Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
„Zöld” járművek: európai stratégia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

„Zöld” járművek: európai stratégia

Az Európai Bizottság 2010. április 28-án közzétette a tiszta és energiatakarékos járművekre („zöld járművekre”) vonatkozó stratégiát, amelynek célja az ilyen járművek fejlesztésének és piaci elterjedésének ösztönzése. A stratégia lehetővé teszi a közúti forgalom környezetre gyakorolt hatásának csökkentését és az autóipar versenyképességének fokozását. Ez a fellépés az Európa 2020 stratégia részét képezi.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Európai stratégia a tiszta és energiatakarékos járművekről (2010. április 28.) [COM(2010)186 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a közlemény több olyan intézkedést ismertet részletesen, amelyek célja a „zöld” járművek fejlesztésének és e járművek piaci elterjedésének elősegítése.

Az érintett járművek

Az Európai Bizottság által javasolt stratégiát a következőkre kell alkalmazni:

  • hagyományos belső égésű motorral működő járművek;
  • alternatív üzemanyaggal, például folyékony bioüzemanyaggal vagy gáz-halmazállapotú üzemanyagokkal (LPG, CNG és biogáz) működő járművek;
  • újratölthető akkumulátorral működő vagy hibrid elektromos járművek;
  • vízgőzt kibocsátó, hidrogén-üzemanyagcellás járművek.

Ez a stratégia egyaránt vonatkozik a könnyű- és nehézgépjárművekre, a motorkerékpárokra és a segédmotoros kerékpárokra, illetve a négykerekű motorkerékpárokra.

A stratégiában vázolt cselekvési terv az alábbi, kiemelt kezdeményezésekkel rendelkező területeket öleli fel:

Jogi keret

Ez a stratégia végrehajtja az új személygépkocsikkal kapcsolatos keretet, amely meghatározza az ilyen járművek CO2-kibocsátásaira vonatkozó követelményeket.

A Bizottság javaslatot tett egy a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok, illetve négykerekű motorkerékpárok típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről szóló rendeletre. A Bizottság emellett bejelenti, hogy javaslatot fog benyújtani a mobil légkondicionáló rendszerek üzemanyag-fogyasztásra gyakorolt hatásának csökkentésére. A nehézgépjárművek üzemanyag-fogyasztásáról és CO2-kibocsátásáról szintén külön javaslat készül.

A kutatás és az innováció támogatása

Az elektromos és a hidrogén-üzemanyagcellás járművekkel kapcsolatos kutatási munka nélkülözhetetlen. Az ilyen járművek gyártása és alkatrészeik költségesek, a kutatás segítségével azonban ezek a költségek csökkenthetők. Többek között az akkumulátorokban való felhasználás, valamint a hidrogéntárolás céljából új anyagokat, valamint alternatív feltöltési és energiatárolási technológiákat kell megvizsgálni.

E tekintetben a Bizottság a közlekedéstechnológiai stratégiai tervben és a tiszta közlekedési rendszerekről szóló közleményben hosszú távú kutatási stratégiára tesz javaslatot.

A piac felvevőképessége

A fogyasztók fontos szerepet játszhatnak a környezetbarát járművek iránti kereslet terén. A kereslet élénkítése érdekében a fogyasztókat tájékoztatni kell az ilyen típusú járművek kínálta lehetőségekről, előnyökről és a gyakorlati szempontokról. A környezetbarát járművek vásárlásához nyújtott pénzügyi ösztönzők további hasznos alternatívát jelentenek a piac felvevőképességének növelésére.

E célból a Bizottság a környezetbarát járművek vásárlásához nyújtott pénzügyi ösztönzőkről szóló iránymutatások közzétételét tervezi a fogyasztók számára, amely ösztönzi a tagállamokban a keresleti oldalra vonatkozóan elfogadott intézkedések összehangolását. Továbbá felül fogja vizsgálni az energiaadó-irányelvet, hogy ösztönözze a hagyományos üzemanyagok hatékony felhasználását, valamint az alternatív, alacsony szén-dioxid-kibocsátású üzemanyagok fokozatosan növekvő felhasználását.

