Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A héacsalás elleni küzdelem cselekvési terve az Európai Unióban

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

A héacsalás elleni küzdelem cselekvési terve az Európai Unióban

Az itt bemutatott rövid távú cselekvési terv az első lépés az Európai Unión belüli szorosabban koordinált adóügyi együttműködés irányába. A cselekvési terv célja három nagy intézkedéstípus végrehajtása, amelyek javítják a tagállamok közötti információcserét, illetve erősítik tagállamok közötti közigazgatási, valamint a csalás elleni küzdelem és a számlázás területén való együttműködést.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak - A HÉA-csalás ellen az Európai Unióban folytatott küzdelem hatékonyabbá tételére vonatkozó koordinált stratégiáról [COM(2008) 807 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Bizottság egy rövid távú tervet mutat be, amelynek a célkitűzése, hogy a belső piacon megvalósuló adócsalás elleni küzdelem terén koordinált stratégiát valósítson meg. A Bizottság három intézkedéstípust javasol.

Hatály

Ez a közlemény a héacsalás elleni küzdelemmel és a héa behajtásával foglalkozik.

A héacsalás megelőzése

A héacsalás megelőzése érdekében a Bizottság intézkedéscsomagot javasol az adórendszerek és az adóügyi együttműködések megerősítésére.

A Bizottság első helyen közösségi minimumszabályok bevezetését javasolja a kereskedők VIES-en keresztül történő nyilvántartásba vételére és a nyilvántartásból való törlésére, a rendszer által tartalmazott információk megbízhatóságának javítása végett.

Lehetővé kell tenni a kereskedők számára, hogy elektronikus úton ellenőrizhessék a héaköteles kereskedelmi partnereik nevét és címét.

Tervezett, és a vállalkozások adminisztrációs költségeinek csökkentésére szolgál a számlázási szabályok összehangolása és egyszerűsítése is, amely emellett megkönnyíti a vállalkozások ellenőrzését is. Ezek az intézkedések például a közös megőrzési időszakokra és a számla kiállításának határidejére vonatkozó harmonizált szabályokat érintik.

Ezen túlmenően harmonizálni kell a Közösségen belüli termékértékesítések és -beszerzések adóztathatóságának fogalmát is annak érdekében, hogy a bevallásra a két érintett tagállamban ugyanabban az időpontban kerüljön sor.

A héacsalás felderítése

A héacsalások felderítésének javítása érdekében a Bizottság intézkedéseket kíván elfogadni a tagállami adóigazgatások hatékonyságának növelésére, különösen a Közösségen belüli ügyleteket érintő, a tagállamok közötti gyorsabb információátvitel elősegítésére.

Az ügyletek jobb keretbe foglalása érdekében a Bizottság az import tekintetében héamentességre vonatkozó szabályokat is javasol.

A Bizottság ezenkívül a tagállamok közötti közigazgatási együttműködés erősítésére is törekszik. Döntő fontosságú, hogy automatikus legyen bizonyos adatok cseréje. A Fiscalis program által finanszírozott számos fellépés már ennek megvalósításán dolgozik.

Egy olyan jogi keret felállítása javasolt, amely lehetővé teszi az adott tagállam illetékes hatóságai számára, hogy automatikus hozzáférésük legyen egy másik tagállam adatbázisában szereplő, egyes kereskedők beazonosítására és tevékenységére vonatkozó speciális adatokhoz.

Végül javasolt az Eurofisc, a héacsalás kockázatára és a kockázat elemzésére vonatkozó gyorsriasztású európai hálózat kialakítása.

Adóbeszedés és adóbehajtás

A Bizottság olyan intézkedéseket kíván javasolni, amelyek célja az adóigazgatási szervek lehetőségeinek a bővítése a határokon átnyúló visszaéléses ügyletek során megkerült héabefizetések behajtására.

Az adóveszteségért való egyetemleges felelősség elve alkalmazandó azoknál a kereskedőknél, akik nem szolgáltatnak elegendő információt a Közösségen belüli ügyleteikről, amennyiben az adóbevételben jelentkező veszteségnek ez a mulasztás az oka.

A Bizottság emellett a végrehajtási vagy biztosítási eszközök alapjául szolgáló intézkedések harmonizációját célozza annak érdekében, hogy csökkenjenek az adminisztratív terhek és hatékonyabb legyen az adóbehajtás.

Ezenkívül szükséges, hogy az esedékesség helyétől függetlenül valamennyi tagállamban biztosítsák a héabevételek megfelelő védelmét.

Jogalkotási javaslatok

Az előzőekben említett intézkedések négy „csomagot” alkotnak a következőkre vonatkozóan:

  • a határidők rövidebbé tétele a tagállamok közötti adatcsere felgyorsítása érdekében;
  • az adók határokon átnyúló esetekben való beszedése és behajtása;
  • a tagállamok közötti közigazgatási együttműködés megerősítése;
  • a csalás elleni küzdelem és a számlázás bizonyos szempontjai.

Hosszabb távú észrevételek

A Bizottság egy olyan ad hoc csoport létrehozását javasolja, amelyben részt vesznek az adóhatóságok, valamint a nagyvállalatok és a kkv-k képviselői. Ezen ad hoc csoport célja annak vizsgálata lenne, hogy az IT-eszközök használata hogyan javíthatná, a felek kölcsönös érdekében az adófizetők és az adóhatóságok kapcsolatát a héakötelezettségek, az audit és az általános értelemben vett kommunikáció terén.

Háttér

Ez a rövid távú cselekvési terv hosszas egyeztetés eredménye, amelyet 2006-ban indított egy, az adócsalás elleni küzdelem javítását célzó koordinált stratégia fejlesztésének szükségességével foglalkozó közlemény. Különböző uniós intézmények, továbbá a tagállamok és a gazdasági világ képviselői is kifejtették a véleményüket a kérdésről.

A cselekvési terv naprakésszé teszi a héacsalás elleni stratégiát.

Utolsó frissítés: 25.03.2009

Top