Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A növényeket károsító szervezetek elleni védekezés

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A növényeket károsító szervezetek elleni védekezés

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A Tanács 2000/29/EK irányelve az EU növényei egészségének védelmére irányuló intézkedésekről

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv célja a növények károsító szervezetektől* (kártevőktől és betegségektől) való védelme az EU-ba való behozataluk megakadályozása, behozataluk esetén pedig elterjedésük korlátozása révén.

FŐBB PONTOK

Valamennyi uniós országnak létre kell hoznia egy növényegészségügyért felelős hatóságot, a kártékonynak bizonyuló szervezetek és növények behozatalát pedig meg kell tiltaniuk.

A jogszabály élő növényekre és magvakra, többek között termésekre, zöldségekre, hagymagumókra, vágott virágokra, ágakra, kivágott fákra és növényi szövettenyészetekre vonatkozik.

A növények termelőit hatósági nyilvántartásban kell szerepeltetni.

Az EU-ban termesztett bizonyos növények és növényi termékek tekintetében évente legalább egyszer növény-egészségügyi vizsgálatokat kell a telephelyeken elvégezni.

A vizsgálatoknak megfelelő növények növény-egészségügyi bizonyítványban részesülnek. Ezeket megfelelő jelzésekkel (növényútlevéllel) látják el. Ez kulcsfontosságú a másik uniós országokba szállított növények tekintetében.

Azokat a növényeket, amelyek nem felelnek meg a bizonyítványhoz szükséges feltételeknek, megfelelő kezelés alá vetik, olyan helyre szállítják, ahol nem jelentenek további veszélyt, ipari feldolgozásra küldik vagy megsemmisítik.

A nemzeti hatóságoknak szúrópróbaszerűen ellenőrzéseket kell végezniük a növényeken termesztésük, tárolásuk, értékesítésük vagy rendeltetésük helyszínén.

A nemzeti hatóságoknak az EU-n kívüli országokból származó egyes növényeket is meg kell vizsgálniuk. A vizsgálatok kiterjednek a csomagolásra és a növényeket szállító járművekre is.

A behozott növényeknek – az exportálásukat megelőzően 14 napon belül kibocsátott – növényútlevéllel kell rendelkezniük. A növényeket továbbá azonossági és növény-egészségügyi vizsgálatok alá is kell vetni.

Amennyiben a behozott növények nem felelnek meg az előírt követelményeknek, azok tekintetében a következők rendelhetők el: kezelés, zárlat, megsemmisítés vagy a fertőzött termény eltávolítása a szállítmányból.

Az uniós országoknak tájékoztatniuk kell egymást és az Európai Bizottságot, amennyiben károsító szervezetet azonosítanak, továbbá megsemmisítésük céljából valamennyi szükséges intézkedésről gondoskodniuk kell.

A Bizottság 2013 májusában új uniós növény-egészségügyi rendeletre tett javaslatot.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

A határozat 2000. július 30-án lépett hatályba. Az uniós országoknak 2002. január 20-ig kellett átültetniük azt nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

Növényegészségügy és biológiai biztonság

KULCSFOGALMAK

* Károsító szervezet: a rovarokhoz, atkákhoz, baktériumokhoz, gombákhoz, vírusokhoz és parazitákhoz hasonló növényi vagy állati kártevők.

JOGI AKTUS

A Tanács 2000/29/EK irányelve (2000. május 8.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről (HL L 169., 2000.7.10., 1–112. o.)

A 2000/29/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 29.11.2015

Top