Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A népegészségre, valamint a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó statisztikák

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A népegészségre, valamint a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó statisztikák

1338/2008/EK rendelet - a népegészségre, valamint a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó statisztikák

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1338/2008/EK rendelete (2008. december 16.) a népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet a népegészségre, valamint a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó statisztikák gyűjtésére és szolgáltatására vonatkozó szabályokat határoz meg annak érdekében, hogy valamennyi uniós országban összehasonlítható adatokat biztosítson.

Ennek segítségével az EU hatékony népegészségügyi politikát tud kidolgozni, és támogatni tudja a nemzeti stratégiákat e téren.

FŐBB PONTOK

Az uniós országok, Liechtenstein, Izland és Norvégia által gyűjtött statisztikákat az EU statisztikai hivatala, az Eurostat számára küldik meg.

A következő témákban gyűjtik a statisztikákat:

Egészségügy és az azt befolyásoló tényezők

vélt egészségi állapotok

fizikai és szellemi működés, fogyatékosság

diagnózisokra lebontott morbiditás*

balesetek és sérülések

életmód (testmozgás, táplálkozás, dohányzás, alkohol- és kábítószer-fogyasztás stb.) és környezeti, szociális és foglalkozással kapcsolatos tényezők

az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés és annak igénybevétele

az egyénekre vonatkozó demográfiai és társadalmi-gazdasági információk.

Egészségügyi ellátás

egészségügyi létesítmények

személyzet

költségek és finanszírozás.

Halálokok

az elhunytra vonatkozó jellemzők

régió

kiváltó halálokok.

Munkabalesetek, foglalkozási betegségek és a munkával kapcsolatos egyéb egészségügyi problémák:

az érintett személy

sérülés vagy baleset és annak súlyossága

szervezet és munkahely

okok és tényezők a háttérben.

Az 1338/2008/EK rendeletet számos végrehajtási rendelet követte, amelyek részletesebb szabályokat és eljárásokat határoztak meg az egészséggel kapcsolatos statisztikák gyűjtésének egyéb szempontjai tekintetében:

328/2011/EU rendelet - regisztrált halálesetek és halvaszületések az egyes uniós országokban

349/2011/EU rendelet - munkahelyi balesetekkel kapcsolatos statisztikák gyűjtése

141/2013/EU rendelet - európai egészségfelmérés

2015/359/EU rendelet - az egészségügyi ellátással kapcsolatos kiadások és finanszírozások tételes bontása.

MIKOR LÉPETT HATÁLYBA A RENDELET?

2009. január 20.

HÁTTÉR

KULCSFOGALMAK

* Morbiditás: a betegség vagy valamely meghatározott megbetegedés elterjedése egy földrajzi területen belül.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1338/2008/EK rendelet

2009.1.20.

-

HL L 354., 2008.12.31., 70-81. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 577/98/EK rendelete (1998. március 9.)a közösségi munkaerő mintavételes felmérésének megszervezéséről (HL L 77., 1998.3.14., 3-7. o.)

A Bizottság 328/2011/EU rendelete (2011. április 5.) a népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 1338/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a halálokok statisztikája tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 90., 2011.4.6., 22-24. o.)

A Bizottság 349/2011/EU rendelete (2011. április 11.) a népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 1338/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a munkahelyi balesetek statisztikája tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 97., 2011.4.12., 3-8. o.)

A Bizottság 141/2013/EU rendelete (2013. február 19.) a népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 1338/2008/EK európai parlamenti és tanács rendeletnek az európai egészségfelmérés (EHIS) tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 47., 2013.2.20., 20-48. o.)

A Bizottság 2015/359/EU rendelete (2015. március 4.) az 1338/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egészségügyi ellátással kapcsolatos kiadásokra és finanszírozásra vonatkozó statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 62., 2015.3.6., 6-15. o.)

utolsó frissítés 29.09.2015

Top