Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Peszticidek az Európai Unióban – a fenntartható használat biztosítása

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Peszticidek az Európai Unióban – a fenntartható használat biztosítása

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2009/128/EK irányelv – uniós fellépés a peszticidek fenntartható használatának elérése érdekében

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

 • Szabályokat hoz a peszticidek fenntartható használata érdekében az emberi egészségre és környezetre jelentett kockázatainak csökkentése által.
 • Támogatja az integrált növényvédelem és az alternatív technikák használatát, például a peszticidek nem vegyi alternatíváinak előmozdításával.

FŐBB PONTOK

 • Az uniós országoknak:
  • nemzeti cselekvési terveket kell elfogadniuk, amelyekben célokat, intézkedéseket és ütemterveket határoznak meg a peszticidek emberi egészségre és környezetre jelentett veszélyének csökkentése érdekében;
  • biztosítaniuk kell a hivatásos felhasználók, a forgalmazók és a tanácsadók számára a megfelelő képzést;
  • tájékoztatniuk kell a nyilvánosságot a peszticidhasználat lehetséges kockázatairól figyelemfelkeltő kampányok előmozdítása révén;
  • biztosítaniuk kell a peszticid kijuttatásához használt berendezések rendszeres ellenőrzését (2016-ig legalább egyszer, majd ötévente 2020-ig, ezt követően pedig háromévente);
  • gondoskodniuk kell a légi permetezés tilalmáról;
  • biztosítaniuk kell a víz, különösen az ivóvízellátás peszticidek hatása elleni védelmét;
  • biztosítaniuk kell a peszticidek minimális használatát vagy betiltását bizonyos helyeken, például közparkokban, játszótereken, sportpályákon és az egészségügyi létesítmények közvetlen szomszédságában;
  • biztosítaniuk kell, hogy a hivatásos felhasználók betartsák a biztonsági előírásokat a peszticidek biztonságos kezelésére és tárolására, valamint a csomagolás és maradékainak kezelésére vonatkozóan;
  • minden szükséges intézkedést meg kell tenniük az alacsony peszticidfelhasználású növényvédelem támogatása érdekében.
 • A jogszabály nem akadályozza meg az uniós országokat abban, hogy korlátozzák vagy betiltsák a peszticidek bizonyos körülmények között vagy bizonyos területeken történő használatát.
 • 2012. december 14-ig az uniós országoknak tájékoztatniuk kellett az Európai Bizottságot és a többi uniós országot nemzeti cselekvési terveikről.
 • 2014. december 14-ig a Bizottságnak be kellett terjesztenie a jelentését az Európai Parlament és a Tanács elé a nemzeti cselekvési tervekről.
 • A Bizottság legkésőbb 2018. december 14 -ig jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé az uniós országok által a nemzeti célok végrehajtásában elért haladásról.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2009. november 25-én lépett hatályba. Az uniós országoknak 2011. december 14 -ig kellett átültetniük azt nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

A peszticidek fenntartható használata

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/128/EK irányelve (2009. október 21.) a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (HL L 309., 2009.11.24., 71–86. o.)

A 2009/128/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 11.04.2016

Top