Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek: állat-egészségügyi szabályok

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek: állat-egészségügyi szabályok

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2002/99/EK irányelv: az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára irányadó állat-egészségügyi szabályok

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

 • Az irányelv általános állat-egészségügyi szabályokat állapít meg az emberi fogyasztásra szánt termékekre vonatkozóan.
 • A szabályok kiterjednek az EU-n belüli termelési, feldolgozási és forgalmazási folyamatok, valamint a többi országból történő behozatal valamennyi szakaszára.

FŐBB PONTOK

 • A nemzeti hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy az élelmiszerlánc egyik szereplője se okozza az állatokra nézve fertőző betegség elterjedését.
 • A termékeknek az állat-egészségügyi korlátozás hatálya alá nem tartozó térségekből kell származniuk.
 • Tilos az olyan létesítményekből történő hús- és húsipari termékek behozatala, ahol a leölés során fertőzött állat volt vagy a fertőzés gyanúja állt fenn.
 • Az ehető termékeknek állat-egészségügyi bizonyítvánnyal kell rendelkezniük.
 • A nemzeti hatóságok hatósági állat-egészségügyi ellenőrzéseket végeznek. A vizsgálatokat általában nem jelentik be előre.
 • Az Európai Bizottság szakértői a nemzeti hatóságokkal együttműködve helyszíni ellenőrzéseket és átvizsgálásokat végezhetnek. A szakértők azonos ellenőrzési hatáskörrel rendelkeznek az EU-n kívüli országokban is.
 • Komoly veszély megállapítása esetén a nemzeti hatóságok minden szükséges intézkedést meghoznak az állatok egészségének biztosítása érdekében.
 • Az importálni kívánt termékekre a következők vonatkoznak:
  • meg kell felelniük az uniós állat-egészségügyi szabályoknak;
  • kizárólag olyan országokból származhatnak, amelyekről bebizonyosodott, hogy teljesítették a szóban forgó követelményeket;
  • állat-egészségügyi bizonyítvánnyal kell rendelkezniük.

Hatályon kívül helyezés

A 2002/99/EK irányelv helyébe annak hatályon kívül helyezését követően 2021. április 2-től az (EU) 2016/429 rendelet lép.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2003. február 12-én lépett hatályba. Az uniós országoknak 2004. december 31-ig kellett átültetniük nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

Az EU a következő állatbetegségek ellen egyedi intézkedéseket hozott:

További információkért lásd az Európai Bizottság honlapján az egyéb állati eredetű termékekről szóló információkat.

JOGI AKTUS

A Tanács 2002/99/EK irányelve (2002. december 16.) az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára irányadó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról (HL L 18., 2003.1.23., 11–20. o.)

A 2002/99/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 24.05.2016

Top