Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az élelmiszer és a takarmány megfelelő ellenőrzésének biztosítása

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az élelmiszer és a takarmány megfelelő ellenőrzésének biztosítása

Az emberek és az állatok által fogyasztott élelmiszereknek és takarmányoknak biztonságosnak és egészségesnek kell lenniük. Az Európai Unió (EU) magas szintű előírásai betartásának biztosítása érdekében hivatalos ellenőrzésekre kerül sor, mégpedig annak ellenőrzése céljából, hogy a jogszabályok különböző rendelkezéseit maradéktalanul végrehajtják.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 882/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről

ÖSSZEFOGLALÓ

Az emberek és az állatok által fogyasztott élelmiszereknek és takarmányoknak biztonságosnak és egészségesnek kell lenniük. Az Európai Unió (EU) magas szintű előírásai betartásának biztosítása érdekében hivatalos ellenőrzésekre kerül sor, mégpedig annak ellenőrzése céljából, hogy a jogszabályok különböző rendelkezéseit maradéktalanul végrehajtják.

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet a jelenleg hatályos jogszabályokban meglévő hiányosságokat küszöböli ki a hivatalos ellenőrzések átszervezése révén annak érdekében, hogy azokat valamennyi ágazaton belül valamennyi gyártási szakaszba beépítsék. Mind a nemzeti, mind az uniós ellenőrök feladatait meghatározza. Céljai a következők: az embereket és állatokat érintő kockázatok megelőzése, kiküszöbölése, illetve elfogadható szintre való csökkentése; tisztességes gyakorlatok biztosítása az élelmiszer- és takarmánykereskedelemben; a lakosság védelme.

FŐBB PONTOK

 • A nemzeti hatóságoknak - rendszeres és figyelmeztetés nélküli - hivatalos ellenőrzéseket kell végrehajtaniuk bármely beazonosított kockázat, az üzlettulajdonos korábbi megfelelőségi nyilvántartása és minden egyéb olyan információ alapján, amely a megfelelőség terén való hiányosságra utalhat.
 • Az ellenőrzéseket a gyártás, a feldolgozás vagy a forgalmazás bármely szakaszában végre lehet hajtani.
 • Az uniós országoknak ki kell jelölnie egy az ellenőrzések hatékonyságáért és függetlenségéért felelős nemzeti hatóságot.
 • A kormányoknak gondoskodniuk kell arról, hogy megfelelő mértékű finanszírozás álljon rendelkezésre a szükséges személyzet és egyéb források biztosításához.
 • Nemzeti intézkedési terveket kell életbe léptetni és alkalmazni azokban az esetekben, amikor vészhelyzet lép fel, és az élelmiszerről vagy takarmányról kiderül, hogy súlyos kockázatot jelent az emberekre vagy az állatokra nézve.
 • Többéves nemzeti ellenőrzési tervek tartalmazzák a hatályos ellenőrzési rendszerek szerkezetének és szervezésének az általános részleteit. Ezekről éves szinten kap jelentést a Bizottság.
 • A lakosság számára hozzáférhetővé kell tenni a végrehajtott ellenőrzésekkel kapcsolatos információkat, kivéve a - bizalmas anyagokhoz és a személyes adatokhoz hasonló - szakmai titoktartási kötelezettség alá eső információkat.
 • Az ellenőrzések során vett minták elemzését az erre kijelölt szaklaboratóriumok végzik.
 • Az ellenőrzések az élelmiszerek és takarmányok EU-ba irányuló behozatalára is vonatkoznak.
 • Az Európai Bizottság általános és különleges ellenőrzések révén győződik meg arról az uniós országokban, hogy a többéves nemzeti ellenőrzési terveket valóban végrehajtják.
 • A 652/2014/EU rendelet előírja, hogy finanszírozásokat kell elkülöníteni a nemzeti hatóságok, az EU-n kívüli országok és a nemzetközi szervezetek tevékenysége során felmerülő költségek fedezésének a támogatására. A 2014-2020 közötti időszakra elkülönített összeg 1 891 936 000 EUR.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

2004. május 20.

További információkért lásd az Európai Bizottság honlapján a hivatalos ellenőrzésekről és a végrehajtásról szóló információkat.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

882/2004/EK rendelet

2004.5.20.

-

HL L 191., 2004.5.28., 1-52. o.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1029/2008/EK rendelet

2008.11.10.

-

HL L 278., 2008.10.21., 6-6. o.

596/2009/EK rendelet

2009.8.7.

-

HL L 188., 2009.7.18., 14-92. o.

1162/2009/EK rendelet

2009.12.4.

-

HL L 314., 2009.12.1., 10-12. o.

87/2011/EU rendelet

2011.2.23.

-

HL L 29., 2011.2.3., 1-4. o.

208/2011/EU rendelet

2011.3.23.

-

HL L 58., 2011.3.3., 29-35. o.

563/2012/EU rendelet

2012.7.1.

-

HL L 168., 2012.6.28., 24-25. o.

702/2013/EU rendelet

2013.7.27.

-

HL L 199., 2013.7.24., 3-4. o.

652/2014/EU rendelet

2014.6.30.

-

HL L 189., 2014.6.27., 1-32. o.

A 882/2004/EK rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 19.06.2015

Top