Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az állatok szállítás közbeni jóléte – a megállóhelyekre vonatkozó szabályok

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az állatok szállítás közbeni jóléte – a megállóhelyekre vonatkozó szabályok

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A Tanács 1255/97/EK rendelete az állatok szállítása során a megállóhelyekre (a továbbiakban: ellenőrző állomásokra) vonatkozó uniós kritériumokról, valamint az útvonalterv módosításáról

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

Meghatározza azon ellenőrző állomásokra vonatkozó szabályokat, ahol az Unió területén belül történő távolsági szállítás során az állatoknak kötelező legalább 12 órás pihenést biztosítani. Ezeket az ellenőrző állomásokat úgy alakították ki, hogy azok az áthaladó állatok számára optimális jóléti körülményeket biztosítsanak.

FŐBB PONTOK

 • Az ellenőrző állomásoknak:
  • olyan területen kell elhelyezkedniük, amelyekre nem vonatkoznak állat-egészségügyi korlátozások;
  • hatósági állatorvos irányítása alatt kell állniuk;
  • évente legalább kétszer rendszeres vizsgálaton kell átmenniük;
  • az összes vonatkozó állat-egészségüggyel kapcsolatos uniós jogszabály betartásával kell működniük;
  • be kell tartaniuk a részletes egészségügyi és higiénés intézkedéseket, építési szabványokat és üzemeltetési szabályokat. E szabályok rendelkeznek az alomanyagról, a felszerelések be- és kirakodásáról, valamint az állatok kezeléséről az ott tartózkodásuk során.
 • Az ellenőrző állomások kizárólag az átszállítás alatt álló állatok fogadására, etetésére, itatására, pihentetésére, elhelyezésére, ellátására és útnak indítására használhatók.
 • A különböző állatszállítmányok csak abban az esetben tartózkodhatnak egy időben az ellenőrző állomáson, amennyiben az állatokat azonos egészségügyi állapotúnak minősítették.
 • Az illetékes hatóság minden ellenőrző állomásnak jóváhagyási számot állapít meg. Ez a jóváhagyás meghatározott fajokra, illetve bizonyos állatfajtákra és egészségügyi állapotra korlátozható.
 • Az ellenőrző állomás tulajdonosa köteles:
  • kizárólag azokat az állatokat fogadni, amelyeket a vonatkozó uniós jogszabályokkal összhangban minősítettek vagy azonosítottak;
  • biztosítani, hogy az állatokat megfelelően gondozzák, etessék és itassák;
  • állatorvost hívni, ha erre szükség van egy állat kezelése vagy útnak indítása érdekében;
  • olyan személyzetet alkalmazni, amely rendelkezik a megfelelő képzéssel és szakmai hozzáértéssel;
  • értesíteni az illetékes hatóságot az állatszállítmány eltávozását követő egy napon belül;
  • bármely rendellenesség esetén a lehető leghamarabb értesíteni az illetékes hatóságot.
 • Az uniós ország súlyos állat-egészségügyi vagy állatjóléti visszaélések esetén felfüggesztheti az ellenőrző állomás használatát. Az uniós országnak tájékoztatnia kell az Európai Bizottságot és a többi uniós országot a döntésről.
 • Mielőtt az állatok elhagyják az ellenőrző állomást, a hatósági állatorvosnak ellenőriznie kell, hogy az állatok alkalmasak-e a továbbszállításra.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 1999. január 1 -jén lépett hatályba.

HÁTTÉR

A 2009. december 1 -jén hatályba lépett Lisszaboni Szerződés az állatokat érző lényként ismeri el. Ennek következtében az uniós szakpolitikáknak teljes mértékben tiszteletben kell tartaniuk az állatjóléti követelményeket.

Az Európai Unió külön szabályozást fogadott el:

További információkért lásd az Európai Bizottság „Állatjólét – főbb eredmények” című oldalát.

JOGI AKTUS

A Tanács 1255/97/EK rendelete (1997. június 25.) a megállóhelyekre vonatkozó közösségi kritériumokról, valamint a 91/628/EGK irányelv mellékletében említett útvonalterv módosításáról (HL L 174., 1997.7.2., 1–6. o.)

Az 1255/97/EK tanácsi rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 2005/1/EK rendelete (2004. december 22.) az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről, valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és a 1255/97/EK rendelete módosításáról (HL L 3., 2005.1.5., 1–44. o.)

A Tanács 2004/544/EK határozata (2004. június 21.) az állatok nemzetközi szállítás közbeni védelméről szóló (felülvizsgált) európai egyezmény aláírásáról (HL L 241., 2004.7.13., 21. o.)

utolsó frissítés 11.04.2016

Top