Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A fogyasztók hozzáférése az alapszintű fizetési számlákhoz

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

A fogyasztók hozzáférése az alapszintű fizetési számlákhoz

Valamennyi európai uniós (EU) országban biztosítani kell, hogy a fogyasztók rendelkezésére álljanak alapszintű fizetési számlák. A Bizottság e célból meghatározza azokat az általános elveket, amelyeket az ilyen típusú pénzügyi szolgáltatások létrehozásakor figyelembe kell venni.

JOGI AKTUS

A Bizottság 2011/442/EU ajánlása (2011. július 18.) az alapszintű fizetési számlához való hozzáférésről (EGT-vonatkozású szöveg) [HL L 190., 2011.7.21.]

ÖSSZEFOGLALÓ

Lehetőséget kell biztosítani a fizetési számlával nem rendelkező európai fogyasztók számára arra, hogy a pénzügyi helyzetüktől, illetve az Európai Unión (EU) belüli lakóhelyüktől függetlenül alapszintű fizetési számlát nyithassanak. A Bizottság ezért javasolja, hogy minden tagállamban legalább egy pénzforgalmi szolgáltató * biztosítsa ezt a típusú szolgáltatást.

Az alapszintű fizetési számlák jellemzői

Az alapszintű fizetési számla legalább az alábbi pénzforgalmi szolgáltatásokat foglalja magában:

  • a fizetési számla megnyitásához, vezetéséhez és lezárásához szükséges összes tevékenységet lehetővé tevő szolgáltatásokat;
  • a fizetési számlára való befizetés lehetőségét;
  • a fizetési számláról való készpénzfelvételt;
  • a fizetési műveletek (pénz)átutalással történő teljesítését, beleértve a bankkártyával való fizetést is (folyószámlahitel igénybevételének a lehetősége nélkül).

Az alapszintű fizetési számlához való hozzáférésnek nem lehet feltétele kiegészítő szolgáltatások megvásárlása.

Az alapszintű fizetési számlához kapcsolódó díjak

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az alapszintű fizetési számla ingyenesen vagy ésszerű díj ellenében legyen elérhető. Amennyiben a számla nem ingyenes, a minimális pénzforgalmi szolgáltatások igénybevételéért felszámított díjaknak ésszerűnek kell lenniük.

A bankszámlaszerződésben meghatározott minden egyéb díjnak ésszerűnek kell lennie, beleértve azon díjakat is, amelyeket abban az esetben számítanak fel, ha a fogyasztó nem tartja be szerződéses kötelezettségeit.

A fogyasztó részére kiszámlázott díjakat az alábbiak függvényében kell kiszámítani:

  • a tagállam jövedelmi szintjei és fogyasztói árai;
  • az adott tagállamban a fizetési számlákhoz kapcsolódó átlagos díjak;
  • az alapszintű fizetési számla nyújtásához kapcsolódó teljes költség.

Felügyelet és vitarendezés

A tagállamoknak ki kell jelölniük a pénzügyi szolgáltatóktól független hatóságokat annak érdekében, hogy azok ellenőrizzék az ajánlásban foglaltak betartását.

Emellett biztosítaniuk kell azt is, hogy vita esetére megfelelő panasz- és jogorvoslati eljárásokat hoznak létre.

A fogyasztó tájékoztatása

Amennyiben egy pénzforgalmi szolgáltató elutasítja az alapszintű fizetési számla megnyitását, az elutasítását indokolnia kell, és erről írásban köteles tájékoztatni a fogyasztót. Ezen információhoz való jogot azonban a közbiztonság vagy a közrend védelme érdekében korlátozni lehet.

A pénzforgalmi szolgáltatóknak elégséges információt kell nyújtaniuk a javasolt bankszámlák jellemzőiről, a kapcsolódó költségekről és a felhasználásuk feltételeiről.

A tagállamok kampányokat indítanak, amelyek célja a nyilvánosság körében az alapszintű fizetési számlák hozzáférhetőségével, díjszabásával, vita esetén a peren kívüli jogorvoslati eljárások lehetőségeivel kapcsolatos tájékoztatás.

Kulcsfogalmak

  • Pénzforgalmi szolgáltató: olyan szervezetek, mint például a hitelintézetek, a pénzforgalmi vagy elektronikuspénz-kibocsátó intézmények, postai elszámoló központok.

Utolsó frissítés: 28.09.2011

Top