Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A mikrofinanszírozás fejlesztését ösztönző programok az Európai Unióban

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A mikrofinanszírozás fejlesztését ösztönző programok az Európai Unióban

2010 óta az Európai Unió több olyan programot létrehozott, amelyek a mikrofinanszírozás európai fejlesztését és a hagyományos hitelpiachoz nehezebben hozzáférő személyek és bizonyos vállalkozások hitelhez való hozzájuttatását célozzák meg.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 283/2010/EU határozata (2010. március 25.) a foglalkoztatási és társadalmi befogadási célú európai Progress mikrofinanszírozási eszköz létrehozásáról.

Az Európai Parlament és a Tanács 1296/2013/EU rendelete (2013. december 11.) az Európai Unió foglalkoztatás és társadalmi innováció programjáról és a foglalkoztatási és társadalmi befogadási célú európai Progress mikrofinanszírozási eszköz létrehozásáról szóló 283/2010/EU európai parlamenti és tanácsi határozat módosításáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Mikrofinanszírozás alatt a hagyományos hitelpiachoz nehezebben hozzáférő személyek és vállalkozások számára biztosított garanciák, mikrohitelek (25 ezer euró összegig), sajáttőke és kvázi-sajáttőke értendők. Az első ilyen típusú európai eszközt 2010-ben hozták létre az EU-ban (Az Európai Parlament és a Tanács 283/2010/EU határozata a foglalkoztatási és társadalmi célú európai Progress mikrofinanszírozási eszköz létrehozásáról).

Ezen eszköz célja - amelynek költségvetése négy év alatt (2010-2013) elérte a 100 millió EUR-t - az volt, hogy a mikrofinanszírozást könnyebben hozzáférhetővé tegye az alábbi célcsoportok számára:

  • munkanélküliek, munkahelyük elvesztésével fenyegetett személyek, nem aktív keresők, társadalmi kirekesztődés által fenyegetett és a kiszolgáltatott személyek, akik saját mikrovállalkozásukat tervezik létrehozni vagy bővíteni;
  • mikrovállalkozások, különösen azok, amelyek az előző pontban felsorolt csoportokba tartozó személyeket alkalmaznak.

A 2014-2020 közötti időszakban ez a kezdeményezés az Európai Unió foglalkoztatás és társadalmi innováció programja mikrofinanszírozás és szociális vállalkozás területének részévé vált (az Európai Parlament és a Tanács 1296/2013/EU rendelete), amely a Progress mikrofinanszírozási eszköz helyébe lépett. Ez a terület az Európai Unió foglalkoztatás és társadalmi innováció programja teljes költségvetésének 21%-át, mintegy 193 millió EUR-t kap a hétéves időszak alatt.

Ez az új eszköz nem csupán megkönnyíti a célcsoportba tartozó személyek és vállalkozások számára a mikrohitelezéshez való hozzáférést, hanem célja továbbá:

  • a mikrohitel-szolgáltatók intézményi kapacitásának kiépítése;
  • a 30 millió EUR-t meg nem haladó éves forgalmú vagy éves mérlegfőösszegű szociális vállalkozások beruházási piaca fejlesztésének támogatása és a finanszírozáshoz való hozzáférésének megkönnyítése legfeljebb 500 000 EUR sajáttőke, kvázi-sajáttőke, hiteleszköz és támogatás rendelkezésére bocsátása révén.

A mikrofinanszírozás és szociális vállalkozás terület nyitva áll az EU és EFTA tagállamokban, valamint a tagjelölt és potenciális tagjelölt országokban létrehozott állami és magánszervezetek előtt, amennyiben azok mikrofinanszírozást nyújtanak magánszemélyek és mikrovállalkozások részére vagy finanszírozást szociális vállalkozások részére. Az EU általi támogatásra elsősorban az Unió pénzügyi rendeletein keresztül kerül sor.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az Európai Parlament és a Tanács 283/2010/EU határozata

2010.4.8.

-

HL L 87., 2010.4.7.

Az Európai Parlament és a Tanács 1296/2013 rendelete

2013.12.21.

-

HL L 347., 2013.12.20.

Utolsó frissítés: 09.06.2014

Top