Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az európai Föld-megfigyelési program (GMES)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Az európai Föld-megfigyelési program (GMES)

Az Európai Unió létrehozza a GMES elnevezésű európai Föld-megfigyelési programot, és rendelkezik a 2011–2013 közötti időszak alatti üzembe helyezésének végrehajtására vonatkozó szabályokról.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2010. szeptember 22-i 911/2010/EU rendelete az európai Föld-megfigyelési programról (GMES) és annak kezdeti működéséről (2011–2013).

ÖSSZEFOGLALÓ

A GMES operatív program az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramja (2007–2013) keretében végzett kutatási tevékenységekre, valamint az Európai Űrügynökség (ESA) GMES-űrkomponensre vonatkozó tevékenységeire épül.

A GMES alkalmazási köre

A GMES a következő három komponensből áll:

 • a szolgáltatási komponens az alábbi hat területen biztosít információkhoz való hozzáférést;
 • a fenti hat területen űrtechnológián alapuló megfigyelést biztosító űrkomponens;
 • a fenti hat területen a levegőbe, tengerre és földre telepített eszközökön alapuló megfigyelést biztosító lokális komponens.

A GMES üzembe helyezése (2011–2013)

A GMES üzembe helyezése a 2011–2013 időszakra vonatkozik. A következő területeket illetően tartalmazhat operatív intézkedéseket:

 • a szolgáltatási komponens;
 • intézkedések a szolgáltatások felhasználók általi igénybevételének támogatására;
 • hozzáférés adatokhoz;
 • a lokális adatgyűjtés támogatása;
 • az űrkomponens.

Az operatív intézkedések célkitűzéseit a rendelet melléklete határozza meg.

Szervezés

A Bizottság biztosítja a GMES program, valamint a nemzeti, uniós és nemzetközi szintű tevékenységek – például a GEOSS – közötti koordinációt. A GMES alkalmazása és üzemeltetése az Unió és tagállamai, valamint az Európai Űrügynökség közötti partnerségeken alapul.

A Bizottság kezeli az e rendelet alapján folytatott tevékenységekre elkülönített pénzeszközöket. A Bizottság biztosítja, hogy a GMES program megvalósítása más vonatkozó uniós politikákkal, eszközökkel és fellépésekkel összhangban és azokat kiegészítve történjék, különös tekintettel a versenyképességre és az innovációra, a kohéziós, a kutatási politikára, az európai globális navigációs műholdrendszerre (GNSS) irányuló programokra, a személyes adatok védelmére, a közös környezeti információs rendszerre (SEIS) stb.

A Bizottság biztosítja, hogy a szolgáltatások előírásai megfeleljenek a felhasználók igényeinek. E célból megállapít egy, a felhasználók rendszeres bevonására és a velük folytatandó konzultációra szolgáló átlátható mechanizmust. A Bizottság munkáját továbbá a nyilvános GMS-felhasználók tagállamok által kijelölt képviselőiből álló felhasználói fórum segíti.

A GMES űrkomponensének műszaki koordinálását és megvalósítását az ESA-ra ruházzák, amely szükség esetén igénybe veszi a Meteorológiai Műholdak Hasznosításának Európai Szervezete (EUMETSAT) segítségét is.

A Bizottság a GMES-szolgáltatások műszaki megvalósításának koordinálásával adott esetben az illetékes uniós szerveket vagy kormányközi szervezeteket bízza meg.

A szolgáltatások nyújtása

A Bizottság megfelelő intézkedéseket hoz a GMES-szolgáltatások nyújtása során hatékony verseny biztosítása, valamint a kis- és középvállalkozások részvételének előmozdítása érdekében.

A GMES-szolgáltatások nyújtása decentralizált, annak érdekében, hogy adott esetben európai szinten integrálja a tagállamok által gyűjtött adatokat, és elkerülhető legyen a kétszeres nyilvántartás.

Finanszírozás

A 2011–2013 közötti időszakra vonatkozó operatív intézkedésekre szánt pénzügyi referencia-keretösszeg 107 millió EUR. Az előirányzatokat a költségvetési hatóság évente engedélyezi. Harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek szintén nyújthatnak kiegészítő finanszírozást a GMES programhoz.

GMES-vonatkozású adat- és információkezelési politika

A GMES program keretében finanszírozott intézkedésekre vonatkozó adat- és információkezelési politika céljai a következők:

 • a GMES-adatok és -információk használatának és megosztásának segítése;
 • teljes és nyílt hozzáférés a GMES-szolgáltatások által előállított információkhoz és a GMES-infrastruktúrával gyűjtött adatokhoz, a vonatkozó nemzetközi megállapodások, biztonsági korlátozások és a megfelelő engedélyezési feltételek tiszteletben tartásával;
 • az európai Föld-megfigyelési piacok erősítése, a növekedés és munkahelyteremtés segítésének céljával;
 • hozzájárulás a GMES-adatok és -információk szolgáltatásának fenntarthatóságához és folyamatosságához;
 • az európai kutatási, technológiai és innovációs közösségek támogatása.

A GMES adat- és információkezelési politika célkitűzéseinek megvalósítását szavatoló megfelelő keret létrehozása, s egyúttal az adatvédelem biztosítása érdekében a Bizottság elfogadhat:

 • a GMES-felhasználókra vonatkozó nyilvántartásbavételi és engedélyezési feltételeket meghatározó intézkedéseket;
 • a GMES-szolgáltatások által előállított információkhoz és különös GMES-infrastruktúrával gyűjtött adatokhoz való hozzáférés korlátozására vonatkozó feltételeket meghatározó intézkedéseket.

GMES-bizottság

Az Európai Bizottság munkáját a GMES-bizottság segíti, amely meghatározott – nevezetesen a biztonsággal kapcsolatos – kérdések megvitatása céljából különleges összetételben (a biztonsági tanács keretében) is tanácskozhat.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A 911/2010/EU rendelet

2010.11.9.

HL L 276., 2010.10.20.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 2009. október 28-i közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Globális környezetvédelmi és biztonsági megfigyelés (GMES): Az űrkomponenssel kapcsolatos kihívások és következő lépések COM(2009) 589 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A Bizottság 2008. december 12-i közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Globális környezetvédelmi és biztonsági megfigyelés (GMES): Teszünk bolygónk biztonságáért! [ COM(2008) 748 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A Bizottság 2005. november 10-i közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek – Globális környezetvédelmi és biztonsági megfigyelés (GMES): a gondolat születésétől a megvalósításig [ COM(2005) 565 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Copernicus program létrehozásáról és a 911/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről [COM/2013/0312 final - a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A Copericus az európai Föld-megfigyelési program, a GMES új elnevezése. Az új rendelet, amelynek 2014. január 1-jén kellett volna hatályba lépnie, meghatározza a program irányítási szerkezetét, és ezen belül különösen a Bizottság szerepét, a program célkitűzéseit és mutatóit, amelyek lehetővé teszik a hatékony végrehajtását. A 2014-2020 közötti időszakban a Copernicus program számára biztosított források maximális összege (2011. évi árakon) 3786 millió euró.

Utolsó frissítés: 28.02.2014

Top