Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kivételes kereskedelmi intézkedések

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Kivételes kereskedelmi intézkedések

Az Európai Unió által a nyugat-balkáni országokra elfogadott kivételes kereskedelmi intézkedéseknek köszönhetően az onnan származó szinte valamennyi termék vámmentesen, mennyiségi korlátozás nélkül szabadon behozható az EU-ba. Ez a kedvező kereskedelmi rendszer hozzájárul a nyugat-balkáni országok stabilizációs és társulási folyamatához.

JOGI AKTUS

A Tanács 1215/2009/EK rendelete (2009. november 30.) az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő vagy ahhoz kapcsolódó országokra és területekre vonatkozóan kivételes kereskedelmi intézkedések bevezetéséről (kodifikált változat) [Hivatalos Lap L 328., 2009.12.15.].

ÖSSZEFOGLALÓ

A nyugat-balkáni országok kivételes kereskedelmi intézkedésekben részesülnek az Európai Unióba (EU) történő exportjuk tekintetében. Ezek a területek és országok részt vesznek a stabilizációs és társulási folyamatban.

A kivételes kereskedelmi intézkedések 2010. december 31-ig alkalmazandók.

Kereskedelmi kedvezmények

Az Albániából, Bosznia-Hercegovinából, Horvátországból, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból, Montenegróból, Szerbiából és Koszovóból származó termékeket vámoktól * vagy azokkal azonos hatású díjaktól, illetve mennyiségi korlátozásoktól * vagy azokkal azonos hatású intézkedésektől mentesen hozzák be az Európai Unióba.

Sőt, ezek a kereskedelmi kedvezmények bizonyos mezőgazdasági termékekre is alkalmazandók.

Az odaítélés feltételei

Ahhoz, hogy egy ország vagy terület kereskedelmi kedvezményben részesüljön, a következő feltételeket kell teljesítenie:

 • a termék megfelel a 2454/93/EGK rendeletben definiált, meghatározott helyről származó termékek fogalommeghatározásának; ennek megfelelően a termékeket teljes egészében az adott országban vagy területen kell előállítani, vagy megfelelő átalakításon kell ott átesnie;
 • vállalnia kell, hogy nem növeli az EU-ból behozott termékekre kivetett adók és korlátozások mértékét;
 • az EU-val folytatott közigazgatási együttműködés keretében harcolnia kell a visszaélések ellen.

A kedvezményezetteknek azt is vállalniuk kell, hogy hatékony gazdasági reformokat vezetnek be és együttműködnek a stabilizációs és társulási folyamatban részt vevő többi országgal is, többek között a regionális szabadkereskedelmi övezet megteremtésével.

Amennyiben egy ország nem tesz eleget a kötelezettségeinek, a Bizottság részben vagy egészben felfüggesztheti a rá vonatkozó kereskedelmi kedvezményeket.

Mezőgazdasági és halászati termékek

Az I. mellékletben felsorolt bizonyos halászati termékekre és borokra alkalmazandó vámokat felfüggesztik.

A Bosznia-Hercegovinából, Szerbiából és Koszovóból származó, borjúból készült termékek behozatalára alkalmazandó vámokat a II. melléklet tartalmazza. A 11 475 tonnás éves vámkontingens * mértéke a következők szerint kerül elosztásra:

 • 1500 tonna (hasított súly) a Bosznia-Hercegovinából származó termékekre;
 • 9175 tonna (hasított súly) a Szerbia vagy Koszovó vámterületéről származó termékekre.

A Bosznia-Hercegovinából, Szerbiából és Koszovóból származó cukortermékek behozatalára a következő, éves vámmentes kontingensek vonatkoznak:

 • 12 000 tonna (tiszta tömeg) a Bosznia-Hercegovinából származó termékekre;
 • 180 000 tonna (tiszta tömeg) a Szerbia vagy Koszovó vámterületéről származó termékekre.

Az ezekre a termékekre vonatkozó vámkontingensek alkalmazásának részletes szabályait az 1234/2007/EK rendelet határozza meg.

Amennyiben a mezőgazdasági és halászati termékek súlyos zavarokat idéznek elő az EU belső piacán, a Bizottság védintézkedéseket hozhat.

Kulcsfogalmak

 • Vámok: az elnevezésüktől vagy alkalmazásuk módjától függetlenül olyan illetékek, amelyek módosítják valamely importált termék árát és ezzel az áruk szabad mozgását korlátozzák.
 • Mennyiségi korlátozás: minden olyan kereskedelmi szabályozás, amely mennyiségi vagy érték szempontból korlátozhatja az áruk behozatalát (pl. importkvóta).
 • Vámkontingens: olyan kereskedelmi intézkedés, amely a behozott áruk esetében lehetővé teszi a normális esetben fizetendő vám teljes vagy részleges elhagyását egy bizonyos időszakra vagy egy meghatározott mennyiség erejéig.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés – Érvényesség

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

1215/2009/EK tanácsi rendelet

2010.1.4–2010.12.31.

HL L 328., 2009.12.15.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő vagy ahhoz kapcsolódó országokra és területekre vonatkozóan kivételes kereskedelmi intézkedések bevezetéséről szóló 1215/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról [COM(2010) 54 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé.] Ennek a javaslatnak a célja a nyugat-balkáni országok esetében jóváhagyott kereskedelmi kedvezmények érvényességének meghosszabbítása 2015-ig.

Eljárás: 2010/0036/COD

Utolsó frissítés: 21.04.2010

Top