Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az európai energiaügyi gazdaságélénkítő program

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az európai energiaügyi gazdaságélénkítő program

Az európai energiaügyi gazdaságélénkítő program (EEGP) az energiaágazat pénzügyi támogatásáról rendelkezik, különösen a rendszerösszekötő infrastruktúrák, a megújuló energiaforrásokra épülő energiatermelés és a szén-dioxid-leválasztás bevezetése, valamint az energiahatékonyság előmozdítása tekintetében.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 663/2009/EK rendelete (2009. július 13.) az energiaágazatbeli projektek közösségi pénzügyi támogatásán alapuló gazdaságélénkítő program létrehozásáról

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet az EEGP létrehozására irányul az energiaágazat következő főbb területeit érintő projektek finanszírozása céljából: gáz- és villamosenergia-infrastruktúrák, tengeri szélenergia, valamint a szén-dioxid-leválasztás és -tárolás.

FŐBB PONTOK

  • A program az olyan gáz- és villamosenergia-infrastruktúra projekteket finanszírozza, amelyek hozzájárulnak az energiaforrások és -ellátás biztonságához és diverzifikálásához; az interoperabilitás (azaz az összekapcsolt hálózatok) biztonságához és megbízhatóságához; a hálózat kapacitásának fejlesztéséhez és optimalizáláshoz; valamint a megújuló energiaforrások energiahálózatokkal való összekapcsolásához.
  • A tengeri szélenergia projektek* abban az esetben részesülnek támogatásban, ha bizonyos feltételeknek megfelelnek, amelyek az infrastruktúra építésére, a projekt innovatív vonásaira, valamint a projektnek a meglévő szélenergia-hálózathoz való hozzájárulására vonatkoznak.
  • A szén-dioxid-leválasztási és -tárolási* projektek akkor részesülnek támogatásban, ha a projekt keretében bizonyíthatóan az ipari létesítményekben keletkező szén-dioxid (CO2) legalább 80%-ának leválasztására kerülhet sor.
  • A program ezen túlmenően az energiahatékonysággal kapcsolatos projektek fejlesztését támogató pénzügyi eszközzel is rendelkezik. A 2011-ben létrehozott Európai Energiahatékonysági Alap átvette a finanszírozás feladatát az energiahatékonyságot támogató projektek tekintetében.
  • A program összesen 3,98 milliárd EUR költségvetéssel rendelkezik, ebből hozzávetőlegesen 2,3 milliárd EUR-t a gáz- és villamosenergia-infrastruktúra projektekre, 565 millió EUR-t a szélenergia-projektekre, 1 milliárd EUR-t a szén-dioxid-leválasztásra és -tárolásra, 146 millió EUR-t pedig a pénzügyi eszközre fordítanak.

HÁTTÉR

Az EEGP a gazdaságélénkítési terv részét képezi, amelynek célja az európai gazdaságot 2008-ban sújtó pénzügyi és energiaválság hatásainak orvoslása.

További információk a következő oldalakon állnak rendelkezésre:

KULCSFOGALMAK

* Tengeri szélenergia projektek: szélerőműparkok a tengernél.

* Szén-dioxid-leválasztás és -tárolás: az éghajlatváltozás mérséklésének módja, amely az ipari létesítményekben keletkező CO2 leválasztásából, a tárolóhelyre történő elszállításából, majd egy földfelszín alatti földtani közegbe való besajtolásából áll.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

663/2009/EK rendelet

2009.8.1.

-

HL L 200., 2009.7.31., 31-45. o.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1233/2010/EU rendelet

2010.12.30.

-

HL L 346., 2010.12.30., 5-10. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: Az európai energiaügyi gazdaságélénkítő program végrehajtásáról (COM(2013) 791 final, 2013.11.18.).

A Bizottság szolgálati dokumentuma - Az Európai Energiahatékonysági Alap félidős értékelése, amely a következő dokumentumot kíséri: A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: Az európai energiaügyi gazdaságélénkítő program végrehajtásáról (SWD(2013) 457 final, 2013.11.18.).

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: Az európai energiaügyi gazdaságélénkítő program végrehajtásáról (COM(2014) 669 final, 2014.10.28.).

utolsó frissítés 13.08.2015

Top