Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A radioaktívanyag-fuvarozók európai nyilvántartási rendszere (javaslat)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

A radioaktívanyag-fuvarozók európai nyilvántartási rendszere (javaslat)

E rendeletjavaslat célja, hogy a radioaktívanyag-fuvarozókra vonatkozó nemzeti bejelentési és engedélyezési eljárásokat egyetlen nyilvántartási rendszerrel váltsa fel. A rendelet végrehajtása lehetővé fogja tenni az eljárások egyszerűsítését és az adminisztratív terhek csökkentését, a magas szintű sugárzásvédelem fenntartása mellett.

JAVASLAT

Javaslat: A Tanács rendelete (2011. augusztus 30.) a radioaktívanyag-fuvarozók közösségi nyilvántartási rendszerének létrehozásáról [COM(2011) 518 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

E rendeletjavaslat célja a radioaktívanyag-fuvarozók * európai nyilvántartási rendszerének létrehozása. Ez a munkavállalóknak és a lakosságnak az ionizáló sugárzásból származó veszélyekkel szembeni védelmét szolgálja.

Ezt a javaslatot minden olyan fuvarozóra alkalmazni kell, aki az Európai Unión belül, harmadik országokból az Unióba, valamint az Unióból harmadik országokba radioaktív anyagokat szállít. A javaslatot a légi és tengeri úton radioaktív anyagokat szállító fuvarozókra nem kell alkalmazni.

A fuvarozók nyilvántartásba vétele

A fuvarozók kötelesek nyilvántartásba vetetni magukat az elektronikus fuvarozó-nyilvántartási rendszerben (ESCReg). Ez a rendszer korlátozott és biztonságos hozzáférést biztosít a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai, a nyilvántartásba vett fuvarozók és a kérelmezők számára, a személyes adatok védelméről szóló irányelv rendelkezéseire figyelemmel. Ha a kérelmező egy vagy több tagállamban letelepedett, a kérelmet a kérelmező központi irodájának helye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága * dolgozza fel. Ha a kérelmező harmadik országban letelepedett, a kérelmet azon tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága dolgozza fel, ahol a fuvarozó először szándékozik az Unió területére belépni.

A tagállamok a radioaktív anyagok szállításáért felelős, hatáskörrel rendelkező hatóságot és nemzeti kapcsolattartót jelölnek ki.

Ha a hatáskörrel rendelkező hatóság elutasítja a fuvarozói nyilvántartásba vételi igazolás kiállítását, a kérelmező jogorvoslattal élhet.

A nyilvántartásba vételi igazolást valamennyi tagállam elismeri, annak érvényességi időtartama öt év, és megújítható.

A radioaktív anyagok szállításának feltételei

A nyilvántartásba vételt követően a fuvarozó az Európai Unió egész területén jogosult szállítási tevékenységet folytatni. A fuvarozó köteles a szállítás során magánál tartani a nyilvántartásba vételi igazolás másolatát.

Az e rendeletjavaslatban foglaltakat kiegészítő nemzeti bejelentési és engedélyezési követelmények csak a következő anyagok szállítására alkalmazhatók:

  • hasadóanyagok;
  • súlyos következményekkel járó radioaktív anyagok.

Mindazonáltal, az ionizáló sugárzásból származó veszélyekről szóló irányelvvel összhangban kibocsátott engedély vagy nyilvántartásba vételi igazolás jogosultja a radioaktív anyagokat nyilvántartásba vételi igazolás nélkül szállíthatja, ha a szállítás szerepel valamennyi olyan tagállamra vonatkozó engedélyben vagy nyilvántartásba vételi igazolásban, ahol a szállításra sor kerül.

Ha a fuvarozó nem tesz eleget e rendeletjavaslat követelményeinek, a jogsértés feltárása szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága felfüggesztheti, visszavonhatja vagy elutasíthatja a fuvarozó nyilvántartásba vételét. A fuvarozóval szemben akár büntetőeljárás is indítható.

Háttér

2008-ban a Tanács és a Parlament elfogadta a veszélyes anyagok szállításáról szóló irányelvet, amely valamennyi belső szállítási eszközre egységesen vonatkozik. A munkavállalók és a lakosság egészségének az ionizáló sugárzásból származó veszélyekkel szembeni védelmét szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról szóló 96/29/Euratom irányelv értelmében a tagállamok kötelesek létrehozni a radioaktív anyagokat kezelő vállalkozások és intézmények, köztük a fuvarozók nyilvántartási rendszerét. E rendeletjavaslat az Unión belüli szállítás előmozdítása érdekében központosítja az ilyen nyilvántartásba vételt.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak

  • Radioaktív anyagok: radionuklidokat tartalmazó bármely anyag, amelyben a küldemény aktivitáskoncentrációja és teljes aktivitása is meghaladja a radioaktív anyagok biztonságos szállításáról szóló rendeletben
  • Hatáskörrel rendelkező hatóság: bármely olyan hatóság, amelyet egy tagállam kijelölt az e rendeletnek megfelelő feladatok végrehajtására.

Hivatkozás

Javaslat

Hivatalos Lap

Eljárás

COM(2011) 518 végleges

2011/0225/NLE

See also

  • Energiaügyi Főigazgatóság – Atomenergia, közlekedés (EN)

Utolsó frissítés: 30.11.2011

Top