Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ipari kibocsátások

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ipari kibocsátások

Az EU az ipari kibocsátások csökkentése céljából létrehozott egy általános keretet, amely az integrált engedélyezésre épül. Ennek értelmében az engedélyek kibocsátása tekintetében figyelembe kell venni valamely létesítmény teljes környezeti teljesítményét annak megakadályozása érdekében, hogy a szennyeződés a levegőhöz, vízhez vagy talajhoz hasonló egyik közvetítő közegből a másik közvetítő közegbe juthasson. A szennyezés megakadályozását elsősorban a forrásnál történő elhárítás, valamint a természeti erőforrások ésszerű alkalmazása és az azokkal való ésszerű gazdálkodás révén kell megvalósítani.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/75/EU irányelve (2010. november 24.) az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése).

ÖSSZEFOGLALÓ

Az EU az ipari kibocsátások csökkentése céljából létrehozott egy általános keretet, amely az integrált engedélyezésre épül. Ennek értelmében az engedélyek kibocsátása tekintetében figyelembe kell venni valamely létesítmény teljes környezeti teljesítményét annak megakadályozása érdekében, hogy a szennyeződés a levegőhöz, vízhez vagy talajhoz hasonló egyik közvetítő közegből a másik közvetítő közegbe juthasson. A szennyezés megakadályozását elsősorban a forrásnál történő elhárítás, valamint a természeti erőforrások ésszerű alkalmazása és az azokkal való ésszerű gazdálkodás révén kell megvalósítani.

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az ipari kibocsátásokról szóló hét korábbi jogszabály átdolgozásaként olyan szabályokat állapít meg, amelyek célja a szennyezés levegőbe, vízbe és talajba jutásának megakadályozása és csökkentése, valamint a nagy ipari létesítményekből származó hulladékok képződésének elkerülése.

FŐBB PONTOK

  • A jogszabály a következő ipari tevékenységekre terjed ki: energia, fémek előállítása és feldolgozása, ásványok, vegyi anyagok, hulladékkezelés, valamint a cellulóz- és papírgyártáshoz, vágóhidakhoz, továbbá a baromfi vagy sertés intenzív tenyésztéséhez hasonló egyéb ágazatok.
  • Az irányelv hatálya alá tartozó valamennyi létesítmény köteles az elérhető legjobb technikák* (BAT), a hatékony energiahasználat, a hulladékmegelőzés és -kezelés, valamint a balesetek megelőzésére irányuló - illetve azok következményeit korlátozó - intézkedések alkalmazása révén megakadályozni és csökkenteni a környezetszennyezést.
  • A létesítmények kizárólag engedély birtokában működhetnek, az abban foglalt feltételeknek pedig meg kell felelniük.
  • Az engedélyben foglalt feltételeket a Bizottság által elfogadott BAT-következtetésekből kiindulva kell megállapítani. A kibocsátási határértékeket oly módon kell meghatározni, hogy azok biztosítsák a szennyezőanyag-kibocsátásnak az elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó kibocsátási szinteken belül maradását. Amennyiben a költségek a környezeti előnyökhöz viszonyítva aránytalanok, a kibocsátási határértékek meghaladhatják e szinteket.
  • A hatáskörrel rendelkező hatóságoknak rendszeres időközönként ellenőrizniük kell a létesítményeket.
  • A nyilvánosságnak időben lehetőséget kell nyújtani az engedélyezési eljárásban való részvételre.

További információkért lásd az Európai Bizottság ipari kibocsátásokra vonatkozó oldalát.

KULCSFOGALOM

* Az elérhető legjobb technikák (BAT): a kibocsátások megelőzésének vagy csökkentésének leghatékonyabb technikái, amelyek műszaki és gazdasági szempontból is megvalósíthatók az ágazaton belül.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2010/75/EU irányelv

2011.1.6.

2013.1.7.

HL L 334., 2010.12.17., 17-119. o.

A 2010/75/EU irányelv helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 30.06.2015

Top