Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bovin Somatotropin – a forgalomba hozatalról és az alkalmazásról szóló uniós szabályok

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bovin Somatotropin – a forgalomba hozatalról és az alkalmazásról szóló uniós szabályok

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A Tanács 1999/879/EK határozata – a Bovin Somatotropin (BST) forgalomba hozataláról és alkalmazásáról

MI A HATÁROZAT CÉLJA?

  • A határozat célja, hogy szabályozza az Európai Unión (EU-n) belül a tejtermelés fokozására használt növekedési hormon, a Bovin Somatotropin forgalomba hozatalát és alkalmazását.

FŐBB PONTOK

  • A határozat tiltja a Bovin Somatotropin értékesítés, illetve a tejelő teheneken történő bármilyen alkalmazás céljából történő forgalomba hozatalát.
  • A Bovin Somatotropin előállítása vagy az uniós országokba történő behozatala az EU-n kívüli országokba történő kivitel céljából továbbra is engedélyezett.
  • Ezen túlmenően a Somatotropint előállító és annak forgalmazására engedéllyel rendelkező vállalkozások kötelesek nyilvántartást vezetni, amely időrendi sorrendben részletezi az előállított vagy beszerzett és a forgalomba hozatalon kívüli célra értékesített vagy felhasznált mennyiségeket, és azon személyek nevét, akiknek ilyen mennyiségeket értékesítettek, vagy akiktől ilyet vásároltak.

HÁTTÉR

  • A 2001/82/EK irányelvvel összhangban a gyógyászati vagy megelőzési célból adott anyagokon kívül más nem alkalmazható állatokon, kivéve, ha az állatjólétre vonatkozó tudományos tanulmányok vagy jól megalapozott tapasztalat azt mutatja, hogy az anyag nem ártalmas az állat egészségére vagy jólétére.
  • A Somatotropint kizárólag a tejtermelés növelésére állítják elő, az EU Állat-egészségügyi és Állatjóléti Tudományos Bizottsága (amelynek helyébe a 178/2002/EK rendelettel létrehozott Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság lépett) 1999 márciusában megállapította, hogy a hormon növeli a fertőzések kockázatát, valamint hátrányosan érintheti a szaporodást és súlyos reakciókat válthat ki a szarvasmarhákban.

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 1999/879/EK határozata (1999. december 17.) a Bovin Somatotropin (BST) forgalomba hozataláról és alkalmazásáról, valamint a 90/218/EGK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 1999.12.23., 71–72. o.)

utolsó frissítés 11.08.2016

Top