Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az erdőirtás elleni küzdelem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az erdőirtás elleni küzdelem

Az erdők ki vannak téve az erdőirtás és az erdőpusztulás veszélyének. Védelmük hatékony intézkedés a globális felmelegedéssel és az értékes ökoszisztéma-szolgáltatások megszűnésével szemben.

JOGI AKTUS

A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának - Az erdőirtás és az erdőpusztulás okozta kihívások kezelése az éghajlatváltozás és a biodiverzitás csökkenése elleni küzdelemben (COM(2008) 645 végleges, 2008.10.17.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Az erdők ki vannak téve az erdőirtás és az erdőpusztulás veszélyének. Védelmük hatékony intézkedés a globális felmelegedéssel és az értékes ökoszisztéma-szolgáltatások megszűnésével szemben.

MI A KÖZLEMÉNY CÉLJA?

Az Európai Bizottság e dokumentumban meghatározza az Európai Unió erdőirtásra irányuló fellépésének fő irányvonalait, hozzájárulásra szólítja fel az érintetteket, és az erdőirtásra adandó globális választ megalapozó kezdeti intézkedéssorozat elindítására irányul.

FŐBB PONTOK

  • Az EU célkitűzése, hogy 2030-ra megálljon a Föld erdővel borított területeinek visszaszorulása (az erdőtlenítés folyamata), valamint 2020-ra a jelenlegi szinthez képest legalább 50%-kal csökkenjen a trópusi erdőirtás.
  • Az EU úgy véli, hogy az erdőirtás elleni küzdelemnek több szinten kell megvalósulnia, a nemzeti és helyi erdészeti irányítás megerősítésétől kezdve, a nyomon követési mechanizmusok javításán és a fogyasztói igények figyelembevételén keresztül az erdők megőrzésére irányuló pénzügyi ösztönzőkig. E fellépésnek a biológiai sokféleségről szóló ENSZ-egyezményhez és az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményéhez hasonló nemzetközi megállapodások keretében kell megvalósulnia.
  • Az EU rámutatott, hogy az EU-n belül már életbe léptetett, következő politikák segíthetnek az erdőirtás elleni küzdelemben: az erdészeti jogszabályok végrehajtása, erdészeti irányítás és erdészeti termékek kereskedelme (FLEGT); zöld közbeszerzés; ökocímke; és az éghajlatváltozás elleni globális szövetség (GCCA).
  • Jelzi, hogy a kibocsátáskereskedelmi rendszerből (EU ETS) származó bevételek milyen módon használhatók fel az erdőirtás elleni küzdelem finanszírozásában.
  • A trópusi erdők megőrzésének ösztönzésére irányuló globális mechanizmus létrehozására tesz javaslatot, amely kezdeményezés a REDD+ formáját öltötte (azaz az erdőirtás és az erdőpusztulás következtében keletkező kibocsátás - többek között az erdősítés, az erdők megőrzése és fenntartható erdőgazdálkodás általi - csökkentése).

HÁTTÉR

A világ szárazföldjeinek nagyjából 30%-át (az EU szárazföldjeinek pedig 40%-át) borító erdők szerves részét képezik a környezeti egészségnek. Az erdők a biodiverzitás szempontjából fontos élőhelyeket és olyan alapvető szolgáltatásokat biztosítanak, mint az erózió megelőzése, a víztisztítás és a szén-dioxid (CO2) tárolása, továbbá globális szinten 1,6 milliárd ember megélhetéséért felelnek.

Mindeközben azonban az erdőket az erdőirtás veszélye fenyegeti, amely az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) szerint évente 13 millió hektár veszteséget okoz. Ennek legfőbb okai a mezőgazdasági termelésbe történő bevonásuk és az infrastruktúra-fejlesztések rossz kezelése.

További információkért lásd az Európai Bizottság következő oldalait:

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 2173/2005/EK rendelete (2005. december 20.) az Európai Közösségbe irányuló faanyag-behozatal FLEGT engedélyezési rendszerének létrehozásáról (HL L 347., 2005.12.30., 1-6. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 995/2010/EU rendelete (2010. október 20.) a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról (HL L 295., 2010.11.12., 23-34. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 1386/2013/EU határozata (2013. november 20.) a „Jólét bolygónk felélése nélkül” című, a 2020-ig tartó időszakra szóló általános uniós környezetvédelmi cselekvési programról (HL L 354., 2013.12.28., 171-200. o.)

Az erdőket és az erdőalapú ágazatot érintő új uniós erdőgazdálkodási stratégia (COM(2013) 659 final, 2013.9.20.)

utolsó frissítés 14.09.2015

Top