Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A 2011-2014-es időszakra vonatkozó sportra irányuló munkaterv

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

A 2011-2014-es időszakra vonatkozó sportra irányuló munkaterv

Az európai együttműködésnek a sport területén történő erősítése érdekében a Tanács egy sor konkrét intézkedést fogad el, amelyeknek a 2011[-2014-es időszak alatti végrehajtása a Bizottság és az Európai Unió (EU) országainak feladata.

JOGI AKTUS

A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott állásfoglalás a sportra vonatkozó uniós munkatervről (2011-2014) [HL C 162., 2011.6.1.].

ÖSSZEFOGLALÓ

A Lisszaboni Szerződés a sportot az Európai Unió (EU) hatáskörébe helyezi, amely által az Unió támogathatja, koordinálhatja és kiegészítheti tagállamai tevékenységeit. A fenntartható, intelligens és inkluzív növekedés, valamint a munkahelyteremtés érdekében a sport hozzájárul az Európa 2020 stratégia célkitűzéseihez is. A sport ezenkívül pozitív hatással van a társadalmi befogadásra, az oktatásra és képzésre, a közegészségügyre és az aktív időskorra.

A sport európai dimenziójának fejlesztése céljából a Tanács egy hároméves munkatervet hagy jóvá, amely részletezi az intézkedéseket, amelyek végrehajtása a tagállamok és a Bizottság feladata.

Három kiemelt témát jelöltek meg, amelyeket a 2011-2014 közötti időszak intézkedései kísérnek:

1.

A sport integritása, különös tekintettel a dopping és a „bundázás” elleni küzdelemre. Az e tekintetben megállapított intézkedések a következők:

az EU észrevétel-tervezeteinek elkészítése a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (EN)szabályzatának felülvizsgálatához;

a sport integritása európai dimenziójának a kidolgozása, a „bundázás” elleni küzdelemre helyezve a hangsúlyt;

a sport területén végzett jó irányítással kapcsolatos átláthatósági elvek kidolgozása;

a sportügynöki szakmában való elhelyezkedés lehetőségeihez és a szakma felügyeletéhez kapcsolódó kérdések, valamint a csapatsportok területén való átigazolásokhoz, beleértve különösen a fiatal játékosokra vonatkozó átigazolási szabályokhoz kapcsolódó kérdés megvizsgálása.

1.

A sport társadalmi értéke, különös tekintettel az egészségre, a társadalmi befogadásra, az oktatásra és az önkéntességre. A következő intézkedéseket kell megvalósítani:

a „kettős karrierekre” vonatkozó európai iránymutatás-javaslatok elkészítése, amelyek célja, hogy a fiatal atléták a sportedzésekkel párhuzamosan minőségi oktatásban is részesüljenek;

a sporttal kapcsolatos képesítések nemzeti képesítési keretrendszerekbe történő felvételét követő intézkedések, hivatkozva az európai képesítési keretrendszerre ;

az egészséget javító fizikai tevékenységek és a sportban való részvétel előmozdítását segítő módszerek feltárása.

1.

A sport gazdasági vonatkozásai, különös tekintettel a sport fenntartható finanszírozására és a tapasztalaton alapuló szakpolitika kidolgozására. Ebben a tekintetben két intézkedést határoztak meg:

az EU sportágazata gazdasági hasznának mérését célzó adatgyűjtés elősegítése;

a professzionális sport és a tömegsport közötti pénzügyi szolidaritási mechanizmusok megszilárdítása.

A munkaterv végrehajtása

A munkaterv végrehajtásának elősegítésére a sport területén eddig még nem alkalmazott munkamódszerek kerültek bevezetésre, nevezetesen a Bizottság és az EU országai szakértői csoportokat állítottak fel a következő területeken: a dopping elleni küzdelem, a sport területén folytatott jó kormányzás, sportoktatás és -képzés, egészség és részvétel, sportstatisztikák, fenntartható sportfinanszírozás. Emellett megerősítették a sportról szóló párbeszéd struktúráit, a Bizottságot pedig a munkaterv végrehajtását értékelő jelentés elkészítésére kérték fel, amelyet 2014 januárjában tettek közzé, és amely a 2014 közepétől alkalmazásra kerülő új munkaterv alapjául szolgál.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye a Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának (2011. január 18.) - A sport európai dimenziójának fejlesztése [COM(2011) 12 végleges -a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Az Európai Bizottság által a Tanácshoz, az Európai Parlamenthez, a Régiók Bizottságához és a Gazdasági és Szociális Bizottsághoz benyújtott fehér könyv a sportról (2007. július 11.) [COM(2007) 391 végleges -a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott következtetések a sportolók kettős karrierjéről [Hivatalos Lap C 168., 2013.6.14.].

Ezek a következtetések „a sportolók kettős karrierjére vonatkozó uniós irányelvekre” épülnek, amelyeket a tagállamok és a Bizottság sportoktatási és -képzési szakértői csoportja dolgozott ki. Ezen iránymutatások felszólítják a tagállamokat, a sportszervezeteket és más érintett feleket arra, hogy fogadjanak el egy olyan intézkedéscsomagot, amely lehetővé teszi a sportolók számára, hogy sportolói pályafutásukat rugalmas módon össze tudják egyeztetni a tanulmányaikkal, illetve a munkájukkal. Ezek az intézkedések a kettős karrierre vonatkozó cselekvési keret, illetve nemzeti iránymutatások létrehozásához vezetnek, amelyek konkrét formába öntik a sportolók oktatása, munkavállalása, egészsége és finanszírozása érdekében teendő lépéseket. Magát a Bizottságot is felkérték arra, hogy támogassa és értékelje a szakpolitika megvalósulását.

A Tanács ajánlása az egészségvédő testmozgás előmozdításáról [Hivatalos Lap C 354. , 2013.12.4.].

Az ajánlás célja, hogy az egészségvédő testmozgás szempontjából hasznos szakpolitikákat előmozdítsa, a sport, az egészségügy, az oktatás, a környezetvédelem és a közlekedés szakterületét átfogó ágazatközi megközelítést alakítva ki. További célja, hogy biztosítsa a fizikai aktivitás szintjének és a területet érintő nemzeti szakpolitikáknak a fenntartását, valamint ösztönözze az egészségvédő testmozgás előmozdítására vonatkozó információk és bevált gyakorlatok rendszeres cseréjét. Az ajánlás végrehajtása az Egészségügyi Világszervezet (WHO) bevonásával és szoros együttműködésével valósul meg, hogy elkerülhető legyen az adatgyűjtésre irányuló tevékenységek célszerűtlen ismétlődése.

A Bizottságnak az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához címzett 2014. január 24-i jelentése az Európai Unió sportra vonatkozó munkatervének (2011-2014) végrehajtásáról [ COM(2014) 022 final -A Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A munkaterv keretén belül végrehajtott tervékenységek általában nagyon jó eredményeket hoztak a meghatározott prioritási területeken. A munkaterv a tagállamok többségében kedvező hatást gyakorolt a sport ágazatra, hasznosnak bizonyult a nemzeti szintű sportpolitikák kialakításában és végrehajtásában, valamint gyümölcsöző eredményeket hozott a politikai folyamatok terén. Harmadik országok sportpolitikai folyamataira nézve a munkaterv kevésbé gyakorolt kedvező hatást.

Utolsó frissítés: 28.02.2014

Top