Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés (2010-2018)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés (2010-2018)

Az ifjúságpolitika terén 2010-2018 közötti időszakban folytatott európai együttműködés célja az Európai Unió (EU) országai között a fiatalok lehetőségeinek javítása terén folyó együttműködés előmozdítása.

JOGI AKTUS

A Tanács állásfoglalása (2009. november 27.) az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés megújított keretéről (2010-2018) (Hivatalos Lap C 311., 2009.12.19., 1-11. o.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Az ifjúságpolitika terén 2010-2018 közötti időszakban folytatott európai együttműködés célja az Európai Unió (EU) országai között a fiatalok lehetőségeinek javítása terén folyó együttműködés előmozdítása.

MIRŐL SZÓL AZ UNIÓS IFJÚSÁGPOLITIKAI EGYÜTTMŰKÖDÉS?

Egy 2009-ben elfogadott tanácsi határozat megújítja a 2010-2018 között az ifjúságpolitika terén folytatott uniós együttműködés keretét. A 2002-2009 közötti időszakra 2002-ben elfogadott első keretet folytatja.

E megújított keretnek, vagyis az EU ifjúsági stratégiájának a fő célja az együttműködés és a már életbe léptetett intézkedések hatékonyságának a javítása, valamint további előnyök kínálása a fiatalok számára az Európai Unióban.

E stratégia elsősorban a következő két célkitűzés köré épül:

  • több és egyenlő esély biztosítása a fiatalok számára az oktatásban és a munkaerő-piacon;
  • a fiatalok aktív társadalmi részvételre való ösztönzése.

E célkitűzéseket a következőképpen kell elérni: párbeszéd előmozdítása a fiatalok és a döntéshozók között az aktív polgári szerepvállalás fokozása, a társadalmi beilleszkedés megerősítése és a fiatalok uniós politika alakulásában való részvételének a biztosítása érdekében.

Ebből a célból a fiatalokat megcélzó specifikus kezdeményezéseket és az ifjúság szélesebb körű figyelembevételére irányuló kezdeményezéseket ösztönzik a következő nyolc területen:

  • oktatás és képzés;
  • foglalkoztatás és vállalkozói tevékenység;
  • egészség és jólét;
  • a fiatalok részvétele az EU demokratikus folyamatában és a társadalomban egy specifikus uniós strukturált párbeszéd keretében (ahol a hangsúly a fiatalok szerepvállalásának a növelésén van 2014-ben és 2015-ben);
  • önkéntes tevékenységek;
  • társadalmi befogadás;
  • az ifjúság és a világ, ahol az intézkedések a fiatalok abban való támogatására irányulnak, hogy az EU-n kívül is bevonódjanak, illetve fokozottabban részt vegyenek az éghajlatváltozáshoz, a nemzetközi együttműködéshez és az emberi jogokhoz hasonló területeken;
  • kreativitás és kultúra.

Az uniós országok és a Bizottság szerepe

A keret olyan intézkedések elfogadására hívja fel az Európai Bizottságot és az uniós országokat, amelyek hozzájárulnak az ifjúsági stratégia céljainak eléréséhez. E területeken az intézkedéseket nyitott koordinációs módszer révén kell alkalmazni, amely az uniós országok politikai kötelezettségvállalását és speciális munkamódszerek alkalmazását írja elő.

Az EU ifjúsági stratégiájának fő végrehajtási eszközei a következők: egymástól való tanulás az uniós országok között, igazolt tényeken alapuló ifjúságpolitika, nyomon követés és jelentés, párbeszéd a fiatalokkal, az Erasmus+ programhoz hasonló uniós programok mobilizálása.

Ezenkívül az EU ifjúsági stratégiája az ifjúság ügyeinek a fiatalok életét befolyásoló más szakpolitikai területeken való kellő figyelembevételére is ösztönöz: két egyértelmű példa e szakpolitikákra a fiatalok foglalkoztatása (ideértve az ifjúsági garancia programot) és a társadalmi befogadás (a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni uniós platform).

További információkért lásd az Európai Bizottság ifjúsági portálját és az EU ifjúsági stratégiájáról szóló honlapját. Lásd még az EU 2015-ös ifjúsági jelentését.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által 2014. május 20-án elfogadott állásfoglalás a fiatalok társadalmi befogadására is kiterjedő strukturált párbeszéd folyamatának áttekintéséről (Hivatalos Lap C 183., 2014.6.14., 1-4. o.)

A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által 2014. május 20-án elfogadott állásfoglalás a 2014-2015-ös időszakra szóló uniós ifjúsági munkatervről (Hivatalos Lap C 183., 2014.6.14., 5-11. o.)

utolsó frissítés 22.09.2015

Top