Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A romák integrációjának nemzeti stratégiái: közös európai keretrendszer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

A romák integrációjának nemzeti stratégiái: közös európai keretrendszer

A Bizottság ajánlások sorát nyújtja be a romák szociális és gazdasági integrációja nemzeti stratégiáinak kidolgozására. A tagállamokat felkérik, hogy legkésőbb 2011 végéig küldjék meg stratégiájukat a Bizottságnak.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának (2011. április 5.) – A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig [COM(2011) 173 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió (EU) felkéri a tagállamokat, hogy 2020-ig fogadjanak el nemzeti stratégiákat a romák gazdasági és szociális helyzetének javítására. A Bizottság ezért keretet teremt a közös európai célkitűzések számára, amely kiegészíti az Európa 2020 stratégia célkitűzéseit.

A 2011. év vége előtt a tagállamoknak integrációs stratégiákat vagy politikai intézkedéscsoportot kell javasolniuk arra, hogy a roma népesség jobban hozzáférhessen a következőkhöz:

  • oktatás, hogy minden gyermek legalább az általános iskolai tanulmányait elvégezze;
  • munkahely, egészségügyi ellátás, lakhatás és alapvető szolgáltatások (többek között ivóvíz-szolgáltatás, gáz- és villamosenergia-szolgáltatlás), annak érdekében, hogy csökkenjenek a romák és a népesség többi része közötti különbségek.

A Bizottság köteles 2012 -ben elkészíteni e stratégiák értékelését, és felügyelni azok helyes végrehajtását egy több szereplőt bevonó ellenőrző rendszer segítségével. Ennek érdekében éves ellenőrző jelentések benyújtását irányozza elő a Tanács és az Európai Parlament felé.

Végül, a Bizottság ösztönzi a romák befogadása európai platformjának reformját és megerősítését.

A nemzeti stratégiák végrehajtása

A romák befogadásának nemzeti célkitűzéseit úgy kell megállapítani, hogy figyelembe veszik a szükségleteket, a korlátokat és a körülmények különbözőségét az egyes tagországokban.

Az integrációs stratégia kidolgozása az érintett szereplők, többek között a regionális és helyi hatóságok, a civil társadalom és a romák képviselői részvételével történik.

Az intézkedések nyomon követésére minden egyes tagállamban nemzeti kapcsolattartó pontok létesülnek.

Finanszírozások

A nemzeti stratégiák finanszírozási forrásait világosan meg kell határozni. Ezek a finanszírozások származhatnak többek között a nemzeti költségvetésekből, a strukturális alapokból vagy egyéb európai finanszírozásból (mint például a Progress mikrofinanszírozási eszköz, a szociális innovációval kapcsolatos európai uniós kezdeményezés (EN) stb.) vagy nemzetközi támogatásokból.

Az Európai Unió bővítése

A romák integrációjára irányuló európai célkitűzések az EU bővítési politikája által érintett országokban is érvényesek. A Bizottság ezért elkötelezetten segíti ezen országok erőfeszítéseit, többek között a rendelkezésre álló uniós finanszírozás javításával.

Ezenkívül a Bizottság figyelemmel fogja kísérni az egyes országok által tett előrelépéseket, amelyeket a bővítéssel kapcsolatos éves helyzetjelentésekben terjeszt elő.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak (2012. május 21) „Nemzeti romaintegrációs stratégiák: az uniós keretrendszer végrehajtásának első lépése” [COM (2012) 226 final].

A közlemény fő célja, hogy értékelje a tagállamok által a 2011. évi közleményta megvalósított nemzeti romaintegrációs stratégiákat. A bizottsági értékelés a négy kulcsterülettel, vagyis az oktatással, a foglalkoztatással, az egészségügyi ellátással és a lakhatással kapcsolatos tagállami megközelítésekre, valamint a tagállamoknak ezen szakpolitikák nemzeti szinten való finanszírozása kapcsán alkalmazott megoldásaira összpontosít. Ezen értékelés alapján az egyes tagállamok számos konkrét ajánlást építenek be a szegénység és a kirekesztés elleni küzdelem általános keretébe.

utolsó frissítés 06.11.2013

Top