Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Jövedékiadó-köteles termékek birtoklására és szállítására vonatkozó általános rendelkezések

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Jövedékiadó-köteles termékek birtoklására és szállítására vonatkozó általános rendelkezések

Ez az irányelv a jövedékiadó-köteles termékekre vonatkozó közös szabályozást hoz létre annak érdekében, hogy garantálja azok szabad forgalmát, illetve ezáltal az Európai Unió (EU) belső piacának megfelelő működését.

JOGI AKTUS

A Tanács 2008/118/EK irányelve (2008. december 16.) a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről és a 92/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez az irányelv a jövedéki adóra vonatkozóan általános rendelkezéseket állapít meg az alábbiak fogyasztását érintően:

Ezekre a termékekre jövedékiadó-kötelezettség keletkezik:

 • az Európai Unión (EU-n) belüli előállításukkor, adott esetben ideértve a kitermelésüket is;
 • az EU területére történő behozatalukkor.

Feltéve, hogy ezek nem járnak alakiságokkal az EU-n belüli határátlépéskor, az EU-tagállamok az alábbiakra is kivethetnek adót:

 • jövedéki terméknek nem minősülő termékekre;
 • szolgáltatásnyújtásra, ideértve a jövedéki termékekkel kapcsolatos szolgáltatások nyújtását is, amelyek forgalmi adóként nem határozhatók meg.

Ez az irányelv az EU egész területére alkalmazandó bizonyos területeket kivéve, mint például:

 • a Kanári-szigetek;
 • Franciaország tengerentúli megyéi;
 • az Åland-szigetek;
 • a Csatorna-szigetek.

A jövedékiadó-kötelezettség keletkezése, adó-visszatérítés, adómentesség

A jövedékiadó-kötelezettség az érintett EU-tagállamban történő szabad forgalomba bocsátás időpontjában keletkezik. A jövedékiadó-fizetési kötelezettség rendszerint az adóraktár engedélyesét vagy a bejegyzett címzettet terheli.

Az EU-tagállamok elengedhetik vagy visszatéríthetik a szabad forgalomba bocsátott jövedéki termékek esetében a jövedéki adót. Az EU-tagállamok szabadon meghatározhatják az erre vonatkozó feltételeket, feltéve, hogy ennek eredménye nem hoz létre új adómentességet élvező osztályt (lásd a következő bekezdést).

A jövedéki termékek mentesülnek a jövedéki adó megfizetése alól, amennyiben a következő felhasználási célra szánják őket:

 • diplomáciai vagy konzuli kapcsolat keretében;
 • nemzetközi szervezetek által;
 • valamely állam fegyveres erői által;
 • a Ciprus szigetén állomásozó brit fegyveres erők által;
 • nem uniós országokkal vagy nemzetközi szervezetekkel kötött megállapodás szerint.

Az EU-tagállamok mentességet adhatnak a vámmentes üzletben értékesített, légi járaton vagy tengeri hajóúton nem uniós országba tartó utasok által személyi poggyászban magukkal vitt termékekre.

Előállítás, feldolgozás és birtoklás

A jövedéki termékek előállításának, feldolgozásának és birtoklásának szabályait minden EU-tagállam maga határozza meg. Ezen tevékenységeknek – amennyiben a jövedéki adót még nem fizették meg – adóraktárban kell történniük.

Jövedéki termék jövedékiadó-felfüggesztéssel történő szállítása

A jövedéki termékek az EU területén adófelfüggesztéssel mozgathatók valamely adóraktárból vagy behozatali helyről egy másik adóraktárba, bejegyzett címzett számára, az EU-ból történő kivitel helyére vagy a fent említett adómentességet élvező számára (diplomáciai vagy konzuli kapcsolat, nemzetközi szervezetek, fegyveres erők stb.). A jövedéki termékek szállításának általában elektronikus adminisztratív okmány kíséretében kell történnie.

A feladás helye szerinti EU-tagállam illetékes hatóságai az adóraktár engedélyesétől vagy a bejegyzett feladótól biztosítékot kérhetnek, amely fedezi a jövedékiadó-felfüggesztéssel történő szállítással járó kockázatokat. Elvileg a biztosítékot másik fél is nyújthatja.

A jövedéki termékek szállítása és adóztatása a szabad forgalomba bocsátást követően

A jövedéki adó csak abban az EU-tagállamban vethető ki, amelyben az árukat magánszemély szerezte be saját személyes felhasználásra, mielőtt az egyik EU-tagállamból a másikba szállította. Annak megállapítására, hogy a jövedéki termékeket magánszemély általi saját felhasználásra szánták-e, az EU-tagállamoknak figyelembe kell venniük:

 • a termékeket birtokló személy kereskedelmi jogállását;
 • a termékek tárolási helyét;
 • a termékekkel kapcsolatos valamennyi okmányt;
 • a termékek jellegét;
 • a termékek mennyiségét.

Ha valamely EU-tagállamban forgalomba bocsátásra szánt jövedéki termékeket egy másik EU-tagállamban tárolnak kereskedelmi célból, e termékekre utóbbi tagállam jövedéki adói vonatkoznak. Az első EU-tagállamban megfizetett jövedéki adók visszatéríthetők.

Az egyik EU-tagállamból a másikba történő távértékesítés esetén az eladónak vagy közvetítőjének a jövedéki adót a rendeltetési hely szerinti EU-tagállamban kell megfizetnie.

Az EU-tagállamok megkövetelhetik, hogy a jövedéki termékeket adózási célból adóügyi jelzéssel vagy adózási célú nemzeti azonosító jellel lássák el.

A 2008/118/EK irányelv 2010. április 1-jétől hatályon kívül helyezi a 92/12/EGK irányelvet.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A Tanács 2008/118/EK rendelete

2009.1.15.

2010.4.1.

HL L 9., 2009.1.14.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A Tanács 2010/12/EU irányelve

2010.2.27.

2011.1.1.

HL L 50., 2010.2.27.

2013/61/EU irányelv

2014.1.1.

2015.1.1.

HL L 353. 2013.12.28.

Utolsó frissítés: 17.06.2014

Top