Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Stratégia az energiaellátás versenyképességéért, fenntarthatóságáért és biztonságáért

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Stratégia az energiaellátás versenyképességéért, fenntarthatóságáért és biztonságáért

A világ energiarendszerei jelentős változásokon mennek keresztül. E változások hatásai tartósak. Létfontosságú, hogy az Európai Unió (EU) számos energiaforrását biztonságos és fenntartható irányba terelje.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Energia 2020 - A versenyképes, fenntartható és biztonságos energiaellátás és -felhasználás stratégiája (COM(2010) 639 végleges, 2010.11.10.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A világ energiarendszerei jelentős változásokon mennek keresztül. E változások hatásai tartósak. Létfontosságú, hogy az Európai Unió (EU) számos energiaforrását biztonságos és fenntartható irányba terelje.

MI A KÖZLEMÉNY CÉLJA?

A közlemény új energiastratégiát javasol a 2020-ig tartó időszakra. Ez a stratégia az eddig elért eredményekre épül, azonosítja az új kihívások kezelésének módjait, valamint meghatározza az EU középtávú politikai célkitűzéseinek eléréséhez szükséges lépéseket. Az új energiastratégia öt kiemelt területre összpontosít.

FŐBB PONTOK

Energiahatékony Európa létrehozása. A gazdasági növekedés és a növekvő energiafelhasználás közötti kapcsolatot meg kell szüntetni. Az épületek és a közlekedés szerepe kulcsfontosságú, a hatóságoknak pedig jó példával kell elöl járniuk.

Az energia szabad mozgásának biztosítása. Integráltabb, összekapcsoltabb és versenyképesebb piacot kell létrehozni. Ez a hatályos uniós jogszabályok teljes mértékű végrehajtása révén, valamint egy olyan terv kidolgozásával jöhet létre, amely az energia egyik országból a másikba történő mozgásának lehetővé tételére irányul.

Biztonságos, megbízható és megfizethető energia biztosítása a lakosság és a vállalkozások számára. Számos felhasználó nincs tisztában azokkal a lehetőségekkel, amelyeket egy liberalizált energiapiac nyújthat. A verseny előnyeire épülő, még inkább fogyasztóbarát politika tudatosíthatja ezeket az előnyöket.

Európa vezető szerepének kiterjesztése az energiatechnológia és az innováció területére. Az EU nagy léptékű technológiai váltás nélkül nem lesz képes teljesíteni a villamos energia és a közlekedés fosszilis tüzelőanyagokról történő leválasztására irányuló, 2050-re kitűzött törekvéseit. A stratégiai energiatechnológiai terv és a hat európai ipari kezdeményezés (szél-, nap-, bioenergia, intelligens hálózatok*, nukleáris hasadási energia, valamint a szén-dioxid leválasztása és tárolása*) a szükséges innováció előmozdítására irányul.

Szoros nemzetközi partnerségek biztosítása. Az EU-t érintő - az éghajlatváltozáshoz, az olaj és a gáz hozzáférhetőségéhez, a technológiai fejlesztéshez és az energiahatékonysághoz hasonló - számos kihívásban más országok is osztoznak. Együttműködésben, erőteljes uniós hozzájárulással könnyebbé válhat a helyes megoldások megtalálása.

KULCSFOGALMAK

* Intelligens hálózatok: olyan energiahálózatok, amelyek automatikusan nyomon követik az energiaáramlást, és igazodnak a keresleti, illetve kínálati változásokhoz.

* A szén-dioxid leválasztása és tárolása: a hulladékká vált szén-dioxid (CO2) leválasztása, szállítása és tárolása - általában olyan földfelszín alatti tárolóhelyen, ahol nem érintkezik a légkörrel.

További információkért lásd az Európai Bizottságnak az Energia 2020 stratégiára vonatkozó honlapját.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: 2050-ig szóló energiaügyi ütemterv (COM(2011) 885 végleges, 2011.12.15.)

utolsó frissítés 14.09.2015

Top