Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ágazatokon belüli szociális párbeszéd

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ágazatokon belüli szociális párbeszéd

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

98/500/EK határozat a szociális partnerek közötti európai szintű párbeszéd előmozdításáról

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A HATÁROZAT CÉLJA?

A határozat jogalapot biztosít az ágazati szociális párbeszédbizottságok létrehozásához az uniós tevékenységek különböző területein; e bizottságok keretein belül a munkáltatók és a munkavállalók képviselői (az úgynevezett „szociális partnerek”) megvitathatják a szakpolitikai fejleményeket. A tágabb értelemben vett európai szociális párbeszéd* részét képezik, amely az uniós szociális modellnek és kormányzásnak az egyik alapvető alkotóeleme.

FŐBB PONTOK

 • Az ágazati párbeszédbizottságokat olyan ágazatokon belül hozzák létre, amelyekben az adott ágazaton belüli munkavállalókat és munkáltatókat képviselő szervezetek közösen kifejezésre juttatják az uniós szintű párbeszédben való részvételre irányuló szándékukat. E szervezetekre a következő feltételek vonatkoznak:
  • konkrét ágazathoz kell tartozniuk, mint például a bankszektor vagy a mezőgazdasági ágazat;
  • olyan szervezetekből kell állniuk, amelyek elismert nemzeti szociális partnerek;
  • jogosultak megállapodások tárgyalására; valamint
  • számos uniós ország szociális partnereit képviselik;
  • megfelelő struktúrával és erőforrásokkal rendelkeznek az uniós szintű tevékenységben való hatékony részvételhez.
 • Minden egyes bizottság:
  • keretében konzultációra kerül sor az érintett területre esetlegesen szociális hatást gyakorló uniós fejleményekkel kapcsolatban;
  • hatáskörén belül alakítja és mozdítja elő a szociális párbeszédet;
  • legfeljebb 66 tagból – a munkáltatók és munkavállalók egyenlő számú képviselőiből – áll;
  • az Európai Bizottsággal együtt állapítja meg saját eljárási szabályzatát;
  • évente legalább egyszer ülésezik;
  • elnöki tisztét valamely munkáltató vagy munkavállaló képviselője vagy a Bizottság tisztviselője tölti be;
  • a Bizottsággal együtt rendszeres időközönként felülvizsgálja tevékenységét.
 • Az ágazati párbeszédbizottságok felváltják a szociális partnerek közötti ágazati együttműködés korábbi formáit.

MIKORTÓL HATÁLYOS E HATÁROZAT?

A határozat 1998. május 20 -án lépett hatályba.

HÁTTÉR

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 152. cikke megerősíti az európai szociális párbeszéd támogatása iránti uniós kötelezettségvállalást, valamint elismeri az európai szociális partnerek önállóságát.

A Bizottság 1998 óta 40 ágazati szociális párbeszédbizottságot hozott létre. A bizottságok mintegy 150 millió munkavállalót ölelnek fel az EU-n belül a következő ágazatokban: szállítási módok, mezőgazdaság, építőipar, kereskedelem, közszolgáltatások, gépek és berendezések gyártása, hotelek és éttermek, valamint a bankszektor.

A párbeszéd mintegy 900 különböző jogállású szöveggel kapcsolatos megállapodás létrejöttéhez vezetett.

További információkért lásd az „ágazati szociális párbeszédről” szóló oldalt az Európai Bizottság honlapján.

KULCSFOGALOM

* Európai szociális párbeszéd: az ágazat mindkét (munkavállalói és munkáltatói) oldalát egyaránt bevonó párbeszédek, egyeztetések, tárgyalások és közös tevékenységek.

JOGI AKTUS

A Bizottság 98/500/EK határozata (1998. május 20.) a szociális partnerek közötti európai szintű párbeszéd előmozdítására irányuló ágazati párbeszédbizottságok létrehozásáról (HL L 225., 1998.8.12., 27–28. o.)

A 98/500/EK bizottsági határozat későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság szolgálati munkadokumentuma az európai ágazaton belüli szociális párbeszéd működéséről és lehetőségeiről (SEC(2010) 964 végleges, 2010.7.22.)

utolsó frissítés 23.05.2016

Top