Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kisvállalkozói intézkedéscsomag az európai kkv-k számára

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kisvállalkozói intézkedéscsomag az európai kkv-k számára

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Az Európai Bizottság közleménye (COM(2008) 382 végleges) – „Gondolkozz előbb kicsiben!” Európai kisvállalkozói intézkedéscsomag: „Small Business Act”

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ EURÓPAI KISVÁLLALKOZÓI INTÉZKEDÉSCSOMAG CÉLJA?

A közlemény számos alapelvet fogalmaz meg, amelyek célja a vállalkozási hajlam ösztönzése az Európai Unióban, valamint a kisvállalkozások boldogulásának megkönnyítése.

Ezenkívül mind uniós szinten, mind az egyes uniós országok nemzeti szintjén végrehajtandó jogalkotási javaslatokat is tartalmaz.

A dokumentum nem kötelező erejű, de a Tanács jóváhagyását, illetve az Európai Tanács és az Európai Parlament támogatását is élvezi.

FŐBB PONTOK

Az európai kisvállalkozói intézkedéscsomag fő prioritásai a vállalkozási hajlam ösztönzése, a finanszírozásokhoz való hozzáférés elősegítése, az adminisztratív terhek csökkentése, a piachoz jutási feltételek javítása, valamint a kisvállalkozások nemzetközivé tétele.

Ezeket a prioritásokat 10 alapelv tartalmazza, amelyek célja a politikák az EU és az uniós országok szintjén történő kidolgozásának és végrehajtásának segítése:

 • 1.

  olyan környezetet kell teremteni, amelyben a vállalkozók és a családi vállalkozások boldogulhatnak, és amely díjazza a vállalkozói készséget;

 • 2.

  biztosítani kell azt, hogy a csődbe jutott becsületes vállalkozók gyorsan megkapják a lehetőséget az újrakezdéshez;

 • 3.

  a „Gondolkozz előbb kicsiben!” elvnek megfelelő szabályokat kell alkotni;

 • 4.

  a közigazgatási rendszereknek meg kell felelniük a kis- és középvállalkozások(kkv-k) szükségleteinek;

 • 5.

  a szakpolitikai eszköztárat hozzá kell igazítani a kkv-k szükségleteihez: meg kell könnyíteni a kkv-k részvételét a közbeszerzési eljárásokban, és jobban ki kell használni a kkv-k állami támogatásának lehetőségeit;

 • 6.

  meg kell könnyíteni a kkv-k finanszírozáshoz jutását, továbbá olyan jogi és üzleti környezetet kell teremteni, amely támogatja a kereskedelmi tranzakciókhoz kapcsolódó fizetések időben történő teljesülését;

 • 7.

  segíteni kell a kkv-kat abban, hogy nagyobb mértékben élvezhessék az egységes piac nyújtotta előnyöket;

 • 8.

  elő kell segíteni a kkv-k szaktudásának fejlesztését és az innováció valamennyi formáját;

 • 9.

  lehetővé kell tenni a kkv-k számára, hogy a környezetvédelmi kihívásokat üzleti lehetőségekké alakítsák;

 • 10.

  ösztönözni és támogatni kell a kkv-kat, hogy részesüljenek a növekvő piacok előnyeiből.

Az Európai Bizottság az európai kisvállalkozói intézkedéscsomag felülvizsgálata során a következőket állapította meg:

 • a legtöbb jogalkotási kezdeményezést elfogadták;
 • a négy jogalkotási kezdeményezés közül csak az európai zártkörű társaság statútumáról szólót nem fogadták el;
 • az egyes uniós országok által alkalmazott megközelítések és az elért eredmények eltérnek egymástól;
 • a legtöbb uniós ország elfogadott adminisztrációs terhek csökkentésére irányuló célkitűzéseket, de nem mindegyiknek sikerült teljesítenie azokat.

A Bizottság által végzett felülvizsgálat új intézkedéseket is javasolt, amelyek célja az európai kisvállalkozói intézkedéscsomag integrálása az Európa 2020 stratégiába. Az intézkedések többek között a következőket tartalmazzák:

 • a „csak egyszer” elv elterjedésének elősegítése a közigazgatási szervek által bekért adatok vagy dokumentumok esetében;
 • a kkv-k finanszírozásához jutásának megkönnyítése hitelgarancia-programok segítségével, annak érdekében, hogy a kkv-k szembenézhessenek a globalizáció és a klímaváltozás kihívásaival;
 • közös konszolidált társaságiadó-alap annak érdekében, hogy megkönnyítsék a vállalatok tevékenységét az egységes piacon.

Az európai kisvállalkozói intézkedéscsomagról tartott 2014. évi nyilvános konzultáció megállapította, hogy történt előrelépés, azonban:

 • továbbra is az adminisztratív és jogi nehézségek okozzák a legtöbb gondot;
 • a finanszírozáshoz való hozzáférés az intézkedések ellenére még mindig nehéz;
 • további erőfeszítésekre van szükség a piacokhoz való hozzáférés tekintetében, különösen a meglévő uniós programok közötti kapcsolatok szorosabbra fűzésében.

HÁTTÉR

További információkért lásd az Európai Bizottság honlapján az Európai kisvállalkozói intézkedéscsomagot.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: „Gondolkozz előbb kicsiben!” Európai kisvállalkozói intézkedéscsomag: „Small Business Act” (COM(2008) 394 végleges, 2008. június 25.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Az európai kisvállalkozói intézkedéscsomag felülvizsgálata (COM(2011) 78 végleges, 2011. február 23.)

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók BizottságánakAz uniós szabályozás célravezetősége (COM(2012) 746 final, 2012. december 12.)

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: „Vállalkozás 2020” cselekvési terv – A vállalkozói szellem felélénkítése Európában (COM(2012) 795 final, 2013. január 9.)

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Intelligens szabályozás – válasz a kis- és középvállalkozások szükségleteire (COM(2013) 122 final, 2013. március 7.)

utolsó frissítés 24.02.2016

Top