Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az ózonréteget lebontó anyagok

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az ózonréteget lebontó anyagok

Az emberi egészség és a környezet védelme érdekében az EU kivonja az ózonréteget lebontó anyagokat. Ennek érdekében betiltotta a legveszélyesebb anyagok, például a klór-fluor-szénhidrogének előállítását, más anyagokra vonatkozóan pedig eljárásokat dolgozott ki.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és Tanács 2009. szeptember 16-i 1005/2009/EK rendelete az ózonréteget lebontó anyagokról.

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet az ózonréteget károsító anyagok előállítására, importálására, exportálására, eladására, felhasználására, visszanyerésére, újrahasznosítására, regenerálására és ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat határoz meg. Jelentéstételi előírásokat és intézkedéseket rögzít az ilyen anyagokat felhasználó termékekre és berendezésekre vonatkozóan. Eddig - kismértékben - háromszor módosították a rendeletet.

FŐBB PONTOK

  • Főszabály szerint a szabályozott anyagok előállítása és eladása, mint például a tűzoltáshoz használt halonok, a kártevők elleni védekezésre használt metil-bromid és a hűtőgépekben és légkondicionáló rendszerekben használt klórozott-fluorozott szénhidrogének, amelyek gyártására és felhasználására szabályok vonatkoznak, tilos.
  • Egyértelmű feltételek mellett néhány kivétel ez alól megengedett: ilyenek az alapanyagként, a reakcióközegként használt, illetve a laboratóriumi vagy analitikai felhasználás céljából előállított szabályozott anyagok.
  • A metil-bromid használata 2010 márciusa óta tilos, ami alól kivételt képez a vészhelyzeti karantén idején betegség vagy kártevők elterjedésének a megakadályozására való felhasználása. A Bizottságnak minden esetben ideiglenes engedélyt kell kiadnia.
  • A halont tartalmazó tűzvédelmi rendszerek és tűzoltó készülékek bizonyos körülmények között használhatók. Ezek alternatívái növekvő mértékben elérhetők, és a 744/2010/EU rendelet részletes megszüntetési menetrendet ír elő. Ez a 2013 és 2040 közötti időszakra írja elő a megszüntetési dátumokat a halon felhasználási céljának függvényében.
  • A szabályozott anyagok és az azokat tartalmazó termékek importálása és exportálása alapvetően tilos. Ahol mégsem, ott engedélyezési rendszer alapján van ezekre lehetőség. 2013-ban a Bizottság rugalmasabbá tette e rendszert a repülőgépekben használt halon tekintetében.
  • Visszanyerési rendszerek életbe léptetésére van szükség a hűtő-, a légkondicionáló és a hőszivattyú berendezésekben, valamint a tűzoltó készülékekben és tűzvédelmi rendszerekben, továbbá az oldószereket tartalmazó termékekben használt szabályozott anyagok ártalmatlanítására, újrahasznosítására vagy regenerálására.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

2010. január 1.

KULCSFOGALMAK

Alapanyag: olyan szabályozott anyag vagy új anyag, amelynek eredeti összetétele egy kémiai átalakulás során teljes mértékben megváltozik, és amelynek kibocsátása jelentéktelen.

Reakcióközeg: a III. mellékletben felsorolt alkalmazásokban vegyi reakcióközegként használt szabályozott anyagok.

További információkért lásd az Európai Bizottság Éghajlatpolitikai Főigazgatóságának a honlapját.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1005/2009/EK rendelet

2009.11.20.

Nem alkalmazható, a rendelet közvetlenül alkalmazandó. Az uniós országok kötelesek azonban a képzettségre vonatkozó minimumkövetelményeket meghatározni a személyzet tekintetében (2010.1.1.) és a szankciókra vonatkozó szabályokat rögzíteni (2011.6. 30.).

HL L 286., 2009.10.31., 1-30. o.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

744/2010/EU bizottsági rendelet

2010.9.8.

-

HL L 218., 2010.8.19., 2-8. o.

1087/2013/EU bizottsági rendelet

2013.11.25.

-

HL L 293., 2013.11.5., 28-28. o.

1088/2013/EU bizottsági rendelet

2013.11.25.

-

HL L 293., 2013.11.5., 29-30. o.

Az 1005/2009/EK rendelet későbbi módosításait és javításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 02.04.2015

Top