Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Termékek energiafogyasztása: Tájékoztatás és címkézés (2011 júliusától)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Termékek energiafogyasztása: Tájékoztatás és címkézés (2011 júliusától)

A termékek energiafogyasztásának címkézésével kapcsolatos korábbi irányelv kizárólag a háztartási gépekre vonatkozott. Az Európai Bizottság a továbbiakban kiterjeszti ennek az irányelvnek a hatályát az energiával kapcsolatos, az energiafogyasztásra jelentős közvetett vagy közvetlen hatással bíró termékre.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/30/EU irányelve (2010. május 19.) az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelöléséről (EGT-vonatkozású szöveg).

MÓDOSÍTÁS JOGSZABÁLY

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU rendelete (2012.október 25.), amely módosítja a 2009/125/EK és a 2010/30/EU rendeleteket és hatályon kívül helyezi a 2004/8/EK és 2006/32/EK) (EGT-vonatkozású szöveg) irányelveket.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez az irányelv az energiával kapcsolatos termékek energiafogyasztására vonatkozó címkézése és a fogyasztók tájékoztatása kereteit teremti meg.

Az érintett termékek

Ez az irányelv azokra a termékekre alkalmazandó, amelyek használatuk során közvetlen vagy közvetett hatással lehetnek az energiafogyasztásra vagy más potenciális erőforrásra. Nem alkalmazandó az alábbiakra:

 • a használt termékekre;
 • bármilyen személy- vagy áruszállítási eszközre;
 • a termékeken elhelyezett adattáblára.

Ezen túlmenően a 2010/30/EU rendeletet módosító 2012/27/EU rendelet egy közös keretet határoz meg az energiahatékonyság előmozdítására az unióban. A tagállamokat ezért arra bátorítják, hogy egyes termékekre irányuló energiahatékonysági intézkedések helyett halmozott energiahatékonysági intézkedéseket hozzanak.

A tájékoztatás jellege

A szállítók olyan termékeket hozhatnak forgalomba, amelyeket a termék elektromos vagy más energia fogyasztásával kapcsolatos tájékoztatást nyújtó címkével láttak el.

A szállítóknak az alábbiakat tartalmazó műszaki dokumentációt is rendelkezésre kell bocsátaniuk:

 • a termék általános leírása;
 • az elvégzett tervezési számítások eredményei;
 • vizsgálati jelentések;
 • a hasonló modellek azonosítását lehetővé tevő hivatkozások.

A műszaki dokumentációnak öt évig elérhetőnek kell lennie.

A szállítóknak a címkéket és a termékismertetőt ingyenesen kell a kereskedők rendelkezésére bocsátaniuk.

A kereskedőknek a címkéket jól látható és olvasható módon kell elhelyezniük a terméken.

A távértékesítés feltételei

Bizonyos helyzetekben, különösen csomagküldő kereskedelem illetve katalógus útján, vagy pedig az interneten keresztül történő vásárlás esetén a végfelhasználó a vásárlás előtt nem látja a terméket. Ugyanakkor a felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak köszönhetően, amelyek meghatározzák, hogyan kell feltüntetni vagy a végfelhasználó rendelkezésére bocsátani a címkét vagy az adatlapot, a lehetséges végfelhasználónak hozzá kell jutnia a termékkel kapcsolatos információkhoz.

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok funkciója

Egy felhatalmazáson alapuló jogi aktusnak többek között az alábbiakat kell meghatároznia:

 • a termék meghatározása;
 • a mérési szabványok és módszerek;
 • a műszaki dokumentáció részletei;
 • a címke megjelenése és tartalma. A címkén található termékbesorolás A-tól G-ig terjed. A legenergiahatékonyabb osztály az A+++. Egy maximum hét színből álló színskála is használatos: a legmagasabb osztály színkódja minden esetben a sötétzöld;
 • a címke rögzítésének helye;
 • az energetikai besorolás érvényességi ideje.

Amennyiben valamely terméket egy felhatalmazáson alapuló jogi aktus szabályoz, az ajánlatkérő hatóságoknak, amelyek a 2004/18/EK irányelv értelmében építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződéseket kötnek, olyan termékeket kell beszerezniük, amelyek megfelelnek a legmagasabb teljesítményi szintekkel rendelkezés kritériumainak (amelyeket „energiahatékonysági osztályokkal” fejeznek ki). Ezek a kritériumok az alábbiak:

 • a termékeknek nagyfokú energiamegtakarítást kell lehetővé tenniük;
 • a piacon hozzáférhető egyenértékű termékeknek jelentős eltérést kell mutatniuk a vonatkozó teljesítményszintek tekintetében;
 • a Bizottság figyelembe veszi a releváns uniós jogszabályokat és önszabályozást.

A felhatalmazáson alapuló jogi aktus figyelembe veszi a környezetbarát paramétereket.

Az Európai Bizottság a 2010. június 19 -én kezdődő ötéves időszakon át jogosult felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem vonja vissza ezt a felhatalmazást, akkor ez a jogosultság automatikusan meghosszabbodik a korábbinak megfelelő időtartamra. Ez a két intézmény a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben kifogást is emelhet.

Átmeneti rendelkezések

Az irányelv rendelkezéseit a tagállamoknak 2011. július 20-tól kell alkalmazniuk. Ez az irányelv 2011. július 21-től hatályon kívül helyezi a 92/75/EGK irányelvet.

Hivatkozás

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv

2010.6.19.

2011.6.20.

HL L 153., 2010.6.18.

Módosító jogszabály

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

27/2012/EU rendelet

2012.12.4.

2014.6.5.

HL L 315., 2012.11.14.

utolsó frissítés 12.11.2013

Top