Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tenyésztett víziállatok és az azokból származó termékek – egészségügyi szabályok

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tenyésztett víziállatok és az azokból származó termékek – egészségügyi szabályok

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2006/88/EK irányelv – a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

 • Az irányelv a következőket határozza meg:
  • a tenyésztett víziállatok (tenyésztett hal és kagyló) értékesítésére, behozatalára vagy tranzitjára vonatkozó állat-egészségügyi követelmények;
  • az általános tudatosság növelésére és a betegségek megelőzésére irányuló minimumintézkedések;
  • a betegségek gyanúja, megállapítása vagy kitörése esetén alkalmazandó védelmi minimumintézkedések.

FŐBB PONTOK

 • Az uniós országok nemzeti hatóságai biztosítják, hogy valamennyi halgazdaság engedélyezett legyen.
 • Az halgazdaságoknak az engedélyezéshez a következőket kell teljesíteniük:
  • nyilvántartás vezetése a gazdaság területére belépő és területéről kilépő valamennyi halról és kagylóról;
  • szigorú higiéniai előírások betartása;
  • kockázatalapú állat-egészségügyi felügyeleti rendszer alkalmazása a betegségek és a megnövekedett arányú elhullás kimutatása céljából.
 • A nemzeti hatóságoknak naprakész és nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartást kell fenntartaniuk az engedélyezett halgazdaságokról.
 • A jogszabály jegyzéket határoz meg a betegségekről, valamint az azokra fogékony fajokról.
 • A tenyésztett víziállatok szállítása esetén betegségmegelőző intézkedéseket kell életbe léptetni.
 • A tenyésztett halaknak és a kagylóknak egészségeseknek kell lenniük. Állat-egészségügyi bizonyítvánnyal kell rendelkezniük értékesítésre bocsátásuk során.
 • A behozott halnak és kagylónak meg kell felelnie az uniós állat-egészségügyi követelményeknek. Az EU határozhat a származási gazdaság esetleges ellenőrzéséről.
 • A halgazdaságok tulajdonosai és az állatorvosok kötelesek haladéktalanul jelenteni az illetékes hatóságok felé az elhullás mértékének vagy a betegség gyanújának bármely növekedését.
 • A nemzeti hatóságoknak valamely betegség megerősítését követő 24 órán belül tájékoztatniuk kell a többi uniós országot, valamint az Európai Bizottságot, illetve Norvégiát, Izlandot, Svájcot és Liechtensteint.
 • Amennyiben valamely betegség gyanúja merül fel, a laboratóriumi tesztekhez és a gazdaság karanténba helyezéséhez hasonló védelmi intézkedéseket kell hozni.
 • Amennyiben valamely betegség megerősítésre kerül, a hatóságok:
  • hivatalosan fertőzöttnek nyilvánítják a gazdaságot;
  • elszigetelési területet hoznak létre, beleértve a védelmi körzetet és megfigyelési körzetet;
  • megtiltják az állománypótlást és a tenyésztett víziállatok mozgatását.
 • Az uniós országoknak egyedi követelményeknek kell megfelelniük a betegségtől mentes státus elnyeréséhez.
 • Az Európai Bizottság nemzeti tisztviselők kíséretében helyszíni vizsgálatot hajthat végre.
 • A nemzeti hatóságok saját belátásuk szerint szigorúbb intézkedéseket is hozhatnak.
 • A jogszabály nem alkalmazandó a halak vagy kagylók következő típusaira:
  • vízi díszállat;
  • vadon kifogott; vagy
  • halliszt, haltakarmány, halolaj és hasonló termékek előállítása céljából kifogott víziállatok.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2006. december 14-én lépett hatályba. Az uniós országoknak 2008. május 1-jéig kellett átültetni nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

Lásd az „Akvakultúra” oldalt az Európai Bizottság honlapján.

JOGI AKTUS

A Tanács 2006/88/EK irányelve (2006. október 24.) a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről (HL L 328., 2006.11.24., 14–56. o.)

A 2006/88/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 2008/392/EK határozata (2008. április 30.) a 2006/88/EK tanácsi irányelvnek a víziállat-tenyésztő vállalkozásokról és az engedélyezett feldolgozólétesítményekről szóló információk elektronikus hozzáférhetőségét biztosító internetalapú információs oldal tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 138., 2008.5.28., 12–20. o.)

A Bizottság 2010/221/EU határozata (2010. április 15.) a tenyésztett víziállatokban és a vadon élő víziállatokban előforduló egyes betegségek hatásának enyhítésére, a 2006/88/EK tanácsi irányelv 43. cikkével összhangban hozott nemzeti intézkedések jóváhagyásáról (HL L 98., 2010.4.20., 7–11. o.). Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 23.05.2016

Top