Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A fiatalok foglalkoztatása: több lehetőség

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

A fiatalok foglalkoztatása: több lehetőség

Az Európai Unión belül jelenleg több mint öt millió fiatalnak nincs munkája, ami azt jelenti, hogy ötből egy fiatal nem talál magának munkát a munkaerőpiacon. Ez a közlemény többféle megoldást kínál annak érdekében, hogy a fiatalok olyan megfelelő képzésben részesüljenek, amely javítja szakmai kilátásaikat.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának (2011. december 20.) – A „Több lehetőséget a fiataloknak” kezdeményezés [COM(2011) 933 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a közlemény bemutatja a fiatalok foglalkoztatásával kapcsolatos jelenlegi európai uniós helyzetet, és megoldásokat javasol az e korosztály körében tapasztalható magas szintű munkanélküliség leküzdésére.

A fiatalok jelenlegi foglalkoztatási helyzete

Mivel a munkanélküliség mértéke egyre nő, a fiatalok egyre nehezebben találnak munkát. Egyes tagállamokban a fiatalkori munkanélküliség aránya akár a 40%-ot is elérheti. A közlemény szerint a 15–24 év közöttiek körében összesen 7,5 millió az olyan fiatalok száma, akiknek nincs állásuk, és nem vesznek részt oktatásban vagy képzésben sem.

A magas munkanélküliséggel egyidejűleg azonban számos álláshely marad betöltetlenül. Ez a helyzet arról tanúskodik, hogy az európai uniós munkaerő-piaci kínálat nem megfelelő. 2020-ig a jelentős számú munkavállaló nyugdíjazása miatt 73 millió állás üresedik meg, amelyeket megfelelő képzettséggel rendelkező fiatalokkal kell betölteni.

Az Európai Bizottság mindezek alapján megállapította, hogy az alábbi tényezők járulnak hozzá a fiatalkori munkanélküliséghez:

 • korai iskolaelhagyás végzettség nélkül;
 • szükséges készségek és munkatapasztalat hiánya;
 • bizonytalan foglalkoztatás, utána munkanélküliség;
 • korlátozott képzési lehetőségek;
 • elégtelen/nem megfelelő aktív munkaerő-piaci programok.

E helyzetre válaszul a Bizottság javasolja a nemzeti szakpolitikák és azok teljesítményének áttekintését. Ezenfelül előirányozza a nemzeti és több tagállamot érintő intézkedések pénzügyi támogatását.

A fiatalok foglalkoztatásának előmozdítására irányuló célkitűzések

A Bizottság szorgalmazza, hogy a 2012. évben a tagállamok a következő célkitűzéseket helyezzék előtérbe:

 • A korai iskolaelhagyás megelőzése: az Európa 2020 stratégia célként tűzi ki a korai iskolaelhagyás mértékének 14%-ról 10%-ra történő csökkentését. E cél elérésének egyik eszköze a korai iskolaelhagyás csökkentését célzó szakpolitikákról szóló, 2011. június 28-án elfogadott tanácsi ajánlás. Ez az ajánlás a megelőzést, az intervenciót és a kompenzációt ötvöző intézkedéseket irányoz elő.
 • Olyan készségek elsajátítása, amelyek relevánsak a munkaerőpiac szempontjából: a fiataloknak tanulmányaik során olyan készségeket kell elsajátítaniuk, amelyekre a munka világában szükség van. Költségvetési szempontból a tagállamokat felkérik arra, hogy oktatási és szakképzési kiadásaikat hatékonyan tervezzék. Az Új készségek és munkahelyek menetrendje javaslatot tesz többek között a készségek és foglalkozások osztályozási rendszerére, amely elősegíti a képzés és a foglalkoztatás világának szorosabb együttműködését. Ezenfelül a digitális menetrend elvben lehetővé teszi a fiatalok információs és kommunikációs technológiákban (IKT) szerzett készségeinek fejlesztését.
 • Az első munkatapasztalat és a munkahelyi képzések támogatása: a Bizottság megítélése szerint tanulószerződéses gyakorlati képzésekre, valamint színvonalas vállalati kihelyezésekre és gyakorlatokra van szükség ahhoz, hogy a fiatalok készségeket és tapasztalatokat szerezzenek. A szociális partnereknek segíteniük kell a fiatalokat a képzettségüknek megfelelő célirányos álláskeresésben.
 • Az első munkához jutás: a Bizottság javítani kívánja a fiatalok munkaerőpiachoz való hozzáférését. E célból felkéri a tagállamokat arra, hogy a szociális partnerekkel együttműködésben végezzék el munkavédelmi jogszabályaik reformját. A Bizottság továbbá ösztönözni kívánja a fiatalok körében az önfoglalkoztatást, elősegítve ezzel saját vállalkozások alapítását.

A fiatalok aktív részvételét támogató intézkedések

A fiatalok munkához jutásának javítása érdekében a Bizottság számos intézkedési lehetőséget javasol.

 • Az Európai Szociális Alap igénybevétele: a strukturális alapok egy részét (Európai Regionális Fejlesztési Alap [ERFA] és Európai Szociális Alap [ESZA]) 79 milliárd EUR értékben az oktatásra és a foglalkoztatást segítő intézkedésekre kell fordítani. Mindemellett új megközelítések kidolgozására is szükség van, a fiatalok tanulószerződéses gyakorlati képzéseken/gyakorlatokon való részvételének támogatása érdekében.
 • A tanulásról a munkára való átállás megkönnyítése: elengedhetetlen az oktatás és a szakmai képzés közötti kapcsolatok javítása, elsősorban „duális” tanulás vagy tanulószerződéses gyakorlati képzés révén. A Leonardo da Vinci (DE) (EN) (FR) program keretében már jelenleg is működnek projektek, ez a közlemény azonban kimondja, hogy a vállalkozásoknak nagyobb elkötelezettséget kell tanúsítaniuk ezen a területen. 2012-ben a Bizottság bemutatja majd a színvonalas szakmai gyakorlatok biztosítását és elindítását célzó keretet, valamint „A fiatalokat aktivizáló intézkedések” elnevezésű kezdeményezést előkészítő intézkedést.
 • A fiatalok munkaerő-piaci mobilitásának támogatása: a Bizottság az Erasmus program sikeréből ihletet merítve még inkább ösztönözni kívánja a munkaerő-piaci mobilitást és hatékonyságot. Erre a célra már létezik az „első EURES-állásod” elnevezésű előkészítő program, amelynek célja, hogy a fiatalokat egy másik tagállamban álláshoz vagy szakmai gyakorlathoz segítse. A Bizottság tervei között szerepel továbbá, hogy a Fiatalok lendületben program utolsó két évében megerősítse az európai önkéntes szolgálatot. Új Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest felállítását tervezik.

Utolsó frissítés: 22.02.2012

Top