Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Erasmus Mundus, 2009–2013

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Erasmus Mundus, 2009–2013

Ez a határozat létrehozza az Erasmus Mundus közösségi cselekvési programot a 2009–2013 közötti időszakra. A program három egyedi fellépésen keresztül, a 2004–2008-as programra épülve törekszik a felsőoktatás minőségének javítására Európában és a harmadik országokban, valamint a diákok képesítéseinek megerősítésére és – a harmadik országokkal való együttműködés révén – a kultúrák közötti megértés elősegítésére.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1298/2008/EK határozata (2008. december 16.) a harmadik országokkal történő együttműködésen keresztül a felsőoktatás minőségének javítására és a kultúrák közötti megértés előmozdítására irányuló Erasmus Mundus 2009–2013 cselekvési program létrehozásáról

ÖSSZEFOGLALÓ

A határozat létrehozza az Erasmus Mundus programot az európai felsőoktatás minőségének javítása, a hallgatók lehetőségeinek bővítése és a kultúrák közötti megértés elősegítése érdekében. A program céljai között van ezenkívül a harmadik országok felsőoktatás terén való fejlődésének támogatása is. A program 2009. január 1-jétől 2013. december 31-ig tart.

Konkrét célkitűzések

A program célja különösen az alábbiak fejlesztése:

 • az európai felsőoktatási intézmények közötti együttműködés;
 • a felsőoktatás minősége;
 • az (európai és harmadik országokbeli) polgárok készségei és képesítései a mobilitáson keresztül;
 • harmadik országbeli felsőoktatási intézmények a humánerőforrások és a nemzetközi együttműködés tekintetében;
 • az európai felsőoktatáshoz való hozzáférés és annak ismertsége, többek között a harmadik országok állampolgárainak szemében.

Fellépések

Az Erasmus Mundus program a következő három fellépésen keresztül kerül végrehajtásra:

 • kiemelkedő színvonalú Erasmus Mundus közös programok, köztük mester- és doktori képzések;
 • európai és harmadik országbeli felsőoktatási intézmények közötti Erasmus Mundus partnerségek;
 • az európai felsőoktatást népszerűsítő intézkedések.

Ezek a fellépések a közös programok és együttműködési hálózatok kifejlesztését, a személyek (különösen Európába irányuló) mobilitását, a nyelvismeretet és a kultúrák közötti megértést, külső partnerekkel folytatott kísérleti projekteket, valamint a felsőoktatási trendek és fejlemények nemzetközi kontextusban történő értékelését támogató megközelítések útján valósíthatók meg.

A program tevékenységeivel és fejleményeivel kapcsolatos információkat a Bizottságnak minél szélesebb körben terjesztenie kell, különösen a program honlapján keresztül.

Részvétel

Az Erasmus Mundus programban a következők vehetnek részt:

 • felsőoktatási intézmények, kutatóközpontok és vállalkozások;
 • diákok a felsőoktatás minden szintjén;
 • posztdoktori kutatók, oktatók és a felsőoktatásban dolgozók;
 • a felsőoktatásban részt vevő egyéb (köz- és magán)testületek.

A program az Európai Unió (EU) tagállamai előtt áll nyitva. Elérhető továbbá az Európai Szabadkereskedelmi Társulás azon országai számára is, amelyek tagjai az Európai Gazdasági Térségnek, valamint az uniós tagjelölt országoknak, a nyugat-balkáni országoknak és a Svájci Államszövetségnek, amennyiben e célból külön megállapodást kötöttek.

Végrehajtás

A Bizottságnak kell gondoskodnia a közösségi cselekvések hatékony és átlátható végrehajtásáról. Kellőképpen figyelembe kell vennie továbbá a tagállamok és harmadik országok közötti kétoldalú együttműködést, illetve a felsőoktatáshoz és kutatáshoz kapcsolódó egyéb közösségi programokat és fellépéseket is. Konzultációt kell folytatnia az illetékes európai szervezetekkel és szövetségekkel, és harmadik országokbeli küldöttségeit megfelelő nyilvános információkkal kell ellátnia.

A program végrehajtása során a tagállamoknak biztosítaniuk kell az érdekelt felek megfelelő bevonását, erőfeszítéseket kell tenniük a harmadik országokkal folytatandó csereprogramok előtti akadályok elmozdítása érdekében, és gondoskodniuk kell arról, hogy a diákok és intézmények naprakész tájékoztatást kapjanak a programról. A tagállamoknak ezenkívül ki kell jelölniük a Bizottsággal való együttműködést szolgáló struktúráikat, valamint törekedniük kell a más közösségi programokkal és esetleges kapcsolódó nemzeti kezdeményezésekkel való szinergiára.

A programnak elő kell mozdítania a lisszaboni stratégiát, a sokszínűséget és a kultúrák közötti oktatást, a mindenki számára biztosítandó egyenlőséget és esélyegyenlőséget – ezenbelül különösen gondoskodnia kell a sajátos igényű diákokról –, a megkülönböztetés minden formája elleni küzdelmet és a harmadik országok fejlődését.

Az Erasmus Mundus program költségvetése a 2009–2013 közötti időszakra az 1. és 3. fellépés számára 493 690 000 euró. A 2. fellépés fedezetére indikatív jelleggel 460 000 000 eurót irányoztak elő.

Monitoring és értékelés

A Bizottság a tagállamokkal együttműködve rendszeresen nyomon követi a programot. Feladata továbbá a program rendszeres értékelése, valamint a program elindítását követő második év március 31-ig időközi értékelő jelentést kell benyújtania az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának. A Bizottságnak ezenfelül legkésőbb 2012. január 30-ig közzé kell tennie a program folytatásáról szóló közleményt, 2015. december 31-ig pedig be kell nyújtania az utólagos értékelésről készült jelentést.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés – Érvényesség

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

1298/2008/EK határozat

2008.12.20–9999/99/99

HL L 340, 2008.12.19.

See also

 • További tájékoztatásért kérjük, keresse fel az Európai Bizottság Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóságának (DE) (EN) (FR), valamint Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségének (EN) az Erasmus Mundus programmal foglalkozó weboldalait.

Utolsó frissítés: 12.03.2009

Top