Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az afrikai sertéspestis megelőzése és az ellene történő védekezés

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az afrikai sertéspestis megelőzése és az ellene történő védekezés

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2002/60/EK irányelv - az afrikai sertéspestis elleni védekezésre vonatkozó külön rendelkezések

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az afrikai sertéspestis többnyire halálos kimenetelű, súlyos társadalmi-gazdasági és közegészségügyi következményekkel járó fertőző betegség. Az irányelv meghatározza a megelőzési, a védekezési és a felszámolási intézkedéseket.

FŐBB PONTOK

  • Az Európai Unió (EU) országainak biztosítaniuk kell az afrikai sertéspestis bármely feltételezett esetének azonnali bejelentését a nemzeti hatóságoknak. Amennyiben megerősítik a sertéspestis jelenlétét, a vizsgálatok eredményeit közölni kell az Európai Bizottsággal és a többi uniós országgal. A diagnózist a diagnosztikai kézikönyvben meghatározott eljárások alapján jóváhagyott laboratóriumok végzik.
  • Amennyiben az afrikai sertéspestis jelenlétét a gazdaságban nem lehet kizárni, a gazdaságot megfigyelés alá kell helyezni, valamint korlátozásokat kell bevezetni a sertések mozgására, a sertésekből készült termékekre, az anyagokra és a hulladékra vonatkozóan a betegség elterjedésének megelőzése érdekében. Tilos az illetéktelen személyek és járművek gazdaságba történő belépése és onnan való kilépése.
  • Amennyiben az afrikai sertéspestis jelenlétét hivatalosan megállapították egy gazdaságban, az összes ott levő sertést le kell ölni, a hulláikat pedig fel kell dolgozni. A feltételezhetően kontaminálódott húst, anyagokat és hulladékot meg kell semmisíteni, fel kell dolgozni vagy kezelni kell a vírus elpusztítása érdekében. Kivételt csak a fertőzött gazdaságokon belül teljesen elkülönülten elhelyezett egészséges termelési egységek képeznek. A gazdaság körül legalább 3 kilométer sugarú védőkörzetet kell létesíteni, amely maga is része egy legalább 10 kilométer sugarú megfigyelési körzetnek.
  • Amennyiben a fertőzés vágóhídon vagy szállítás közben lép fel, minden fogékony sertést le kell ölni, az anyagokat pedig fel kell dolgozni. El kell végezni a feltételezhetően kontaminálódott berendezések, eszközök és létesítmények tisztítását és fertőtlenítését.
  • Vaddisznók fertőzöttsége gyanújának észlelése esetén az uniós országoknak tájékoztatniuk kell a sertések tulajdonosait és a vadászokat, valamint meg kell vizsgálniuk valamennyi lelőtt vagy elhullva talált vaddisznót. Szükség van a fertőzött terület meghatározására, a területen található gazdaságok megfigyelés alá helyezésére, valamint a vadászat esetleges felfüggesztésére.
  • A SANCO/7138/2013 dokumentum tartalmazza az afrikai sertéspestissel fertőzött vaddisznókra vonatkozó megfigyelési és a fertőzés elleni védekezési iránymutatásokat.
  • Az uniós országoknak felszámolási tervet kell benyújtaniuk a Bizottságnak, valamint hathavonta jelentést kell tenniük a terv eredményeiről.
  • Jelenleg tilos az afrikai sertéspestisellenioltóanyagok használata. A tudományos és műszaki kutatások fejlődését figyelembe véve azonban ez a tilalom változhat.
  • Az uniós országoknak készenléti terveket kell kidolgozniuk a helyi tényezők – például a sertések sűrűsége – figyelembevételével, amelyek valószínűleg befolyásolják a vírus elterjedését.
  • A bizottsági szakértők helyszíni vizsgálatokat végezhetnek az irányelv egységes alkalmazásának biztosítása érdekében.

Hatályon kívül helyezés

A jelen irányelvet az (EU) 2016/429 rendelet 2021. április 21 -től hatályon kívül helyezi.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2002. augusztus 9-én lépett hatályba. Az uniós országoknak 2003. július 1 -jéig kellett átültetniük nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 2002/60/EK irányelve (2002. június 27.) az afrikai sertéspestis elleni védekezésre vonatkozó külön rendelkezések megállapításáról, valamint a fertőző sertésbénulás (Teschen-betegség) és az afrikai sertéspestis tekintetében a 92/199/EK irányelv módosításáról (HL L 192., 2002.7.20., 27–46. o.)

A 2002/60/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 2003/422/EK határozata (2003. május 26.) az afrikai sertéspestis diagnosztikai kézikönyvének jóváhagyásáról (az értesítés a C(2003) 1696. számú dokumentummal történt) (HL L 143., 2003.6.11., 35–49. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/429 rendelete (2016. március 9.) a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről („Állategészségügyi rendelet”) (HL L 84., 2016.3.31., 1–208. o.)

utolsó frissítés 20.10.2016

Top