Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az Európai Unió új Szolidaritási Alapja

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Az Európai Unió új Szolidaritási Alapja

Az Európai Unió (EU) egy pénzügyi szolidaritási eszköznek köszönhetően képes segítséget nyújtani a tagállamoknak és a csatlakozási tárgyalásokat folytató tagjelölt országoknak a súlyos katasztrófák kezelésében. Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának (EUSZA) jelenlegi modelljéből kiindulva a Bizottság új rendeletet javasol, amely bővíti az eszköz hatáskörét, és javítja annak működési mechanizmusát. A módosítást többek között a terrorcselekmények, a járványok és az ipari katasztrófák veszélyének fokozódása indokolja.

JAVASLAT

Az Európai Parlament és a Tanács rendelete (2005. április 6.) az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról [COM(2005) 108 végleges - a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

A Bizottság azzal a céllal mutatta be a rendelet módosítására vonatkozó javaslatát, hogy megfelelő választ kínáljon a különféle súlyos katasztrófahelyzetekre, beleértve a közegészségügyet érintő vészhelyzeteket. Ezért az Európai Unió jelenlegi Szolidaritási Alapját (EUSZA) szabályozó 2012/2002/EK rendeletet az új jogszabály 2007 januárjában történő hatálybalépésével hatályon kívül kell helyezni.

Az új pénzügyi eszköz anyagi segítséget biztosít a tagállamoknak és az Európai Unióhoz (EU) való csatlakozás céljából tárgyalásokat folytató tagjelölt országoknak. A támogatásra jogosult külső országokban való beavatkozás alapja a Nizzai Szerződés vonatkozó rendelkezése, amely a külső országokkal folytatott gazdasági és pénzügyi együttműködést érinti.

Hatály

A közösségi pénzügyi támogatás olyan esetekben nyújtható, amikor egy katasztrófa annyira súlyos károkat okoz, hogy az ország saját eszközei nem elegendők a válság hatékony kezeléséhez.

Ez a rendeletre irányuló javaslat kiszélesíti az EUSZA tárgyi hatályát, amely eddig csupán a természeti katasztrófákra terjedt ki. Ezentúl azonban az EU képes lesz reagálni az ipari és technológiai katasztrófákra, a közegészséget veszélyeztető helyzetekre és a terrorcselekményekre is.

Egy katasztrófa méretét az alábbi kritériumok szerint határozzák meg:

  • mennyiségi kritérium, amennyiben a közvetlen károk becsült összege legalább 1 milliárd EUR (2007-ben), vagy az érintett ország bruttó nemzeti jövedelmének 0,5%-a. Ez az új küszöbérték lehetővé teszi a finanszírozható esetek számának növelését. A küszöbérték alatti regionális és helyi katasztrófák kezelése az adott államok hatáskörébe tartozik, és egyéb közösségi eszközökkel támogatható;
  • politikai kritérium, amelynek alapján a Bizottság javasolhatja az alap igénybevételét olyan válsághelyzetek esetén, ahol pusztán az anyagi károk figyelembevétele nem elegendő. Ez a lehetőség különösen a terrorcselekmények és a világjárványok következményeinek kezelésében jelent segítséget.

A támogatás hatékonyságát ugyanis egy egységes eszköz alkalmazása garantálja, amely kizárólag nagy kiterjedésű katasztrófák esetén vehető igénybe.

Támogatás sürgős intézkedésekre

Az EUSZA keretében a sürgős állami intézkedések finanszírozására igényelhető támogatás. Ezeket az intézkedéseket az érintett állam hatóságai vagy közhasznú tevékenységet végző szervek hajtják végre.

Az EUSZA-támogatásra az alábbi jellegű intézkedések jogosultak:

  • az energia- és vízellátás, a szennyvízgazdálkodás, a telekommunikáció, a közlekedés, az egészségügy és az oktatás területén az infrastruktúrák azonnali helyreállításához szükséges sürgős intézkedések;
  • azonnali orvosi segítségnyújtás és a közegészséget fenyegető veszélyek elleni védőintézkedések, úgymint a gyógyszerek, gyógyászati berendezések és védőoltások biztosítása;
  • átmeneti intézkedések a lakosság elszállásolása és azonnali szükségleteinek kielégítése érdekében;
  • a katasztrófa-elhárítási célú infrastruktúra biztosításához szükséges sürgős intézkedések;
  • a kulturális és természeti örökség azonnali megóvását célzó intézkedések;
  • a katasztrófa sújtotta területek azonnali megtisztítása érdekében szükséges sürgős intézkedések;
  • a terrorcselekmények közvetlen áldozatainak és azok családjának nyújtott orvosi, pszichológiai és szociális segítség.

Ha egy támogatásra jogosult állam finanszírozást kíván igényelni, kérelmét a katasztrófa bekövetkezésétől számított tíz héten belül kell eljuttatnia a Bizottsághoz.

A Bizottság megállapítja a folyósítható támogatás összegét, amely nem haladhatja meg a támogatható műveletek összköltségének 50%-át, majd javaslatot tesz a költségvetési hatóságnak az alap igénybevételére. A pénzügyi támogatás akkor folyósítható, ha a költségvetési eszközök bekerültek a közösségi költségvetésbe, és a kedvezményezett állam megállapodást kötött a Bizottsággal a végrehajtást illetően.

Ezenfelül az azonnali pénzügyi szolidaritási mechanizmusnak köszönhetően ezentúl a becsült összeg 5%-a, de legfeljebb 5 millió EUR előlegként is folyósítható a legsürgősebb intézkedésekre.

A Bizottság minden év július 1-jéig jelentést nyújt be a Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben ismerteti a Szolidaritási Alap tevékenységeit.

Hivatkozások és eljárás

Javaslat

Hivatalos Lap

Eljárás

COM(2005) 108 rendeletjavaslat

2005/0033/COD együttdöntési eljárás

Utolsó frissítés: 11.10.2005

Top