Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A nemzetközi turizmus fellendítése Európában

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A nemzetközi turizmus fellendítése Európában

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Európai bizottsági közlemény (COM(2010) 352 végleges) – Európa, a világ első számú turisztikai célpontja – az európai turizmus új politikai kerete

MI A KÖZLEMÉNY CÉLJA?

 • Európa, mint a világ első számú turisztikai célpontja vezető pozíciójának megőrzése céljából a Bizottság előterjesztett egy sor, az Európai Unió (EU) szintjén történő koordinált intézkedésekre vonatkozó javaslatot.
 • Ezek célja, hogy növeljék az európai turizmus versenyképességét és fenntartható fejlődésre és minőségi szolgáltatások nyújtására való képességét.

FŐBB PONTOK

 • A turizmus fontos szerepet játszik az EU gazdaságában. Az ágazat 1,8 millió vállalkozást érint, melyek közül sok kisvállalkozás. Az ágazat az EU munkavállalóinak 5,2%-át foglalkoztatja, és az EU bruttó hazai termékének több mint 5%-ához járul hozzá.
 • Az európai idegenforgalmi ágazat előtt számos kihívás és lehetőség áll, amelyeket összehangolt módon kell megközelíteni:
  • fokozódó verseny más turisztikai úti célokkal;
  • demográfiai tendenciák, azaz az EU-t egyre idősebb turisták látogatják, idegenforgalmi termékeit és infrastruktúráját pedig e csoport igényeihez kell alakítani;
  • a turisztikai termékeket fenntarthatóbbá kell tenni, figyelembe véve az éghajlat-változással, valamint a víz- és energiafogyasztással kapcsolatos elkötelezettségeket;
  • az információs és kommunikációs technológiák új lehetőségeket kínálnak, amelyeket ki kell használni.

Új cselekvési keret

Az Európa 2020gazdasági stratégiának megfelelően az idegenforgalmi tevékenységeknek a 2010-es közleményben meghatározott keretrendszerét az EU szintjén a következő négy cselekvési tengely köré lehet felépíteni:

 • 1.

  Az európai idegenforgalmi ágazat versenyképességének ösztönzése azáltal, hogy:

  • fejlesztik az idegenforgalmon belüli innovációt oly módon, hogy például elősegítik az alkalmazkodást az információs és kommunikációs technológiák, valamint az innovációk (pl. digitális turizmus) piacának változásaihoz;
  • javítják a szakképzettségi szintet az ágazatban az EU különböző programjai, köztük az egész életen át tartó tanulás területén az Erasmus+ program vagy a kis- és középvállalkozásoknak (kkv-k) szóló COSME program által biztosított lehetőségek népszerűsítése révén;
  • törekednek a kereslet szezonalitásából fakadó problémák leküzdésére például úgy, hogy különösen a holt szezonban segítik az EU-tagállamok közötti önkéntes alapon történő idegenforgalmi cseréket;
  • elősegítik az idegenforgalmi szolgáltatások kínálatának diverzifikációját, különösen az európai közös örökségre való jobb összpontosítás és annak előmozdítása által, valamint a természeti örökség idegenforgalmi stratégiákba való beépítése által;
  • európai szinten szilárd alapokra helyezik az idegenforgalomra vonatkozó társadalmi-gazdasági adatokat.
 • 2.

  Fenntartható, felelősségteljes és minőségi idegenforgalom kialakítása azáltal, hogy:

  • indikátorrendszert dolgoznak ki a turisztikai úti célok fenntartható irányítására, ami elősegítheti egy, a fenntartható turisztikai úti célok népszerűsítését szolgáló címke bevezetését;
  • olyan figyelemfelhívó kampányokat szerveznek, amelyek hatékonyabban tájékoztatják az európai turistákat az úti célokról;
  • a „minőségi turizmus” címkében rejlő lehetőségek feltárása, amellyel jutalmazhatók lennének a fogyasztói biztonságot és bizalmat növelő fejlesztések;
  • elősegítik az éghajlatváltozásból eredő kockázatok azonosítását az európai idegenforgalmi ágazatba való veszteséges befektetések elkerülése, valamint a turisztikai kínálat bővítési lehetőségeinek feltérképezése érdekében;
  • javaslatot tesznek egy, a fenntartható és felelős idegenforgalomról szóló chartára;
  • javaslatot tesznek egy, a fenntartható tengerparti és tengeri idegenforgalomra irányuló stratégiára;
  • együttműködéseket alakítanak ki, valamint megerősítik a meglévőeket az Európai Unió és a feltörekvő gazdaságok, valamint a földközi-tengeri térség országai között a fenntartható és felelős idegenforgalmi fejlesztési modellek elterjesztése és a gyakorlatban bevált megoldások megosztása érdekében.
 • 3.

  Az EU mint fenntartható és minőségi úti célokat kínáló régió arculatának ápolása és ismertségének növelése azáltal, hogy:

  • támogatják egy európai turisztikai védjegy kialakítását az EU-tagállamokkal szoros együttműködésben, amely kiegészíti a népszerűsítő intézkedéseiket, és hatásosabban kiemelheti az európai úti célokat a többi nemzetközi úti cél közül;
  • népszerűsítik Európát mint fenntartható és minőségi turisztikai úti célokat egyesítő régiót a visiteurope.com internetes oldalon és a kiemelkedőbb nemzetközi eseményeken, valamint az olyan kezdeményezéseken, mint az Európai Turisztikai Napok és az Európai Turizmus Fórum;
  • megerősítik a nemzetközi szervezetekben való uniós részvételt.

HÁTTÉR

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 195. cikke értelmében az EU hatáskörébe került az uniós országok idegenforgalom terén végzett tevékenységeinek támogatása, koordinálása és kiegészítése.

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

FŐ DOKUMENTUM

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Európa, a világ első számú turisztikai célpontja – az európai turizmus új politikai kerete (COM(2010) 352 végleges, 2010.6.30.)

utolsó frissítés 05.09.2016

Top