Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tiszta és energiahatékony közúti járművek

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Tiszta és energiahatékony közúti járművek

Ez az irányelv hozzájárul a szállítási ágazat energiahatékonyságának fokozására és károsanyag-kibocsátásának csökkentésére irányuló európai célkitűzésekhez. Megfelelő keretet teremt a tiszta járművek piacának előmozdításához és fejlesztéséhez.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/33/EK irányelve (2009. április 23.) a tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdításáról (EGT-vonatkozású szöveg) [Hivatalos Lap L 120., 2009.5.15.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ennek az irányelvnek az a célja, hogy támogassa és ösztönözze a tiszta és energiahatékony járművek piacának fejlesztését. Arra kötelezi a hatóságokat és bizonyos egyéb szereplőket, hogy a gépjárművekre vonatkozó közbeszerzési szerződések odaítélésekor vegyék figyelembe a járművek üzemeltetése során az azok teljes élettartamára vonatkozó energiafogyasztást, a szén-dioxid és az egyéb szennyező anyagok kibocsátását.

Hatály

Ezt az irányelvet az alábbi szervezetek közúti járművásárlási szerződéseinél kell alkalmazni:

  • ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők;
  • közszolgáltatási szerződés alapján közszolgáltatási kötelezettségeket teljesítő piaci szereplők.

Tiszta és energiahatékony közúti járművek vásárlása

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az ajánlatkérő szervek, ajánlatkérők és a piaci szereplők a közszolgáltatási szerződésekben vegyék figyelembe a közúti járművek vásárlásakor a jármű teljes élettartamára megállapított energetikai és környezeti hatásokat.

Az energetikai és környezeti hatások a következők:

  • energiafogyasztás;
  • szén-dioxid-kibocsátás;
  • nitrogén-oxidok (NOx), nemmetán szénhidrogének (NMHC) és szilárd részecskék kibocsátása.

Annak érdekében, hogy a járművek környezeti hatásának figyelembevételére vonatkozó kötelezettségeket teljesítsék, az ajánlatkérő szervek, az ajánlatkérők és a közúti személyszállítási közszolgáltatást végző piaci szereplők megállapíthatnak az energiahatékonyságra és a környezetvédelmi teljesítményre vonatkozó műszaki előírásokat a közúti járművek beszerzési dokumentációjában vagy beépíthetnek energetikai és környezeti hatásokat a beszerzési döntésbe.

A járművek teljes élettartamára megállapított üzemeltetési költségek kiszámítási módszere

Az irányelv olyan számítási módszert ír elő, amely lehetővé teszi az energiafelhasználásból és a szén-dioxid- és szennyezőanyag-kibocsátásból eredő üzemeltetési költségek pénzben történő kifejezését a jármű teljes élettartamára vonatkozóan.

A járművek teljes élettartamára megállapított energiafelhasználásból eredő üzemeltetési költséget a következő módszer szerint kell kiszámítani:

  • a jármű kilométerenkénti üzemanyag-fogyasztását a kilométerenkénti energiafelhasználás mértékegységeiben kell számolni;
  • minden energia-mértékegységnek csak egyféle pénzérték felelhet meg;
  • a járművek teljes élettartamára megállapított energiafelhasználás üzemeltetési költségét úgy kell kiszámítani, hogy a megtett távolságot meg kell szorozni az energiafelhasználással, majd az energia-mértékegység pénzértékével.

A szén-dioxid-kibocsátás üzemeltetési költségét úgy kell kiszámítani, hogy a megtett távolságot meg kell szorozni a kilométerenkénti szén-dioxid-kibocsátás kilogrammban kifejezett értékével, majd a kilogrammonkénti költséggel.

A szennyezőanyag-kibocsátás üzemeltetési költségét a NOx-, az NMHC- és a részecske-kibocsátásra vonatkozó költségek összeadásával kell kiszámítani.

A legjobb gyakorlatok cseréje

A Bizottság támogatja az ismeretek és a legjobb gyakorlatok tagállamok közötti cseréjét a tiszta és energiahatékony közúti járművek beszerzését előmozdító gyakorlatok tekintetében.

Háttér

A 2001. június 15–16-i göteborgi Európai Tanács az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását és a közlekedés által okozott szennyezést jelölte meg a fenntartható fejlődés legfőbb akadályai között. Erőfeszítéseket kell tenni a szállítási ágazatra vonatkozóan az energiahatékonyságra, a megújuló energiák használatára és az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésére irányuló, 2020-ig megvalósítandó célkitűzések elérése érdekében. A tisztább, intelligensebb, biztonságosabb és energiahatékonyabb járművek piacának előmozdítása és fejlesztése ezeknek a célkitűzéseknek az egyik módja.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2009/33/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

2009.6.4.

2010.12.4.

HL L 120., 2009.5.15.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdításáról szóló 2009/33/EK irányelv alkalmazásáról [ COM(2013) 214 final - A Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Az elsősorban esettanulmányokra támaszkodó jelentésben a Bizottság megállapítja, hogy a 2009/33/EK irányelv alkalmazása számos tagállamban jelentős késedelmet szenvedett, bár a jelentés készítésének idején már csupán Lettország volt az egyetlen tagállam, amely még nem ültette át maradéktalanul az irányelvet nemzeti jogszabályaiba. Az irányelv késedelmes alkalmazása, valamint a tagállami jelentésekre vonatkozó kötelezettség hiánya miatt nem lehetett elkészíteni a jogszabály hatástanulmányát.

Az irányelv következő, 2014-re kitűzött felülvizsgálata keretében a Bizottság alapos elemzést kíván készíteni az irányelv hozzáadott értékéről, és fontolóra veszi majd alkalmazásának egyszerűsítését is.

Utolsó frissítés: 27.01.2014

Top