Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Oktatási és képzési program fiatalok számára

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Oktatási és képzési program fiatalok számára

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Közlemény (COM(2010) 477 végleges) - Mozgásban az ifjúság - Kezdeményezés a fiatalokban rejlő potenciál felszabadítására az Európai Unióban megvalósítandó intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés érdekében

MI A KÖZLEMÉNY CÉLJA?

A közlemény célja, hogy az Európai Unió (EU) fiataljainak oktatására és foglalkoztatására irányuló szakpolitikai kezdeményezések átfogó csomagját biztosítsa. A Mozgásban az ifjúság kezdeményezés az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés Európa 2020 stratégiájának részét képezi.

FŐBB PONTOK

  • A Mozgásban az ifjúság kezdeményezés célja, hogy megerősítse a fiatalok érdekében folytatott számos, már létező fellépést, valamint néhány újat indítson. E fellépéseket nemzeti és uniós szinten egyaránt végre kell hajtani a vonatkozó uniós programokból és strukturális alapokból származó pénzügyi támogatás segítségével.
  • A 2013-ban indított új kezdeményezés, az ifjúsági garancia célja, hogy valamennyi 25 év alatti fiatal számára színvonalas munkalehetőséget, folyamatos oktatást, tanulószerződéses gyakorlati képzéseket vagy szakmai gyakorlatokat biztosítson a munkanélkülivé válást vagy az iskola elhagyását követő négy hónapon belül.
  • A Mozgásban az ifjúság kezdeményezés fókuszában áll továbbá, hogy külföldi tanulási lehetőséget biztosítson a fiatal európaiak számára. Az Erasmus+ csereprogram szolgálja e célkitűzés támogatását.
  • A foglalkoztatási tanácsadókat és az uniós országok állami foglalkoztatási szolgálatait magában foglaló EURES-hálózat célja, hogy javítsa a fiatal európaiak munkavállalói képességeit EU-szerte. Az Europass kezdeményezés is ezt a célkitűzést szolgálja, a készségek és képesítések egységes dossziéjának létrehozása által, amelynek segítségével a pályázók EU-szerte bárhol találhatnak munkát.
  • Az Európai Álláshelyfigyelő pedig a foglalkoztatási igények nyomon követése révén támogatja a Mozgásban az ifjúság kezdeményezést.
  • Az EaSi mikrofinanszírozásra és szociális vállalkozásokra összpontosító területének célja a fiatal vállalkozók támogatása vállalkozásaik indításában és esetleges bővítésében.
  • A következő kezdeményezések mind hozzájárulnak a Mozgásban az ifjúság kezdeményezés célkitűzéseihez: az uniós felsőoktatás korszerűsítése; az uniós szintű stratégiai innovációs terv létrehozása; valamint az ifjúságpolitikai kérdések horizontális megközelítésének megerősítése.

HÁTTÉR

A fiatalok nagyarányú munkanélküliségének csökkentése alapvető fontosságú az Európa 2020 azon célkitűzésének teljesítése tekintetében, hogy a 20 és 64 év közöttiek általános foglalkoztatási rátája 75%-ra növekedjen. 2014-ben mintegy 5 millió (25 év alatti) fiatalt tartottak számon munkanélküliként. Ez az adat 21,7%-os munkanélküliségi rátát jelent, amely a felnőttek körében tapasztalható munkanélküliségi ráta több mint kétszerese. Ezen túlmenően a 15 és 24 év közötti európaiak 7,5%-a ráadásul sem foglalkoztatásban nem áll, sem oktatásban vagy képzésben nem vesz részt.

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

FŐ DOKUMENTUM

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Mozgásban az ifjúság - Kezdeményezés a fiatalokban rejlő potenciál felszabadítására az Európai Unióban megvalósítandó intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés érdekében (COM(2010) 477 végleges, 2010.9.15.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 2010. november 19-i következtetései a Mozgásban az ifjúság kezdeményezésről – a fiatalok előtt álló kihívásokra vonatkozó integrált megközelítésről (HL C 326., 2010.12.3., 9–11. o.)

A Tanács 2011. június 28-i ajánlása - Mozgásban az ifjúság – a fiatalok tanulási célú mobilitásának ösztönzése (HL C 199., 2011.7.7., 1–5. o.)

utolsó frissítés 20.10.2016

Top