Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tisztább levegőt Európának

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tisztább levegőt Európának

Az emberi egészség és a környezet védelme érdekében a levegőnek, amelyet belélegzünk, a lehető legtisztábbnak kell lennie. Ez azt jelenti, hogy aktívan fel kell lépnünk a környezeti (kinti) levegő tisztaságának ellenőrzése és valamennyi szennyező anyag eltávolítása érdekében.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/50/EK irányelve (2008. május 21.) a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az emberi egészség és a környezet védelme érdekében a levegőnek, amelyet belélegzünk, a lehető legtisztábbnak kell lennie. Ez azt jelenti, hogy aktívan fel kell lépnünk a környezeti (kinti) levegő tisztaságának ellenőrzése és valamennyi szennyező anyag eltávolítása érdekében.

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv levegőminőségi célkitűzéseket határoz meg, köztük ambiciózus és költséghatékony célokat az emberi egészségnek és a környezet minőségének a 2020-ig történő javítása érdekében. Ezenkívül ezek értékelési módjait is meghatározza, valamint azt, hogy milyen módon kerüljön sor korrekciós intézkedésre az előírások teljesülésének elmaradása esetén. Előírja továbbá a lakosság folyamatos tájékoztatásának a követelményét is.

FŐBB PONTOK

Az irányelv a levegőminőségről szóló hatályos jogszabályokat egyetlen irányelvbe foglalja, és a következő kulcsfontosságú elemeket tartalmazza:

  • Küszöbértékeket, határértékeket és célértékeket határoz meg az irányelv által lefedett valamennyi szennyező anyag: a kén-dioxid, a nitrogén-dioxid, a szálló por, az ólom, a benzol és a szén-monoxid értékelésére.
  • A nemzeti hatóságok különleges szerveket jelölnek ki e feladatok elvégzésére a kijelölt mintavételi pontokon gyűjtött adatok felhasználásával.
  • Amennyiben a szennyezési szintek bármely helyen meghaladják a küszöbértéket, levegőminőségi terveket kell életbe léptetni a helyzet korrigálása érdekében. E tervek az érzékeny népességcsoportok, például a gyermekek védelmére irányuló konkrét intézkedéseket is tartalmazhatnak.
  • Amennyiben fennáll annak veszélye, hogy a szennyezési szintek átlépik a küszöbértéket, a közúti forgalom, az építkezési munkák vagy például bizonyos ipari tevékenység csökkentésére irányuló rövid távú cselekvési terveket kell életbe léptetni a veszély elkerülése érdekében.
  • A nemzeti hatóságoknak gondoskodniuk kell nem pusztán a lakosság, hanem a környezetvédelmi, fogyasztóvédelmi és egyéb érintett szervezetek - köztük az egészségügyi szervek és ipari szövetségek - környezeti (azaz a kinti) levegő adott területen jellemző minőségéről való tájékoztatásáról is.
  • Az EU kormányainak éves jelentéseket kell közzétenniük a jogszabály hatálya alá tartozó valamennyi szennyező anyagról.

További információk a következő oldalakon állnak rendelkezésre:

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2008/50/EK irányelv

2008.6.11.

2010.6.10.

HL L 152., 2008.6.11., 1-44. o.

A 2008/50/EK irányelv különböző módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye az Európai Parlament, a Tanács, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága részére: A Tiszta levegőt Európának program (COM(2013) 918 final, 2013.12.18.).

utolsó frissítés 30.06.2015

Top