platform* és a hatásvizsgálatokat felügyelő Szabályozói Ellenőrzési Testület részvételével. Jelenleg a Régiók Bizottsága is képviselteti magát a REFIT-platformon.

HÁTTÉR

* KULCSFOGALMAK

Rendszeres párbeszéd: az a folyamat, amely biztosítja a helyi és regionális hatóságok részvételét a szakpolitikák kidolgozásának teljes folyamatában.

Minőségi jogalkotás: annak biztosítása, hogy az intézkedések bizonyítékokra alapozottak, megfelelően megtervezettek legyenek, valamint hogy kézzelfogható és fenntartható előnyöket biztosítsanak a polgároknak, a vállalkozásoknak és a társadalomnak.

REFIT-platform: a Bizottság kezdeményezése az uniós jog egyszerűbbé tétele és a szabályozási költségek csökkentése érdekében, amelynek eredményeként egyértelmű, stabil és kiszámítható, a növekedést és a munkahelyteremtést támogató szabályok jönnek létre.

FŐ DOKUMENTUM

A Bizottság közleménye – Párbeszéd a területi önkormányzatok szervezeteivel az Unió politikáinak alakításáról (COM(2003) 811 végleges, 2003.12.19.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 240/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. január 7.) az európai strukturális és beruházási alapok keretében megvalósított partnerségre vonatkozó európai magatartási kódexről (HL L 74., 2014.3.14. 1–7. o.)

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Minőségi jogalkotással javítani az eredményeken – uniós program (COM(2015) 215 final, 2015.5.19.)

utolsó frissítés 25.10.2016

Top