Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó technológiák fejlesztését célzó SET-terv

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó technológiák fejlesztését célzó SET-terv

Az Európai Unió (EU) alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság kialakítására irányuló stratégiája keretében meghatározta a 2020-ra kitűzött éghajlat-változási és energiapolitikai céljait. E célkitűzések eléréséhez jelentős mértékben hozzájárulhat a technológia. A SET-terv az uniós energia- és éghajlat-változási politika technológiai pillére.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának - az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó technológiák fejlesztésébe történő beruházásról (SET-terv) (COM(2009) 519végleges, 2009. október 7.).

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A TERV CÉLJA?

Az európai stratégiai energiatechnológiai terv (SET-terv) célja az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó technológiák fejlesztésének és felhasználásának ösztönzése 2020-ig. Előmozdítja az uniós országok, vállalkozások és kutatóintézetek közötti együttműködést, amelyek a készségek és a létesítmények összevonásával csökkenthetik a költségeket. Segíti továbbá a projektek finanszírozását.

FŐBB PONTOK

  • Az európai ipari kezdeményezések számos energiafajtára irányulhatnak. A 2020-ig elérhető villamosenergia-termelés százalékos arányai zárójelben vannak feltüntetve: szél (20%), nap (15%), bioenergia (14%).
  • Az európai villamosenergiarendszer-kezdeményezés célja a kereslet és a kínálat hatékony összeegyeztetése, valamint az, hogy 2020-ra az európai hálózatok 50%-a alkalmas legyen a megújuló energiaforrások integrálására.
  • A szén-dioxid-leválasztási és -tárolási kezdeményezés célja, hogy az érintett technológiák kereskedelmi szempontból életképessé váljanak.
  • A fenntartható atommag-hasadási kezdeményezés keretében várhatóan 2020-ra a negyedik generációs prototípusok első modelljei működésbe lépnek.
  • Az energiahatékonysági kezdeményezés annak biztosítására irányul, hogy 25-30 „intelligens város” (az olyan digitális technológiákat alkalmazó városok, amelyek lehetővé teszik a jobb közszolgáltatások biztosítását polgáraik számára, valamint az erőforrások - a környezetre gyakorolt hatások csökkentése melletti - hatékonyabb felhasználását) élen járjon az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság irányába mutató átalakulás terén.
  • Az Európai Energiakutatási Szövetség előmozdítja a nemzeti kutatóintézetek közötti, közös programokra irányuló koordinált együttműködést. Az együttműködést a tudományos és kutatói tömörülések létrehozására irányuló törekvések egészítik ki.
  • A Bizottság egyéb technológiai lehetőségeket is megvizsgál, például a következőket: alternatív tengeri megújuló energiaforrások (például szélenergia, árapály-energia termelése), energiatárolás, megújuló fűtési- és hűtési technológiák. A nukleáris területen a létesítmények élettartama meghosszabbításának és a nukleáris hulladék kezelésének kihívásait kezeli.
  • Az EU aktív együttműködésben áll számos nemzetközi partnerrel, így például a Nemzetközi Tudományos és Technológiai Együttműködés Európai Stratégiai Fórumával is.

További információk az Európai Bizottságnak a stratégiai energiatechnológiai tervről szóló oldalán találhatók.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Technológiák és innováció az energiaiparban (COM(2013) 253 final, 2013. május 2.).

utolsó frissítés 05.08.2015

Top