Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Állatjólét – a hústermelés céljából tartott csirkék védelme

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Állatjólét – a hústermelés céljából tartott csirkék védelme

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2007/43/EK irányelv – a hústermelés céljából tartott csirkék védelmét szolgáló minimumszabályok

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

 • Az irányelv célja az állatjólét javítására vonatkozó szabályok bevezetése az Európai Unió (EU) azon gazdaságaira, ahol a csirkéket hústermelés céljából tartják.
 • Ezeket a szabályokat az ágazaton belüli verseny torzulásának megelőzését szem előtt tartva dolgozták ki.

FŐBB PONTOK

Hatály

 • Az irányelv a hústermelés céljából tartott csirkékre (brojlercsirkékre), valamint a tenyésztéssel és tartással egyaránt foglalkozó telepek növendékállományára vonatkozik.
 • Az irányelv hatálya nem terjed ki a következőkre:
  • a kevesebb mint 500 csirkét tartó gazdaságok;
  • a kizárólag tenyészállat-állományokat tartó gazdaságok;
  • a keltetőállomások*;
  • a külterjes zárt tartású és szabadtartású csirkék; valamint
  • az ökológiai módszerekkel tenyésztett csirkék.

Valamennyi gazdaságra érvényes szabályok

 • A csirkék tartására szolgáló óloknak lehetővé kell tenniük, hogy a csirkék megfelelően hozzáférjenek
  • az itatókhoz;
  • a takarmányhoz; és
  • a száraz és morzsalékos alomhoz.
 • Az épületeknek a megvilágított időszak alatt megfelelő világítással kell rendelkezniük, továbbá elegendő szellőzést kell biztosítani azokban.
 • A gazdaságban tartott valamennyi csirkét naponta legalább kétszer meg kell vizsgálni.
 • A súlyosan sérült vagy rossz egészségi állapotban levő csirkéket kezelésben kell részesíteni, vagy azonnal le kell selejtezni.
 • Az orvosi kezeléstől eltérő célból történő műtéti beavatkozások általánosan tilosak. A csőrkurtítás és az ivartalanítás kizárólag bizonyos esetekben engedélyezett.
 • A tulajdonos vagy a tartó köteles nyilvántartást vezetni valamennyi ólról a gazdaságban, amely a következőkre terjed ki:
  • a betelepített csirkék, valamint az értékesítésre szánt vagy levágásra küldött csirkék eltávolítása után az állományban maradó csirkék száma;
  • a hasznosítható terület;
  • a csirkék hibridje vagy fajtája; és
  • az elhullási arány.

Állománysűrűség *

 • Az uniós országok biztosítják, hogy a gazdaságban vagy a gazdaság óljában az állománysűrűség legmagasabb értéke egyetlen esetben se haladja meg a 33 kg/m2-t.
 • A magasabb értékű, azaz 39 kg/m2 állománysűrűség abban az esetben engedélyezett, ha a tulajdonos vagy a tartó megfelel az irányelv II. mellékletében szereplő követelményeknek (környezeti paraméterek). A tulajdonos vagy a tartó köteles az illetékes hatóságokat a gazdasággal és annak berendezéseivel kapcsolatos technikai adatokat tartalmazó dokumentációval ellátni.
 • A magas állománysűrűségű gazdaságokat szellőző-, fűtő- és hűtőrendszerrel kell ellátni a megfelelő hőmérséklet, páratartalom, valamint a CO2- és NH3-koncentráció fenntartása céljából.
 • Az V. mellékletben meghatározott kivételes körülmények fennállása esetén az állománysűrűség elérheti a 42 kg/m2-t.

Képzés

 • A csirkéket gondozó személyeknek rendelkezniük kell olyan bizonyítvánnyal, amely tanúsítja, hogy elvégezték a szükséges, jóváhagyott tanfolyamot, vagy a képzéssel egyenértékű tapasztalattal rendelkeznek. A tanfolyamoknak a következő állatjóléti aspektusokra kell kiterjedniük:
  • a gazdaságok állománysűrűségére vonatkozó követelmények;
  • állatélettan;
  • a csirkék kezelése és sürgősségi ellátása; valamint
  • biológiai biztonsági megelőző intézkedések.
 • Az uniós országnak ösztönözniük kell a helyes irányítási gyakorlatra vonatkozó útmutatók kidolgozását és terjesztését.

Vizsgálatok

A nemzeti hatóságok az irányelvnek való megfelelés biztosítása céljából kötelesek rendszeres időközönként megvizsgálni a gazdaságokat. Az Európai Bizottság részére évente jelentést kell előterjeszteniük az elvégzett vizsgálatokról, valamint be kell nyújtaniuk a feltárt bármely állatjóléti probléma kezelése céljából hozott intézkedések jegyzékét is.

Ellenőrzés és nyomon követés a vágóhídon

A vágóhídon történő ellenőrzés biztosítja az elhullottan érkezett brojlercsirkék számának nyilvántartásba vételét. A gyenge jóléti körülményekre utaló jelek a post mortem vizsgálatok során azonosíthatók. Amennyiben ilyen jelek feltárására kerül sor, a gazdaságnak és az illetékes hatóságoknak gondoskodniuk kell a megfelelő intézkedések meghozataláról.

Jelentés

 • Az elmúlt évek során a brojlercsirkékben igen sokféle metabolikus és viselkedési tulajdonság módosult a genetikai szelekció következtében, ami különféle jóléti problémákhoz vezetett. Idetartoznak a láb- és mozgásszervi problémák, a Brugada-szindróma, és a kontakt bőrgyulladáshoz hasonló bőrbetegségek. A Bizottság 2016-ban közzétett egy jelentést a genetikai paraméterek hatásáról az olyan beazonosított hiányosságokra, amelyek a hústermelés céljából tartott csirkék nem kielégítő jólétét okozzák. A jelentés következtetései a következők:
  • a tenyésztők a szelekciós programjaikban egyre inkább figyelembe veszik a csirkék egészségéhez és jólétéhez kapcsolódó tulajdonságokat; valamint
  • a hatályos jogszabályok az állatjóléti mutatók nyomon követésére szolgáló rendszerről rendelkeznek, amelyek alaposabbak kihasználhatók a genetikai szelekció összefüggésében.

Állandó Bizottság

A Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottsága támogatja a Bizottságot az irányelv végrehajtásában.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2007. augusztus 1-jén lépett hatályba. Az uniós országoknak 2010. június 30 -ig kellett átültetni nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

* KULCSFOGALMAK

Keltetőállomás: az az épület, ahol a baromfitojások keltetését végzik, gyakran mesterséges körülmények között, keltetőgépek alkalmazásával.

Állománysűrűség: az egyszerre egy adott ólban lévő csirkéknek a hasznosítható terület négyzetméterére számított teljes élősúlya.

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 2007/43/EK irányelve (2007. június 28.) a hústermelés céljából tartott csirkék védelmét szolgáló minimumszabályok megállapításáról (HL L 182., 2007.7.12., 19–28. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a genetikai szelekciónak a hústermelés céljából tartott csirkék jólétére kifejtett hatásáról (COM(2016) 182 final, 2016.4.7.)

utolsó frissítés 09.01.2017

Top