Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A munkavállalók szabad mozgása: jogok feltérképezése

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

A munkavállalók szabad mozgása: jogok feltérképezése

Ennek a közleménynek a célja az európai polgárok tájékoztatása arról, hogy milyen jogaik vannak, amennyiben az Európai Unió (EU) egy másik tagállamában szeretnének munkát vállalni. A migráns munkavállalóknak a munkához jutás, a munkafeltételek, az adózás és a szociális ellátások tekintetében ugyanolyan bánásmódban kell részesülniük, mint a hazai munkavállalóknak.

JOGI AKTUS

A Bizottság Közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának (2010. július 13.) A munkavállalók szabad mozgásának megerősítése: jogok és jelentősebb fejlemények [COM(2010) 373 végleges - a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

A személyek Európai Unión (EU-n) belüli szabad mozgásának elve bevezetése óta a mobilitás számos akadályát felszámolták. A Bizottság bemutatja azokat a főbb jogi fejleményeket, amelyek az európai migráns munkavállalók jogait javították. Ezenfelül a mobilitás előmozdítása az Európa 2020 stratégia egyik célkitűzése.

A munkavállalók szabad mozgása

A személyek szabad mozgásának elve valamennyi európai polgárra alkalmazandó, akinek a másik tagállamban való tartózkodása nem haladja meg a három hónapot. Az ennél hosszabb időszakra vonatkozóan a szabad mozgás jogának gyakorlása bizonyos feltételekhez kötött. A migráns munkavállalókra ugyanakkor előnyösebb feltételek vonatkoznak, mint az inaktív uniós polgárokra.

A munkavállalók szabad mozgásának elve lehetőséget ad valamennyi európai polgár számára, hogy az EU egy másik tagállamában vállaljon munkát (az Európai Unió működéséről szóló szerződés - EUMSZ - 45. cikke). Egyes országok nyilvántartásba vételi kötelezettséget róhatnak a náluk három hónapnál hosszabb időszakra munkát vállaló más tagállami polgárok számára, de az ott-tartózkodást semmilyen más feltételhez nem köthetik.

Az önálló vállalkozókra (az Európai Unió működéséről szóló szerződés 49. cikke) és a szolgáltatás nyújtás keretében kiküldött munkavállalókra más rendelkezések vonatkoznak.

Migráns munkavállalók azok, akik:

 • jövedelemmel – beleértve a korlátozott jövedelmet és a természetbeni juttatásokat is – rendelkeznek. Csak az önkéntes munka számít a fogalommeghatározás alóli kivételnek;
 • alárendeltségi viszonyban állnak, amely a fizetett tevékenység legfőbb jellemzője (azaz a munkaadó határozza meg a tevékenységet, a díjazást és a munkafeltételeket stb.);
 • tényleges és valós munkát végeznek, mivel a tevékenység nem lehet sem mellékes, sem járulékos jellegű. Ugyanakkor elismerik a részmunkaidős munkát, a szakmai gyakorlatot és bizonyos képzési formákat is;
 • határokon átnyúló közvetlen kapcsolattal rendelkeznek, azaz a munkavállalónak a származási helyétől eltérő EU-s országban kell tartózkodnia vagy dolgoznia.

Más polgárokra is vonatkozhat a munkavállalók szabad mozgása három hónapnál hosszabb ott-tartózkodás esetén:

 • a migráns munkavállaló családtagjai, állampolgárságuktól függetlenül részesülhetnek a fogadó ország nyújtotta szociális előnyökből;
 • azok, akik megőrzik a munkavállalói jogállásukat még akkor is, ha már nem állnak munkaviszonyban a fogadó országban (ideiglenes munkaképtelenség, kényszerű munkanélküliség stb. esetén);
 • az álláskeresők, amennyiben bizonyítani tudják, hogy aktívan állást keresnek.

Munkához jutás

A migráns munkavállalóknak ugyanolyan feltételek mellett kell tudniuk gyakorolni a szakmai tevékenységüket, mint a hazai munkavállalóknak. Ennek megfelelően nem részesülhetnek megkülönböztetésben az alábbiak terén:

 • valamely szabályozott szakma gyakorlása, mivel kérelmezhetik szakmai végzettségük vagy képzettségük elismerését;
 • nyelvi követelmények, amelyek kizárólag ésszerű mértékűek és az adott munkakörhöz szükségesek lehetnek;
 • a közszférába való belépés, kivéve azokat az álláshelyeket, amelyek a közhatalom gyakorlását teszik szükségessé;
 • a hivatásos és félhivatásos sportolók szabad mozgása.

Az álláskeresők jogosultak a fogadó állam foglalkoztatási szolgáltatásai által nyújtott, a munkaerőpiacon munkához való jutást megkönnyítő közszolgáltatásokra és pénzügyi járandóságokra.

A munkavállalókat érintő egyenlő bánásmód

A foglalkoztatást, bérezést és munkafeltételeket illető valamennyi hátrányos megkülönböztetés tilos.

A migráns munkavállalók az alábbiakat illetően hasonlóak a hazai munkavállalókhoz:

 • a fogadó tagállam törvényei és kollektív szerződései hatálya alá tartoznak;
 • tevékenységük első napjától kezdve a lakhelyükhöz és munkavállalói minőségükhöz kapcsolódó ugyanazokra a szociális előnyökre jogosultak;
 • nem részesülhetnek hátrányos megkülönböztetésben az adóztatásban állampolgárságuk vagy migráns munkavállalói minőségük miatt.

Az uniós polgárok jogainak megerősítése

A Bizottság közleményének közzétételét követően az Európai Parlament és a Tanács 2014 áprilisában elfogadta a munkavállalók szabad mozgásával összefüggésben a munkavállalóknak biztosított jogok gyakorlását megkönnyítő intézkedésekről szóló 2014/54/EU irányelvet.

Az irányelv alapvetően a következőkre irányul:

 • a megfelelő nemzeti szintű jogorvoslati eszköz biztosítása az EU-ba bevándorló munkavállalók számára, amennyiben úgy vélik, hogy állampolgárságon alapuló megkülönböztetés érte őket;
 • igazgatási és bírósági eljárások lehetőségének biztosítása az egyesületek, szervezetek, vagy más jogi személyek számára azon EU-ban utazó munkavállalók nevében vagy érdekében, akiknek jogai sérültek;
 • megfelelőbb tájékoztatás biztosítása a szabad mozgáshoz való jogot gyakorolni kívánó munkavállalók, valamint az e területen tevékenykedő magán- és közszférabeli munkáltatók számára;
 • a nem kormányzati szervezetekkel folytatott párbeszéd ösztönzése.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament 2014/54/EU irányelve (2014. április 16.) a munkavállalók szabad mozgásával összefüggésben a munkavállalóknak biztosított jogok gyakorlását megkönnyítő intézkedésekről.

Utolsó frissítés: 04.06.2014

Top