A Bizottság ugyancsak gondoskodni fog a tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdításáról szóló irányelv végrehajtásáról.

Világszintű kérdések

Elengedhetetlen, hogy a világpiacokon egyenlő versenyfeltételek érvényesüljenek. Hasonlóképpen biztosítani kell a hidrogén-üzemanyagcellák gyártásához szükséges nyersanyagokhoz való tisztességes hozzáférést, hogy az esetleges hiányuk ne ronthassa az uniós ipar versenyképességét.

A Bizottság részt kíván venni a világpiaci szabványosítási tevékenységekben, és a szabályozás területén együttműködési kezdeményezéseket fog tenni.

Foglalkoztatás

A fenntartható fejlődésre történő átállással összefüggésben az autóipari munkavállalóknak megfelelő szakértelemmel kell rendelkezniük a környezetbarát járművek területén (ez jelenleg meglehetősen ritka). A szakképzett munkaerő hiányát mérséklendő, a Bizottság 2011-től kezdődően az átképzés és továbbképzés támogatására is rendelkezésre kívánja bocsátani az Európai Szociális Alapot.

A Bizottság ezenfelül létrehozza „az európai ágazati szakismeretek tanácsát”.

Az elektromos járművekre vonatkozó különös intézkedések

Jelenleg nem létezik az elektromos mobilitásra vonatkozó európai keret. Ez a közlemény ennélfogva több olyan intézkedésre is felhívja a figyelmet, amelyekre az e technológiával kapcsolatos szabályozási keret létrehozásához szükség van.

Az ENSZ–EGB égisze alatt a nemzetközi partnerekkel együttműködve a Bizottság

az elektromos járművek típusjóváhagyására vonatkozó elektromos biztonságtechnikai előírásokra tesz javaslatot.

2010-ben a Bizottság megbízza az Európai Szabványügyi Bizottságot (EN), az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottságot (EN) és az Európai Távközlési Szabványügyi Intézetet (EN) azzal, hogy 2011-re dolgozzanak ki egy olyan szabványosított feltöltőcsatlakozást, amely biztosítja a villamosenergia-ellátó pont és az elektromos jármű töltőjének az együttműködését és csatlakoztathatóságát.

Indokolt továbbá megfelelő elektromos feltöltőhálózat kialakítása, amely eleget tesz az elektromos járművet használók igényeinek.

A Bizottság azt is fel fogja mérni, hogy az elektromos járművek népszerűsítése alacsony szén-dioxid-kibocsátású villamosáram-termelési többlettel jár-e együtt.

Irányítás

A környezetbarát járművekről szóló európai stratégiának hozzá kell járulnia a fenntartható európai közlekedési rendszer kialakításához, és meg kell erősítenie Európa képességét arra, hogy egy kulcsfontosságú ágazatban intelligens és fenntartható termékeket állítson elő. Ennek végrehajtásához jelentős mértékű koordinációra van szükség az autóipar, az áramszolgáltatók, a gázszolgáltatók, a hálózatüzemeltetők, az elektromos alkatrészek gyártói, a tudományos és szabványügyi szervezetek, valamint az európai, nemzeti és regionális hatóságok, a helyi közösségek és a fogyasztók között.

A Bizottság gondoskodik az említett stratégiával összefüggő intézkedések tagállamokkal való koordinációjáról és a tagállamok együttműködéséről különösen a belső piac biztosítása, az erőfeszítések szétaprózódásának elkerülése, az ipar számára elegendő kritikus tömeg biztosítása, valamint a tagállami változások figyelemmel kísérése és megvitatása érdekében.

Az érdekelt felekkel folytatott együttműködés előmozdítása érdekében a Bizottság javasolja a „CARS 21” magas szintű csoport módosított megbízással és az érdekeltek szélesebb körének bevonásával történő újraindítását (EN).

Utolsó frissítés: 15.07.2010

Top