Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Benzingőz-visszanyerés a töltőállomásokon a tisztább levegőért

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Benzingőz-visszanyerés a töltőállomásokon a tisztább levegőért

A gépjárművek üzemanyag-feltöltésekor felszabaduló benzingőz károsan hat az emberi egészségre és a környezetre. Egy 2009-ben elfogadott irányelvvel az Európai Unió (EU) intézkedéseket hoz ezeknek a benzingőzöknek a visszanyerésére.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/126/EK irányelve (2009. október 21.) a gépjárművek töltőállomásokon történő üzemanyag-feltöltésekor kibocsátott benzingőz II. fázisú visszanyeréséről

ÖSSZEFOGLALÓ

A gépjárművek üzemanyag-feltöltésekor felszabaduló benzingőz károsan hat az emberi egészségre és a környezetre. Egy 2009-ben elfogadott irányelvvel az Európai Unió (EU) intézkedéseket hoz ezeknek a benzingőzöknek a visszanyerésére.

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Biztosítja a gépjárművek töltőállomáson történő üzemanyag-feltöltésekor felszabaduló káros benzingőz visszanyerését. Előírja az EU területén működő számos töltőállomás üzemanyagtartályának a benzingőz visszanyerését biztosító berendezéssel való ellátását.

FŐBB PONTOK

  • Ez az irányelv olyan új és jelentős felújításon átesett töltőállomásokra vonatkozik, melyek éves forgalma több mint 500 m3 benzin, vagy amelyek évente több mint 100 m3 forgalommal rendelkeznek és állandó lakónegyedben vannak elhelyezve. A töltőállomásokat II. fázisú benzingőz-visszanyerő rendszerrel kell felszerelni.
  • A 3000 m3/év-et meghaladó forgalmú nagy töltőállomásokat legkésőbb 2018-ig kell felszerelni benzingőz-visszanyerő rendszerrel.
  • A benzingőz-visszanyerő rendszernek, melyet a gyártónak a vonatkozó nemzeti szabványoknak megfelelően kell igazolnia, legalább 85%-os benzingőz-befogási hatékonysága kell, hogy legyen.
  • A benzingőz-visszanyerő berendezést évente egyszer kell ellenőrizni, vagy ha az automatikus monitoringrendszerrel van ellátva, háromévente legalább egyszer.
  • A benzingőz-visszanyerő rendszerrel ellátott töltőállomásoknak tájékoztatniuk kell a fogyasztókat a benzinkútoszlopon vagy annak közelében elhelyezett erre vonatkozó jelzéssel, matricával vagy más értesítéssel.
  • A benzingőz-visszanyerő rendszer hatékonyságának meghatározásához alkalmazott tesztelési módszerek és szabványok a 2014/99/EU irányelvben vannak harmonizálva.

HÁTTÉR

A benzin egy illékony szerves vegyületeket tartalmazó komplex keverék, mely gyorsan elpárolog a levegőben, ezáltal számos szennyezési problémát előidézve. Ezek többek között a mérgező benzol túlzott mértéke a környezeti levegőben és a légzőszervi megbetegedéseket, például asztmát okozó légszennyező fotokémiai ózon keletkezése. Az ózon ráadásul üvegházhatású gáz.

További információkért lásd az Európai Bizottság a benzin tárolásáról és elosztásáról szóló honlapját.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2009/126/EK irányelv

2009.10.31.

2012.1.1.

HL L 285., 2009.10.31., 36-39. o.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2014/99/EU irányelv

2014.11.12.

2016.5.12.

HL L 304., 2014.10.23., 89-90. o.

utolsó frissítés 11.08.2015

Top