Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Biztonsági kőolajkészletek

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Biztonsági kőolajkészletek

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2009/119/EK irányelv az uniós országok minimális kőolaj- és/vagy kőolajtermék-készletezési kötelezettségéről

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

 • Az irányelv célja az európai uniós (EU-s) kőolajellátás biztosítása, e célból megköveteli a kormányoktól, hogy minimális kőolaj- és/vagy kőolajtermék-készleteket tartsanak fenn.
 • Eljárásokat határoz meg ezek forgalomba hozataláról súlyos mértékű hiány esetére.

FŐBB PONTOK

 • Az uniós országok kötelesek:
  • olyan mennyiségű állandó kőolajkészletek tárolására, amelyek mennyisége megfelel legalább kilencven napnyi átlagos napi nettó behozatal vagy – ha ez több – hatvanegy napnyi napi fogyasztás mennyiségének;
  • biztosítani a készletek válság esetén való rendelkezésre állását és a készletekhez való fizikai hozzáférést;
  • naprakészen vezetni a biztonsági készletek jegyzékét, és minden év február 25-ig az adatokat megküldeni az Európai Bizottságnak;
  • naprakész jegyzéket vezetni a saját területükön tárolt különleges készletekről, mint például a motor- és repülőbenzin, és a Bizottságnak kérésre 15 napon belül megküldeni az ezzel kapcsolatos adatokat;
  • közölni a Bizottsággal a területükön tárolt kereskedelmi készletek mennyiségéről havonta készített kimutatásokat;
  • folyamatosan gondoskodni az ellátás súlyos zavara esetén végrehajtandó vészhelyzeti tervek rendelkezésre állásáról, valamint képesnek kell lenniük a teljes vagy részleges biztonsági készlet gyors és hatékony forgalomba hozatalára;
  • bizonyos feltételek teljesülése esetén lehetővé tenni a kőolajkészletek tárolására kötelezett vállalatoknak és egyéb szervezeteknek e felelősség részleges átruházását.
 • Az uniós országok központi készletezőszerveket hozhatnak létre, amelyek célja, hogy kőolajkészleteket vásároljanak, tároljanak és adjanak el az ezen irányelvnek való megfelelés érdekében.
 • A kőolajkészletek minimális szintjének kiszámításához használt importálási és fogyasztási szintek az előző évi adatokon alapulnak.
 • A Bizottság munkáját az uniós ellátás biztonságának elemzésében a kőolajjal és kőolajtermékekkel foglalkozó egyeztetőcsoport segíti.
 • A Bizottság a nemzeti hatóságokkal együtt felülvizsgálhatja az uniós országok válsághelyzetekre való felkészültségét.
 • 2015. december 31 -ig a Bizottságnak felül kellett vizsgálnia a jogszabály végrehajtását.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2009. október 29-én lépett hatályba. Az uniós országoknak 2012. december 31 -ig kellett átültetniük nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 2009/119/EK irányelve (2009. szeptember 14.) a tagállamok minimális kőolaj- és/vagy kőolajtermék-készletezési kötelezettségéről (HL L 265., 2009.10.9., 9–23. o.)

utolsó frissítés 13.03.2017

Top