Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fiatal önkéntesek - EU-n belüli mobilitás

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Fiatal önkéntesek - EU-n belüli mobilitás

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Ajánlás a fiatal önkéntesek európai mobilitásáról

MI AZ AJÁNLÁS CÉLJA?

 • Az ajánlás célja, hogy ösztönözze az európai uniós (EU-s) országokat a fiatal önkéntesek nemzetközi mobilitásának előmozdítására.
 • Rendszert biztosít az uniós országok közötti szorosabb együttműködéshez, amely alapján új mobilitási lehetőségek teremthetők.

FŐBB PONTOK

 • Az ajánlás együttműködési rendszert hoz létre az uniós országok számára, amely a fiatalok határokon átnyúló önkéntes tevékenységeinek* ösztönzését célozza. Ezt az uniós országok saját nemzeti önkéntes rendszerei sokféleségének tiszteletben tartása mellett teszi.
 • Az önkéntes tevékenységek nem formális oktatási* és informális tanulási* tapasztalatokat jelentenek a fiatalok számára. Ezek erősíthetik a fiatalok szakmai és szociális készségeit, növelve foglalkoztathatósági esélyeiket, aktív polgári szerepvállalásukat, továbbá megkönnyítve társadalmi beilleszkedésüket. Az önkéntesség céltudatosságra és felelősségvállalásra tanítja a fiatalokat, emellett pedig egyfajta struktúrát jelent az életükben.
 • Az ajánlás a fiatal önkéntesek mobilitásának Európa-szerte történő előmozdítása céljából arra ösztönzi az uniós országokat, hogy erősítsék meg az önkéntes szervezeteik és az önkéntes tevékenységek szervezésében érintett hatóságaik közötti együttműködést. Az ajánlás arra tesz javaslatot, hogy az uniós országok hozzanak intézkedéseket például a következők céljából:
  • több információ elérhetővé tétele a nemzeti önkéntes tevékenységekkel kapcsolatban;
  • a határokon átnyúló önkéntes tevékenységekkel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés javítása az érintettek számára;
  • a fiatal önkéntesek számára a határokon átnyúló önkéntes tevékenységekhez való hozzáférés egyszerűbbé tétele, különösen az eljárások egyszerűsítése révén;
  • lehetőségek kidolgozása e tevékenységek tekintetében, egyfajta rugalmas megközelítés révén, a következő tényezők figyelembevételével:
   • befogadási kapacitások;
   • az önkéntesek közötti kapcsolattartás megteremtése;
   • az európai mobilitási mechanizmusok alkalmazása (pl. Európai Ifjúsági Kártya);
   • az ifjúságsegítők* mobilitása; valamint
   • az ifjúsági munkában aktív személyek képzése;
  • az interkulturális készségek és a nyelvtanulás fejlesztésének előmozdítása a határokon átnyúló mobilitás megkönnyítése céljából;
  • az önértékelési eszközök fejlesztésének támogatása a célból, hogy az önkéntes szervezetek biztosíthassák határokon átnyúló tevékenységeik minőségét;
  • információcsere és együttműködés az önkéntesek szociális és jogi védelmének biztosítása céljából;
  • az önkéntesek tanulási tapasztalatai elismerésének ösztönzése a nemzeti és európai szintű képesítési eszközök – például az Europass, a Youthpass és az európai képesítési keretrendszer – alkalmazásával;
  • azon fiatalok részvételének támogatása, akiknek kevesebb lehetőség jut a határokon átnyúló önkéntes tevékenységek tekintetében.
 • Az ajánlás jóváhagyja az uniós országok fentiekkel kapcsolatos intézkedéseire irányuló európai bizottsági támogatást. Ezt a támogatást a következő eszközök alkotják: az ifjúságpolitika terén meglévő uniós együttműködési keret, a nyitott koordinációs módszer, valamint az Erasmus+ program által finanszírozott Európai Önkéntes Szolgálat. Az információk valamennyi érdekelt fél számára történő terjesztéséért pedig az Európai Ifjúsági Önkéntességi Portál felel.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

* KULCSFOGALMAK

Határokon átnyúló önkéntes tevékenységek: valamennyi fiatal számára nyitott, saját szabad akaratból vállalt, hosszabb időszakra szóló, egyértelmű keretek között javadalmazás nélkül vagy jelképes fizetésért és/vagy a költségek fedezése mellett a köz érdekében, a fiatal tartózkodási országától eltérő országban végzett tevékenység.

Nem formális tanulás: képzett tanár vagy vezető által irányított szervezett oktatás. Hivatalos képesítéssel nem jár. Segíti valamely egyén készségeinek és képességeinek fejlődését, például a felnőttek számára biztosított folyamatos továbbképzés, illetve gyermekek számára elérhető cserkészmozgalom.

Informális tanulás: tanterv és képesítés nélküli tanulás. A tanár pusztán képzettebb a tanulónál, például amikor egy bébiszitter olvasni tanít egy gyermeket.

Ifjúságsegítő: olyan személyek, akik irányítják és támogatják a fiatalokat személyes, szociális és oktatási fejlődésükben.

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács ajánlása (2008. november 20.) a fiatal önkéntesek európai mobilitásáról (HL C 319., 2008.12.13., 8–10. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács következtetései a mobilitást növelő nyelvi kompetenciákról (HL C 372., 2011.12.20., 27–30. o.)

A Tanács következtetései a tanulási célú mobilitás referenciaértékéről (HL C 372., 2011.12.20., 31–35. o.)

utolsó frissítés 17.01.2017

Top