Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az Európai Beruházási Bank működési prioritásai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az Európai Beruházási Bank működési prioritásai

 

ÖSSZEFOGLALÓ

Az EU bankjaként működő Európai Beruházási Bank (EBB) ésszerű és fenntartható európai és Európán kívüli beruházási projektekhez nyújt finanszírozást és szakmai tanácsadást. A 28 uniós ország tulajdonában álló Bank által támogatott projektek hozzájárulnak az uniós szakpolitikai célkitűzések előmozdításához. A Bank előremutató prioritásai jelennek meg a 2015–2017 közötti időszakra vonatkozó ügyviteli tervben.

MI A 2015–2017 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA VONATKOZÓ ÜGYVITELI TERV CÉLJA?

A 2015 áprilisában jóváhagyott ügyviteli terv azt mutatja be, hogy az EBB hogyan kívánja a leghatékonyabb módon felhasználni forrásait projektek finanszírozására, ideértve az európai beruházás terv keretében nyújtott támogatást, amelynek vállalása az uniós költségvetésből származó további garancia révén várható.

FŐBB PONTOK

Az EU versenyképességének helyreállítását célzó beruházás

Az EBB továbbra is képes támogatni a beruházás növekedését, megerősíteni a gazdasági és társadalmi kohéziót, fenntartani a foglalkoztatás szintjét és továbbra is kulcsfontosságú szerepet tölt be az EU versenyképességének a helyreállítása terén.

Ezután is élénken reagál a gazdasági környezetre és eleget tesz az „EU bankja” szerepének. Ezt erősítette meg a 2012-ben jóváhagyott 10 milliárd EUR összegű tőkenövelés. Ily módon EU-szerte tovább tudja finanszírozni – 180 milliárd EUR értékben – az életképes beruházási projekteket 2013 és 2015 között, a hangsúlyt a hosszú távú, fenntartható növekedést és foglalkoztatást célzó projektekre helyezve. Az EBB jó úton halad e célkitűzések teljesítése – vagy akár meghaladása – felé, és továbbra is katalizátor szerepet kíván betölteni a jelenlegi, beruházással és versenyképességgel kapcsolatos uniós kihívások terén.

Az EBB a 2015–2017 közötti időszakban is jelentős kölcsönöket kíván nyújtani, ideértve az uniós beruházási tevékenységeket támogató jelentős anticiklikus támogatást is.

Az EU-n kívül az EBB ezentúl is elkötelezetten támogatja az uniós politikát, valamint a magánszektor irányítása alatt megvalósuló növekedést, mégpedig mindkettőt a következők révén: támogatja a kkv-k és az elengedhetetlen gazdasági és társadalmi infrastruktúra finanszírozásokhoz való hozzáférését, továbbá tanácsadói és technikai segítséget nyújt.

Stratégiai partnerség az EBB és az Európai Bizottság között

Az Európai Stratégiai Beruházási Alap (EFSI) az Európai Bizottság és az EBB között létrejött – az EBB-csoport (az EBB és az Európai Beruházási Alap, EBA) által megvalósított – partnerség, amelynek célja a piaci hiányosságok kezelése a projektekkel járó kockázatok csökkentésének az elősegítése révén a további beruházások ösztönzése érdekében.

Az EBB 5 milliárd EUR támogatást nyújt az új kezdeményezéshez 16 milliárd EUR garanciával együtt az uniós költségvetésből. Ily módon az EFSI a 2015–2017 közötti időszakban legalább 315 milliárd EUR értékben tud további beruházásokhoz hozzáférést biztosítani.

Magas hozzáadott értékű kölcsön

Az EBB állami szervek és magánvállalkozások számára is nyújt hiteleket. E támogatásokhoz való hozzáférés érdekében az adott projektnek elő kell mozdítania az uniós célkitűzéseket és gazdasági, technikai, pénzügyi, valamint környezetvédelmi szempontból megalapozottnak kell lennie.

HÁTTÉR

Az 1958-ban létrehozott EBB az EU hosszú távú hiteleket nyújtó bankja. Az EBA 1994-ben a gyorsan növekvő és/vagy az új technológiák terén tevékenykedő kis- és középvállalkozások (kkv-k) fejlődésének a támogatására jött létre. Az EBA többségi részvénytulajdonosa és működtetője az EBB. 2000 -ben létrejött az EBB-csoport, amelyet az EBB és az EBA alkot. A csoporton belül az EBB folyósítja a közép- és hosszú távú hiteleket, míg az EBA fő tevékenységei a kockázatitőke-műveletek és a kkv-knak nyújtott garanciavállalások.

JOGI AKTUS

Európai Beruházási Bank Csoport: a 2015–2017 közötti időszakra vonatkozó ügyviteli terv, 2015. május 8.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 309. cikke

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/1017 rendelete (2015. június 25.) az Európai Stratégiai Beruházási Alapról, az Európai Beruházási Tanácsadó Platformról és a Beruházási Projektek Európai Portáljáról, valamint az 1291/2013/EU és az 1316/2013/EU rendelet módosításáról – az Európai Stratégiai Beruházási Alap (HL L 169., 2015.7.1., 1–38. o.)

utolsó frissítés 15.10.2015

Top