Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Közösségi iránymutatás a környezetvédelem állami támogatásáról

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Közösségi iránymutatás a környezetvédelem állami támogatásáról

A támogatások eszközként szolgálhatnak a vállalkozások arra való ösztönzésében, hogy a környezetvédelem terén magasabb szintet érjenek el, mint amelyet a kötelező szabványok hiányában valósítanának meg. A Bizottság meghatározza, mely feltételek mellett nyújthatók a vállalkozásoknak ilyen támogatások anélkül, hogy megzavarnák a közös piac működését.

JOGI AKTUS

Közösségi iránymutatás a környezetvédelem állami támogatásáról (2008. április 1.) [Hivatalos Lap C 82., 2008.4.1.].

ÖSSZEFOGLALÓ

A környezetvédelem állami támogatásáról szóló közösségi iránymutatás az egyik eszköz az energiára vonatkozó, 2007–2009-es időszakra szóló globális akcióterv végrehajtásában, amely lehetővé teszi egy integrált európai éghajlatváltozási és energiapolitika megvalósítását.

Elvek

A környezetvédelem területén az állami támogatások felügyeletének legfontosabb célja annak biztosítása, hogy a támogatási intézkedések magasabb környezetvédelmi szintet eredményezzenek, mint amely támogatás nélkül megvalósulna. A támogatás pozitív hatásainak ellensúlyozniuk kell a negatív, versenytorzító hatásokat, figyelembe véve a „szennyező fizet” elvet * (PPP – „Polluter Pays Principle”) (EK-Szerződés, 174. cikk). A környezetvédelmi célú állami támogatásokra vonatkozó iránymutatás szabályait az állami támogatási cselekvési tervben foglalt célkitűzésekkel összhangban vizsgálják felül.

Vizsgálati módszer: a mérlegelési teszt

Az ún. mérlegelési tesztet az „állami támogatási cselekvési terv” keretében javasolták mint olyan módszert, amellyel megvizsgálható a támogatásoknak a közös piaccal való összeegyeztethetősége. E teszt elvégzésével a Bizottság garantálhatja, hogy az állami támogatás valóban ösztönző hatású, célzott és arányos legyen, és csak korlátozott negatív hatással járjon a versenyre és a kereskedelemre nézve.

A támogatásnak lehetővé kell tennie a környezetre ártalmas piaci hiányosságok kezelését. A környezetvédelem szempontjából a leggyakoribb piaci hiányosság a negatív externáliákhoz kapcsolódik. A vállalkozások fejlődési stratégiájában az egyik cél a termelési költségek csökkentése. Ez arra indíthatja őket, hogy olyan technológiákat vagy termelési módszereket alkalmazzanak, amelyek nem veszik figyelembe a környezetvédelmi szempontokat. Ennek következtében termelési költségeik alacsonyabbak lesznek a társadalom egésze által viselt „környezeti költségnél”.

A piac e hiányosságainak kezelése érdekében az államok szabályozó intézkedéseket, szabványokat és adókat alkalmaznak a szennyezést okozó vállalkozásokkal szemben, hogy a „szennyező fizet” elv alapján kompenzálják a tevékenységükből fakadó negatív externáliák hatásait.

Az államok ezenkívül pozitív ösztönzőként is használhatják az állami támogatásokat a környezetvédelem előmozdítása érdekében. A támogatásnak arra kell indítania a kedvezményezettet, hogy változtasson magatartásán, és a környezetvédelem szintjét javító beruházásokat hajtson végre. Ezek a beruházások azonban gazdasági előnyöket is eredményezhetnek a vállalkozás számára. Ezért fontos megbizonyosodni arról, hogy a támogatásra szükség van, és a vállalkozás nem hajtotta volna végre az adott beruházást a támogatási intézkedés nélkül.

A támogatásnak ösztönző hatásúnak és arányosnak kell lennie. Ez az eset csak akkor áll fenn, ha az adott eredményt a támogatás nélkül, vagy alacsonyabb támogatással nem lehetne elérni. A támogatás összegét a kívánt környezetvédelmi szint eléréséhez szükséges minimumra kell korlátozni. A támogatható beruházási költségek kiszámítása során minden olyan gazdasági előnyt le kell vonni, amelyre a vállalkozások szert tehetnek az adott beruházás kapcsán.

Tekintettel arra, hogy nem könnyű figyelembe venni vagy mérni az összes olyan előnyt, amelyre a vállalkozás a járulékos beruházásból szert tesz – ilyen például a „zöld arculat” erősítése –, a támogatás összege nem érheti el a támogatható költségek 100%-át, kivéve, ha a támogatást valódi versenyt biztosító pályáztatási eljárás keretében ítélik oda.

