Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A nemzetközi kereskedelemben forgalmazott veszélyes vegyi anyagok

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A nemzetközi kereskedelemben forgalmazott veszélyes vegyi anyagok

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A Tanács 2006/730/EK határozata – egyes veszélyes vegyi anyagok kereskedelmére vonatkozó előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárás

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A HATÁROZAT CÉLJA?

A határozat biztosítja a Rotterdami Egyezmény EU általi jóváhagyását és abban történő részvételét azt követően, hogy az Európai Unió Bírósága egy adott jogkérdésre vonatkozóan megsemmisítette az eredeti jogalkotási határozatot. Az egyezmény előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárást ír elő bizonyos veszélyes vegyi anyagok és növényvédő szerek nemzetközi kereskedelme tekintetében.

FŐBB PONTOK

Az egyezmény

47 veszélyes vegyi anyag és növényvédő szer behozatalát és kivitelét szabályozza;

az importőr előzetes hozzájárulásának követelményét írja elő az egyezményben szereplő bármely vegyi anyag tekintetében azok esetleges exportálását megelőzően;

létrehozza az importáló országok döntéseivel kapcsolatos információcserére vonatkozó eljárást;

az egyezmény valamennyi aláíróját arra kötelezi, hogy jelöljék ki az egyezmény teljes mértékű végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságot;

felkéri az összes aláírót, hogy fogadja el az egyezményben szereplő vegyi anyagok és növényvédő szerek behozatalát – függetlenül attól, hogy arra felkészültek-e vagy sem;

arra kötelezi az exportáló feleket, hogy az importáló ország hivatalos jóváhagyásának hiányában akadályozzák meg a felsorolt vegyi anyagok exportálását;

arra kéri a bizonyos vegyi anyagot tiltó vagy szigorúan korlátozó feleket, hogy döntésükről értesítsék az egyezmény titkárságát;

rendelkezik a felsorolt vegyi anyagokra vonatkozó tudományos, technikai, gazdasági és jogi információk cseréjéről, valamint a fejlődő országoknak a vegyi anyagokra vonatkozó szabályozás területén nyújtható technikai segítségnyújtás lehetőségéről;

lehetővé teszi az aláíró számára, hogy kilépjen az egyezményből az erre vonatkozóan megküldött értesítés kézhezvételétől számított egy éven belül.

Az egyezmény nem vonatkozik a következőkre: kábítószerek, radioaktív anyagok, hulladékok, vegyi fegyverek, élelmiszer és élelmiszer-adalékanyagok, géntechnológiával módosított szervezetek vagy kutatási célból exportált vegyi anyagok.

HÁTTÉR

A Bíróság 2006. január 10-én ítéletet hozott a C-94/03. sz. ügyben. Az Európai Bizottság az ügyet a Tanács ellen nyújtotta be, arra kérve a Bíróságot, hogy semmisítse meg a Tanács 2003/106/EK határozatát, amely az Európai Unió nevében jóváhagyta a Rotterdami Egyezményt.

A Bizottság úgy érvelt, hogy a határozat alapját kizárólag a Szerződés közös kereskedelmi politikával kapcsolatos cikkének (akkor az Amszterdami Szerződés 133. cikke) kellett volna képeznie az alkalmazott cikk (ugyanazon szerződés környezetvédelmi politikára vonatkozó 175. cikke) helyett.

A Bíróság úgy határozott, hogy a szükséges jogalap biztosításához mindkét cikkre szükség volt, és megsemmisítette a Tanács eredeti határozatát. Az elődje elfogadásakor hatályba lépett új határozat biztosítja a joghézag elkerülését.

JOGI AKTUS

A Tanács 2006/730/EK határozata (2006. szeptember 25.) a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagok és növényvédő szerek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáról szóló rotterdami egyezménynek az Európai Közösség részéről történő megkötéséről (HL L 299., 2006.10.28., 23–25. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 649/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról (HL L 201., 2012.7.27., 60–106. o.)

A 649/2012/EU rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 05.10.2015

Top