Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Energiát használó készülékek környezetbarát tervezése

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Energiát használó készülékek környezetbarát tervezése

Az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére* vonatkozó uniós szintű jogi módszertan megállapítása hatékonyságot és következetességet von maga után, valamint megakadályozza az átfedéseket vagy különbözőségeket az önkéntes vagy a nemzeti szabályozási kezdeményezésekkel.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/125/EK irányelve (2009. október 21.) az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére* vonatkozó uniós szintű jogi módszertan megállapítása hatékonyságot és következetességet von maga után, valamint megakadályozza az átfedéseket vagy különbözőségeket az önkéntes vagy a nemzeti szabályozási kezdeményezésekkel.

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Megállapítja a környezetbarát tervezésre vonatkozó minimumkövetelmények keretét, amely követelményeknek az energiát fogyasztó termékeknek az EU-ban történő felhasználásukat vagy értékesítésüket megelőzően meg kell felelniük. Az irányelv nem vonatkozik a személyszállító és árufuvarozási eszközökre.

FŐBB PONTOK

 • A környezetbarát tervezésre vonatkozó követelmények a termék életciklusának valamennyi szakaszát lefedik, amelyek a következők: nyersanyagok, gyártás, csomagolás, forgalmazás, használatbavétel, karbantartás, használat, valamint az életciklus vége.
 • Az uniós országok által kijelölt testületek minden egyes szakaszban számos környezetvédelmi szempontot értékelnek. Többek között a következő szempontokat ellenőrzik: a felhasznált anyagok és a fogyasztott energia, a várható kibocsátások és hulladékok, valamint az újrafelhasználás, újrafeldolgozás és a visszanyerés lehetősége.
 • A gyártóknak ökológiai profilt* kell készíteniük termékeikről, és ennek felhasználásával kell mérlegelniük az alternatív tervezési lehetőségeket.
 • A követelményeknek megfelelő termékek CE-jelöléssel rendelkeznek és az EU-ban bárhol értékesíthetők.

A 2012/27/EU irányelv módosította a 2009. évi jogszabályt az energiahatékonyság* további előmozdítása céljából. A következőket követeli meg a nemzeti hatóságoktól:

 • Indikatív nemzeti energiahatékonysági célkitűzések meghatározása.
 • Lakás- és kereskedelmi célú épületek felújítására irányuló hosszú távú stratégia jóváhagyása.
 • 2014. január 1-jétől a kormányzat tulajdonában lévő épületek teljes alapterülete 3%-ának évente történő felújítása.
 • Energiahatékonysági kötelezettségi rendszerek bevezetése a végső felhasználók számára évente értékesített energiavolumen 1,5%-ának megfelelő megtakarítás* elérése céljából 2014. január 1. és 2020. december 31. között.
 • Nagyvállalatok energetikai audit alá vonása 2016-tól.
 • Annak biztosítása, hogy a felhasználók számlázása évente legalább egyszer a tényleges fogyasztásra épüljön.
 • A Bizottság 2015. december 31-ig történő tájékoztatása a hatékony kapcsolt energiatermelésben* és a távfűtés/távhűtésben* rejlő potenciálról.

Lásd még:

KULCSFOGALMAK

*Környezetbarát tervezés: a környezetvédelmi szempontok integrálása a termék tervezésébe azzal a céllal, hogy a termék környezetvédelmi teljesítménye annak egész életciklusára kiterjedően javuljon.

*Ökológiai profil: leírás, amely egy termékhez a teljes életciklusa során kapcsolódó, a környezeti hatások szempontjából jelentős inputokat és outputokat (anyagokat, kibocsátásokat és hulladékot) tartalmazza. Ezeket az inputokat és outputokat mérhető fizikai mennyiségekkel fejezik ki.

*Energiahatékonyság: ugyanazon szolgáltatás kevesebb energiafelhasználással történő biztosítása. Termékek tekintetében említhetők például az energiahatékony hűtők és mosógépek.

*Energiamegtakarítás: valamely szolgáltatás csökkentése vagy mellőzése energiamegtakarítás céljából. Például a villany lekapcsolása.

*Kapcsolt energiatermelés: a villamos energia és a hőenergia egyidejűleg történő előállítása és felhasználása.

*Távfűtés: fűtési hálózat, amely lehetővé teszi - az erőművekből és ipari folyamatok során gyakran hulladékká váló - energia bizonyos célból történő hasznosítását és szállítását.

*Távhűtés: a hűtési energia centralizált előállítása és elosztása. A távhűtési hálózatba szivattyúzott hideg vizet a szellőztető rendszerekben keringő víz lehűtésére használják. A víz ezt követően ismét az előállító ipari üzemekbe kerül újbóli lehűtés céljából.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2009/125/EK irányelv

2009.11.20.

2010.11.20.

HL L 285., 2009.10.31., 10-35. o.

Módosító jogszabály

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2012/27/EU irányelv

2012.12.4.

2014.6.5.

HL L 315., 2012.11.14., 1-56. o.

utolsó frissítés 25.08.2015

Top