Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az Európai Unió Szolidaritási Alapja

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az Európai Unió Szolidaritási Alapja

Az Európai Unió (EU) Szolidaritási Alapját azzal a céllal hozta létre, hogy hatékony és rugalmas módon rendezze a nagy természeti katasztrófák okozta károkat valamely tagállamban vagy azon tagjelölt országban, amelynek csatlakozási tárgyalása folyamatban van.

JOGI AKTUS

Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló 2002. november 11-i 2012/2002/EK tanácsi rendelet.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió 2002-ben létrehozott Szolidaritási Alapja (EUSZA) pénzügyi támogatást nyújt a nagy természeti katasztrófák sújtotta tagállamoknak. A 2014-ben elfogadott új szabályok alapján (661/2014/EU rendelet) a munkafolyamatok egyszerűbbé, a jogosultsági feltételek pedig egyértelműbbé váltak, valamint azokat kiterjesztették az aszályra is.

A támogatás feltételei

Az EUSZA abban az esetben nyújt pénzügyi támogatást, ha a katasztrófa okozta közvetlen kár meghaladja a 3 milliárd EUR-t (2011. évi árakon számolva), vagy az ország bruttó nemzeti jövedelmének 0,6%-át (amelyik érték alacsonyabb).

A támogatás noha főként a jelentős katasztrófákat célozza, a korlátozottabb regionális katasztrófák esetében is alkalmazható, amikor is a jogosultsági határ a régió bruttó hazai termékének (GDP) 1,5%-a, illetve 1%-a a legkülső régiók tekintetében.

Katasztrófamegelőzési és kockázatkezelési stratégiák

Az új szabályok arra ösztönzik az uniós országokat, hogy katasztrófamegelőzési és kockázatkezelési stratégiákat léptessenek életbe a kérelem előtti és utáni jelentéstétel előírása révén. Amennyiben az érintett országok a katasztrófamegelőzésről szóló uniós jogszabály végrehajtására vonatkozó kötelezettségeiket ismételten megszegik, a támogatást csökkenthetik vagy megtagadhatják.

A jogosult országok

Az EUSZA hatálya alá tartoznak az uniós országok és az EU tagjelölt országai, amelynek csatlakozási tárgyalásai még folyamatban vannak.

Mire alkalmazható az EUSZA?

Az EUSZA fedezi az országok közkiadásainak egy részét a létfontosságú szükségintézkedések finanszírozása céljából. Ezek az intézkedések többek között a következők:

  • létfontosságú infrastruktúrák helyreállítása, mint például energia, ivóvíz, egészségügy és oktatás;
  • átmeneti szállás biztosítása és a vészhelyzeti szolgálatok költségeinek fedezése az azonnali szükségletek kielégítése érdekében;
  • a megelőző infrastruktúra - mint például a gátak - biztosítása;
  • kulturális örökség megóvására irányuló intézkedések;
  • tisztítási intézkedések.

A biztosíthatónak minősülő magántulajdonban keletkezett kár, illetve bevételkiesés nem tartozik a jogszabály hatálya alá.

A támogatás iránti kérelem

Az érintett országoknak a katasztrófát követő 12 hónapon belül kell benyújtaniuk kérelmüket. A Bizottság által javasolt pénzügyi támogatást a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek is jóvá kell hagynia.

Költségvetés

Az EUSZA-t nem az EU rendes költségvetéséből finanszírozzák (hanem az uniós országoktól származó többletpénzből). Az éves költségvetés nem haladhatja meg az 500 millió EUR-t (2011. évi árakon számolva), plusz az előző évből fennmaradó alapok .

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2012/2002/EK rendelet

2002.11.15.

-

HL L 311., 2002.11.14.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

661/2014/EU rendelet

2014.6.28.

-

HL L 189., 2014.6.27.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Intézményközi megállapodás ( 2013. december 2. ) az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról (Hivatalos Lap C 373, 2013.12.20.).

Utolsó frissítés: 10.08.2014

Top