Egyéb esetekben a támogatási intenzitás * általában nem haladhatja meg a támogatható beruházási költségek * 50–60%-át. A vállalkozásoknak nyújtott támogatás azonban növelhető a tervezett intézkedés típusától és a vállalkozás méretétől függően. Ez a közösségi iránymutatás minden projektkategóriára meghatározza a támogatható költségek és a támogatási intenzitás számításának szabályait. Bizonyos esetekben lehetőség van működési támogatás nyújtására is.

Hatály

A közösségi iránymutatás kiterjed a Bizottságnak bejelentett valamennyi környezetvédelmi célú támogatási intézkedésre (beleértve azokat, amelyeket a közösségi iránymutatás közzététele előtt jelentenek be), továbbá a nem bejelentett támogatási intézkedésekre, amennyiben a támogatást az e közösségi iránymutatás Hivatalos Lapban való megjelenése után folyósítják. A Bizottság szerint az alábbi intézkedések esetében az állami támogatások a belső piaccal összeegyeztethetőnek tekinthetők:

 • a közösségi szabványoknál szigorúbb feltételeket teljesítő, vagy közösségi szabványok hiányában a környezetvédelem szintjét emelő vállalkozásoknak nyújtott támogatások;
 • a közösségi szabványoknál szigorúbb feltételeket teljesítő, vagy közösségi szabványok hiányában a környezetvédelem szintjét emelő új szállítójárművek beszerzéséhez nyújtott támogatások;
 • a jövőbeni közösségi szabványokhoz való idő előtti alkalmazkodáshoz nyújtott támogatások;
 • környezetvédelmi tanulmányokhoz nyújtott támogatások;
 • az energiatakarékossághoz nyújtott támogatások;
 • megújuló energiaforrásokra vonatkozó támogatások;
 • a kapcsoltenergia-termeléshez és távfűtéshez nyújtott támogatások;
 • a hulladékgazdálkodáshoz nyújtott támogatások;
 • a szennyezett területek szennyeződésmentesítéséhez nyújtott támogatások;
 • vállalkozások áthelyezéséhez nyújtott támogatások;
 • az értékesíthető engedélyek rendszere keretében nyújtott támogatások;
 • az adócsökkentés vagy adómentesség formájában nyújtott támogatások.

Felügyelet és felülvizsgálat

A tagállamoknak minden évben be kell nyújtaniuk a Bizottságnak egy jelentést a környezetvédelmi támogatási intézkedésekről, amely minden egyes jóváhagyott intézkedés esetében tartalmazza a nagyvállalatokra vonatkozó adatokat, beleértve az egyes kedvezményezetteknek nyújtott támogatás összegét, a támogatási intenzitást, az intézkedés leírását, valamint azt, hogy milyen jellegű környezetvédelmet szándékoznak támogatni. A tagállamoknak továbbá részletes nyilvántartást kell vezetniük és megőrizniük valamennyi nyújtott támogatásról.

A közösségi iránymutatás 2008. április 2-től 2014. december 31-ig érvényes, a közzétételét követő négy év elteltével pedig a Bizottság újra megvizsgálja a tagállamoktól származó információk alapján. Az iránymutatást a Bizottság is módosíthatja olyan jelentős megfontolások alapján, mint például a közösségi politikák fejlődése, vagy a klímaváltozással kapcsolatos nemzetközi egyezmények aláírása.

Háttér

Ez a közösségi iránymutatás helyébe lép a környezetvédelem állami támogatásáról szóló, 2001. február 3-án közzétett iránymutatásnak. Az e közösségi iránymutatás hatálya alá tartozó egyes intézkedésekre ezenkívül kiterjedhet a 800/2008/EK rendelet (2008. augusztus 6.) hatálya is, amely a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja a támogatások bizonyos fajtáit (általános csoportmentességi rendelet) [HL L 214., 2008.8.9.].

A jogszabályban használt kulcsfogalmak

 • „Szennyező fizet” elv: az az elv, amely szerint a környezetszennyezés kezelésére hozott intézkedések költségeinek a szennyezés okozóját kell terhelnie, amennyiben a szennyezést okozó személy azonosítható, vagy a közösségi jog illetve nemzeti jogszabályok alapján felelősségre vonható, vagy követelhetők tőle a szennyeződésmentesítés költségei.
 • Támogatási intenzitás: a támogatás bruttó összege a támogatható költségek százalékában kifejezve.
 • Támogatható beruházási költségek: a közösségi szabványok által megkívántnál magasabb szintű környezetvédelem eléréséhez szükséges beruházási többletköltségek.

Utolsó frissítés: 11.08.2008

Top