Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A munkavállalók tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció – Európai Üzemi Tanács

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A munkavállalók tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció – Európai Üzemi Tanács

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2009/38/EK irányelv – az Európai Üzemi Tanács létrehozásáról vagy a közösségi szintű vállalkozások és vállalkozáscsoportok munkavállalóinak tájékoztatását és a velük folytatott konzultációt szolgáló rendszer kialakításáról

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv biztosítani kívánja a (legalább 1000 főt foglalkoztató) közösségi szintű* vállalkozások vagy vállalkozáscsoportok* munkavállalóinak a több országot érintő ügyekre vonatkozó tájékoztatási* és konzultációs* jogát. E cél elérése érdekében létrehozza az Európai Üzemi Tanácsot, valamint egyéb megfelelő eljárásokat alakít ki.

FŐBB PONTOK

  • Az Európai Üzemi Tanácsok révén a vállalatok irányítása transznacionális szinten tájékoztatja munkavállalóit, illetve folytat velük konzultációt a gazdálkodásban bekövetkezett változásokról, valamint a munkavállalókat esetlegesen érintő jelentős döntésekről.
  • A központi irányítás a felelős azon információk biztosításáért, amelyek alapján tárgyalások kezdődhetnek az Európai Üzemi Tanács vagy a tájékoztatást és a konzultációt szolgáló eljárások kialakításáról.
  • A részletes szabályozást a központi irányítás és a munkavállalók különleges tárgyaló testületben ülésező képviselői dolgozzák ki.
  • A munkavállalók képviselői és az őket segítő szakértők a tudomásukra jutott, kifejezetten bizalmas információkat nem hozhatják nyilvánosságra.
  • Az Európai Üzemi Tanács tagjainak rendelkezniük kell a jogszabály által biztosított jogok alkalmazásához szükséges eszközökkel. Így például a munkavállalók képviselői teljes fizetés mellett képzésben részesülnek.
  • Az eredeti jogszabály szerint az uniós országok a kereskedelmi flották hajózó személyzetét mentesíthették az irányelv hatálya alól. A jogszabály 2015 októberében elfogadott módosítása (az (EU) 2015/1794 irányelv) azonban bevonta őket az érintettek körébe.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2009. június 5 -én lépett hatályba. Az uniós országoknak 2011. június 5-ig kellett átültetni nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

2016-ban a Bizottság szolgálatai elvégzik a 2009/38/EK irányelv végrehajtásának hatásvizsgálatát, különös tekintettel a 94/45/EK irányelv módosításaiból adódó változások hatásaira (a 94/45/EK irányelv az Európai Üzemi Tanácsokról rendelkező eredeti jogszabály, amelyet a 2009/38/EK irányelv felváltott).

KULCSFOGALMAK

* Tájékoztatás: adatoknak a munkaadók által a munkavállalók képviselőinek történő továbbítása annak érdekében, hogy ez utóbbiak megismerhessék az adott témát, és felmérhessék annak hatását.

* Konzultáció: a központi irányítás és a munkavállalói képviselők közötti párbeszéd, amely lehetővé teszi ez utóbbiak véleményének kifejezésre juttatását.

* Közösségi szintű vállalat: több uniós országban működő, legalább 1000 munkavállalót foglalkoztató vállalat, amely legalább két uniós országban országonként 150 munkavállalót foglalkoztat.

* Közösségi szintű vállalatcsoport: legalább 1000 munkavállalót foglalkoztató vállalatcsoport, amely különböző uniós országokban legalább két vállalattal rendelkezik, és legalább két uniós országban országonként 150 munkavállalót foglalkoztat.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/38/EK irányelve (2009. május 6.) az Európai Üzemi Tanács létrehozásáról vagy a közösségi szintű vállalkozások és vállalkozáscsoportok munkavállalóinak tájékoztatását és a velük folytatott konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról (átdolgozás) (HL L 122., 2009.5.16., 28–44. o.)

A 2009/38/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU)2015/1794 irányelve (2015. október 6.) a 2008/94/EK, a 2009/38/EK és a 2002/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint a 98/59/EK és a 2001/23/EK tanácsi irányelvnek a tengerészek tekintetében történő módosításáról (HL L 263., 2015.10.8., 1–5. o.)

utolsó frissítés 18.01.2016

Top