Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Üvegházhatást okozó gázok: a kibocsátás 20%-ot meghaladó mérséklése 2020-ig

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Üvegházhatást okozó gázok: a kibocsátás 20%-ot meghaladó mérséklése 2020-ig

A széles körű gazdasági válság hatással volt az EU 2008-ban megállapított célkitűzésére, amely szerint 2020-ig 20 százalékkal csökkenti az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását. Ez gyengíti a célkitűzésnek az európai gazdaság modernizációjában és versenyképességének növelésében játszott szerepét. Ráadásul befolyásolja a globális erőfeszítések keretében zajló, a 30%-os csökkentési célra való esetleges uniós áttérést.

JOGI AKTUS

A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai gazdasági és Szociális bizottságnak és a Régiók Bizottságának - Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 20%-ot meghaladó mérséklésére irányuló lehetőségek elemzése és a kibocsátásáthelyezés kockázatának vizsgálata (COM(2010) 265 végleges, 2010.5.26.).

ÖSSZEFOGLALÓ

A széles körű gazdasági válság hatással volt az EU 2008-ban megállapított célkitűzésére, amely szerint 2020-ig 20 százalékkal csökkenti az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását. Ez gyengíti a célkitűzésnek az európai gazdaság modernizációjában és versenyképességének növelésében játszott szerepét. Ráadásul befolyásolja a globális erőfeszítések keretében zajló, a 30%-os csökkentési célra való esetleges uniós áttérést.

MI ENNEK A KÖZLEMÉNYNEK A CÉLJA?

A közlemény elemzi annak lehetőségét, hogy az EU a meglévő 20%-os célról egy ambiciózusabb, 30%-os célra térjen át.

FŐBB SZEMPONTOK

  • A 20%-os célkitűzés teljesítésének abszolút költségei csökkentek. 2008-ban e költségeket évi 70 milliárd EUR-ra becsülték. 2010-re a költségek 48 milliárd EUR-ra csökkentek.
  • A 2008-ban elfogadott, 2020-ig 20%-os csökkentést célzó vállalás irányában elért haladás nem elegendő ahhoz, hogy a leghatékonyabb módon teljesítsük a hosszabb távú, 2050-re vonatkozó, 80-95% közötti csökkentési célt. Ez ugyanis az EU 2020 utáni erőfeszítéseit megnehezítené és megdrágítaná.
  • A 30%-os cél teljesítésére több lehetőség is mutatkozik. Ezek között szerepelnek a következők:
  • A 30%-os csökkentés összköltsége - a 20%-os csökkentés költségeit is beleértve - a becslések szerint 81 milliárd EUR vagy az EU bruttó hazai termékének 0,54%-a.
  • A 30%-os cél ösztönözné a technológiai innovációt. Ez egyrészt növelhetné az európai ipar versenyképességét, a jobb levegőminőség pedig egészségügyi előnyökkel is járna.
  • Különböző módok léteznek annak megakadályozására, hogy az üvegházhatású gázok hazai termelői tevékenységüket áthelyezzék az EU-n kívülre (kibocsátásáthelyezés), ahol kevésbé szigorúak a szabályok. Például a nagy energiaigényű iparágakat ki lehet zárni a kibocsátási egységek vásárlásából, és más országokat is lehet ösztönözni az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását csökkentő intézkedések meghozatalára.

További információért lásd az Európai Bizottságnak az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásáról szóló honlapját.

utolsó frissítés 26.03.2015

Top